Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Changemanager Nachtzorg - Ingevuld

Zwammerdam

22-11-2022

Interim Changemanager Nachtzorg

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Ervaren veranderprocesbegeleider met een warm hart voor de gehandicaptenzorg


Organisatie

Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid Holland voor mensen met een verstandelijk beperking. Op 370 locaties in Zuid-Holland helpen 5500 medewerkers en 2200 vrijwilligers in totaal 5700 cliënten die hier wonen, werken, leren en recreëren. Het Jostiband Orkest dat deel uitmaakt van Ipse de Bruggen is wereldberoemd.

‘Ieder mens is bijzonder en heeft het recht op een goed leven. Dat betekent zelf keuzes kunnen maken en bepalen wat belangrijk voor je is.’ Zo opent het Manifest, het visiedocument waarmee Ipse de Bruggen verwoordt waar ze voor staat. Bijzondere zorg bieden aan cliënten (jeugd en volwassenen) met een verstandelijke beperking en hen ondersteunen bij het leiden van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in de samenleving.Nachtzorg Zwammerdam
Het landgoed Hooge Burch is gelegen aan de rand van Zwammerdam, tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Hier wonen 480 cliënten in een groene omgeving. Op het landgoed is ook een behandelkliniek voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en een gedragsstoornis. En er zijn volop mogelijkheden voor dagbesteding en recreatie. Naast de ondersteuning en begeleiding overdag is er ook zorg in de avond en nacht nodig. Dit is de verantwoordelijkheid van het team Nachtzorg Zwammerdam met 35 medewerkers. Per nacht is er een bezetting van 9 nachtzorgbegeleiders verdeeld over 3 wijken, een nachtzorgondersteuner en een coördinerend verpleegkundige.

Opdracht

Er is behoefte aan ontwikkeling en verbetering op het gebied van samenwerking en planmatig werken bij Nachtzorg Zwammerdam. De teamleden zijn zorginhoudelijk functioneel maar de drie wijken functioneren nu niet als ‘team’. Het team is onvoldoende taakvolwassen en vertrouwd met elkaar om de verantwoordelijkheid als zelforganiserend team op te pakken. Er is een teamontwikkelingsproces nodig om beter te leren samen te werken, naar elkaar te luisteren en eventuele conflicten open en constructief te hanteren. Om dit proces te ondersteunen worden er twee tijdelijke nachtzorgcoördinatoren geworven en zal jij als interim Changemanager Nachtzorg het ontwikkel- en verbetertraject gaan leiden. Het doel is om samen één team Nachtzorg Zwammerdam met een eigen identiteit te vormen waarin de kwaliteit van zorg, samenwerking, professionaliteit, openheid en vertrouwen centraal staan.

De ondersteuning door de nachtzorgcoördinatoren zal in eerste instantie voor de duur van een jaar zijn. Na negen maanden zal de voortgang met het team, met jou en met Louise Voorhorst (Directeur Volwassenzorg) geëvalueerd en beoordeeld worden of langdurige implementatie van de functie van nachtzorgcoördinator binnen het team wenselijk is of dat de coördinerende functie anders of elders belegd moet worden. De tijdelijke nachtzorgcoördinatoren zullen het ontwikkel- en verbeterproces ondersteunen en samen met jou de analyse aanscherpen, de veranderbereidheid in beeld brengen en adviseren op benodigde acties tot leren en verbeteren. De werkelijke verandering zal vanuit het team zelf moeten komen.

Een aantal concrete behoeftes vanuit het team:

 • Een veilige omgeving creëren waarin feedback kan worden gegeven en van elkaar geleerd kan worden;
 • Een methodische vergadercyclus implementeren en een agenda contactpersonen woningen (24-uurs zorgplan);  
 • De professionele inhoud leidend maken en juiste aandacht hebben voor betrekkingsniveau;
 • Heldere afspraken maken rondom gedrag, gebruikmakend van de gedragscode van Ipse de Bruggen;
 • Elkaar beter leren kennen en elkaars talenten beter leren benutten;
 • Bekend raken met het werken vanuit ‘de cirkel van invloed’;
 • Eenduidigheid creëren over inhoudelijke afspraken en de opvolging daarvan;
 • Transparante communicatie binnen een professioneel kader;
 • Pijn uit het verleden loslaten en een nieuw gemeenschappelijk perspectief beschrijven;
 • Duidelijkheid over wanneer je het goed doet en er zichtbaar gehandhaafd word op afwijking;
 • Balans brengen tussen ruimte voor eigen inbreng en teambelang;
 • Leren conflicten zelf op te lossen en concrete ondersteuning aan organisatie te vragen.

Wie wij zoeken

Je bent een veranderprocesbegeleider pur sang. Je hebt ervaring met systemisch transitiemanagement, je kunt conflicten goed hanteren en tegenstellingen overbruggen. Je geeft coachend leiding aan medewerkers en stuurt op eigenaarschap door te motiveren, te coachen en te verbinden. Je hebt bij voorkeur ook ervaring opgedaan als zorgmanager in een omgeving met cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben. Je hebt toewijding, inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen en bedrijfskundig inzicht. Je steekt je handen graag uit de mouwen en je bent in staat om medewerkers en teams te motiveren, te begeleiden, te ondersteunen en (bij) te sturen. Op deze manier breng je de kwaliteit van zorg naar een hoger plan in samenwerking met collega zorgmanagers, begeleidingsteams, vertegenwoordigers en ondersteunende diensten.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit betreft een langdurige opdracht van 12 maanden, te starten zo snel als mogelijk. De gewenste inzet is 24 uur per week waarvan minimaal 2 dagen op locatie in Zwammerdam. Omwille van de betrokkenheid bij het team is het wenselijk dat je 1 tot 2 keer per maand een (gedeelte van de) nachtdienst aanwezig bent.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

De selectiegesprekken met de best passende kandidaten bij Ipse de Bruggen zijn gepland op donderdagmiddag 1 december in Zoetermeer. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.