Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch manager Organisatie Ontwikkeling & Innovatie

Utrecht

11-01-2022

Strategisch manager Organisatie Ontwikkeling & Innovatie


Inspirerende, gedreven en verbindende architect met visie op de toekomst van mens, werk, organisatie- en samenwerkingsvormen in de gehandicaptenzorg.

Organisatie

Voor 3400 cliënten met een beperking, van jong tot oud, verzorgt Reinaerde begeleiding en behandeling bij werk, wonen of ambulant. Dit doet Reinaerde met 2600 collega’s (1900 fte) in alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht. Reinaerde wordt grotendeels gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg en daarnaast vanuit de Wmo en de Jeugdwet.

Bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Met elkaar bouwen aan een betere wereld om ons heen waarin iedereen een rol van betekenis heeft. Dat is waar Reinaerde voor staat. “Wat we ook doen, we doen het samen. Samen met cliënten, hun familie, andere zorgpartijen en onze collega’s.” Reinaerde zet altijd de cliënt centraal en gaat uit van het principe dat sociale innovatie, organisatie-innovatie en technologische innovatie elkaar versterken.Het strategisch team en de bestuurder Ella van Lingen werken nauw samen aan het realiseren van de strategie “Podium geven aan samenspel”. Het strategisch team draagt integraal de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de strategische doelen (zowel kwalitatief als kwantitatief) en telt negen leden:

 • Vier strategisch gebiedsmanagers: Lekstroom, Veenvallei, Utrecht & Weidegebied en Zeist & Omstreken;
 • Strategisch manager Bedrijfsvoering;
 • Strategisch manager Organisatie Ontwikkeling & Innovatie;
 • Strategisch manager Zorginhoud & Dienstverlening;
 • Concerncontroller;
 • Strategisch Bestuursadviseur.

Er ontstaan drie vacatures in het strategisch team in de eerste helft van 2022: de gebiedsmanager Zeist & Omstreken verlaat Reinaerde medio februari, de strategisch manager Organisatie Ontwikkeling & Innovatie en de strategisch manager Bedrijfsvoering gaan enkele maanden later met pensioen. 

Heb jij een duidelijke visie op mens en organisatie en ruime actuele kennis op het gebied van besturing, organisatieontwikkeling, veranderprocessen en vernieuwing? Heb jij een visie op de toekomst en ben jij in staat om de brug te bouwen naar de huidige werkelijkheid in zorg? Ben jij in staat een frisse en koersvaste strategische rol te pakken en continu te verbinden met de bedoeling, met de organisatieprincipes en met een breed extern netwerk (want alleen samen kunnen de taaie vraagstukken in de sector het hoofd worden geboden)? Dan willen we graag nader kennismaken!

Functie

Als strategisch manager Organisatie, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ben je lid van het strategisch team. Je bepaalt samen het strategisch organisatiebeleid, verricht beleidsvormende werkzaamheden en draagt verantwoordelijkheid voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Je staat voor de ontwikkeling van mens en organisatie en bent de sparringpartner voor je collega’s in het strategisch team in vernieuwingsvraagstukken. De strategisch gebiedsmanagers en de strategisch manager Bedrijfsvoering werken vanuit het heden richting toekomst. Jij en de strategisch manager Zorginhoud & Dienstverlening werken vanuit de toekomst richting heden. Van daaruit ontwerp, regisseer en realiseer je passende organisatieontwikkeling die nu ingezet moet worden. 

Je geeft inspirerend leiding aan het MOOI team van 20 fte met expertise op het gebied van: leren & ontwikkelen, innovatie, organisatieontwikkeling en project- en programmamanagement. Met elkaar draag je bij aan ontwikkeling, verandering, vernieuwing voor de lange termijn en actuele vraagstukken. Je realiseert samenhang en meervoudig kijken op het lerend vermogen van Reinaerde. Je stuurt complexe veranderprocessen en regisseert het portfoliomanagement. Je beheert het budget van MOOI en bent verantwoordelijk voor de realisatie van gemaakte afspraken. Je realiseert verbinding en stimuleert dialoog in het strategisch team, binnen MOOI en met het netwerk van Reinaerde. Vijftig procent van je tijd en aandacht is extern gericht. Je stemt resultaten af met het strategisch team en legt deze onderbouwd voor aan de raad van bestuur.

Het meerjarenplan van MOOI geeft richting aan toekomstbestendige zorgconcepten en wat dit vraagt van medewerkers, organisatievormen en inzet van technologie. Jij bent verantwoordelijk voor vernieuwende impulsen. Vanuit een brede visie en met kennis en kunde op het gebied van leren, ontwikkelen, veranderen, vernieuwen en futureproof portfolio- en projectmanagement. In het werk stimuleer, faciliteer en coach je het team van MOOI bij het realiseren van de opgaves uit het meerjarenplan en de projectenportfolio. Je beschikt over executiekracht en je bent een probleemoplossende en richtinggevende partner, zowel extern als intern.

Je draagt bij aan de koers door Reinaerde te vertegenwoordigen op externe podia, je acteert in diverse externe samenwerkingsverbanden en je bent ruim in contact met gemeenschappelijke kennis-en zorgorganisaties. Je bent met het team van MOOI een belangrijke spil in het proces voor de nieuwe koerslijnen voor de organisatie. In 2022 zetten we deze met het zicht op 2030 verder uit.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar het organogram, het werkgebied en het jaarrapport 2020 van Reinaerde.

Wie wij zoeken

Ben jij de vertaler van visie naar concrete acties, beweging en verandering? Herken jij jezelf in de kernwaarden: omgevingsbewust, professioneel en duurzaam? Denk je in kansen en mogelijkheden vanuit partnerschap? En heb jij affiniteit met Reinaerde’s missie “met elkaar bouwen wij aan een betere wereld om ons heen waarin ieder een rol van betekenis heeft”?

Wij zoeken een manager met executiekracht die stevig in zijn schoenen staat en die beschikt over: 

 • Affiniteit met de gehandicaptenzorg;
 • Ruime leidinggevende en management ervaring op strategisch niveau;
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van mens en organisatie, vernieuwing in de zorg, leren en ontwikkelen, innovatie en verandermanagement, digitalisering, werk en arbeid, personeels- en relatiemanagement, kwaliteit en bedrijfsvoering;
 • Ervaring met complexe verandertrajecten, vanuit visie gedreven en wetend hoe je de samenhang en doeltreffendheid in een organisatie naar de volgende fase kunt brengen;
 • Durf om te ondernemen met oog voor vernieuwing en innovatie;
 • Een goed gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen, verbindend, resultaatgericht en met uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Inspirerend leiderschap waarmee je bestuur, strategisch team, MOOI en de externe samenwerkingspartners weet te motiveren en mee te nemen in processen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

 • Een contract voor onbepaalde tijd voor 32 tot 36 uur per week en een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, ingeschaald in FWG 75 (maximaal € 8.256,- op basis van 36 uur per week).
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%, mogelijkheden tot collectieve verzekeringen en bijdrage aan ziektekostenverzekering.
 • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, hieronder valt onder andere een fiets- en sportregeling, bruto-netto uitruil van reiskosten en het kopen van extra verlof.
 • Coaching en opleidingen op het gebied van vitaliteit, veerkracht en inspiratie.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? David is bereikbaar op 06-46003160 of david@voor.nl. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag vóór 31 januari 2021 je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom zo snel als mogelijk! 

Met de kandidaten die aansluiten op het profiel maken wij eerst kennis in de vorm van een kort videogesprek. Een volgende stap is een uitgebreide persoonlijke kennismaking in de vorm van een verdiepend gesprek met VOOR, wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.

De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor selectiegesprekken bij Reinaerde in Utrecht in de derde week van februari 2022. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure, een assessment is optioneel en een positieve verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een voorwaarde voor aanstelling.