Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim HR Business Partner

Den Haag

03-05-2019

Interim HR Business Partner

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Strategische en pro-actieve partner voor management en organisatie

Organisatie

De KNMP is de belangenorganisatie voor apothekers en apotheken. Ruim 90% van alle apothekers in Nederland is lid van de KNMP. De meeste leden werken als openbaar apotheker. Overige leden werken als apotheker in een ziekenhuis, in de industrie of elders. In totaal telt de KNMP ruim 5.200 leden.

Het bureau
De vereniging wordt ondersteund door het KNMP-bureau. Op het KNMP-bureau werken 190 medewerkers (155 fte) verdeeld over verschillende afdelingen. Werken bij het KNMP-bureau betekent werken in een ambitieuze organisatie in een omgeving die sterk in beweging is. Betrokkenheid, professionaliteit, klantgerichtheid en samenwerking zijn hierbij belangrijke waarden. De afdeling HR is een afdeling die op dit moment transformeert van P&O naar HR in de breedste zin van het woord. De afdeling bestaat in optima forma uit twee HR Business Partners, 1 HR Coördinator en de Manager HR.


Opdracht

Jij bent een HR-professional die graag wil werken in een omgeving die in beweging is en waar je kunt bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Je bent de gesprekspartner van een afgebakende groep managers binnen de KNMP. Je vertaalt HR-beleid naar concrete activiteiten voor jouw afdelingen en geeft daarmee sturing aan de ontwikkeling van een professionele organisatie met succesvolle medewerkers en managers. Zo zorg je ervoor dat je bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van de KNMP.

Je gaat je onder meer bezighouden met het:

• adviseren van het management over de samenstelling en ontwikkeling van de verschillende teams.
• participeren in organisatiebrede en HR-projecten.
• ondersteunen van het (lijn)management en medewerkers op het gebied van in-, door-, en uitstroom.
• leveren van een bijdrage aan het continu ontwikkelen, vernieuwen en implementeren van HR-beleid en instrumenten.
• organiseren en verzorgen van interne communicatie over (personeels)ontwikkelingen in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie.
• optimaliseren, uitvoeren en toezien op uitvoering van diverse administratieve HR-processen.
• analyseren van trends en ontwikkelingen ten aanzien van personeel, organisatie en arbeidsverhoudingen; je koppelt deze aan de korte- en langetermijnbehoefte van de business. Op basis hiervan voer je verbeterplannen door.
• vertalen van de HR-strategie naar jouw afdelingen en het realiseren van draagvlak om de besluiten op organisatie- en personeelsniveau te implementeren.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren HR Business Partner met een eigen visie op bedrijfs- en HR-processen. Je kunt uitstekend zelfstandig maar ook in teamverband werken. Je werkt vanuit de overtuiging dat een tevreden medewerker op de juiste plaats het succes van de organisatie bepaalt. Je bent een verbindende factor tussen mens en organisatie. Je hebt kennis van basisinstrumenten zoals arbeidsvoorwaarden, pensioenen, contracten en re-integratie. Je kunt schakelen op zowel tactisch als operationeel niveau. Je past goed binnen een organisatie met veel hoogopgeleide professionals. Uiteraard ben je enthousiast, ondernemend, pragmatisch en communicatief sterk. We zoeken iemand voor 32 uur per week, waarbij de woensdag deel uitmaakt van de dagen dat je werkzaam bent.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit is een mooie opdracht in een prettige werkomgeving met informele werksfeer. De KNMP is in beweging en als interim HR Business Partner speel je daarin een belangrijke rol. De KNMP is gevestigd in een historisch pand in het centrum van Den Haag. Gesprekken met VOOR vinden plaats op 6, 8 en 9 mei. Eventuele VOORdracht bij opdrachtgever vindt plaats in Den Haag op 10 mei tussen 16.00-18.00. De opdracht start idealiter maandag 13 mei.

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt, voldoende beschikbaar bent en aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid, vakantieplanning en tariefindicatie per mail via onderstaande reactieformulier. Voor aanvullende vragen kun je bellen met Edo Lagendijk op 06 54 33 48 22.