Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Bestuurder - natuurlijk en authentiek leider - Ingevuld

Landelijk

05-04-2023

Interim Bestuurder - natuurlijk en authentiek leider

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Wegens aanstaand vertrek van de huidige bestuurder zoeken we een doortastende en ervaren interim bestuurder met hart voor de cliëntgroep. Iemand die in contact vanuit duidelijkheid, sterke communicatie en scherpe analyse de organisatie verder verbetert.

Organisatie

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt. Daardoor ervaren ze moeilijkheden met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, zijn ze dakloos of dreigen dat te worden. Mensen die soms nergens anders terecht kunnen.

LIMOR is een bevlogen en ondernemende organisatie met een belangrijke maatschappelijke functie. LIMOR richt zich op mensen met complexe problematiek die psychische begeleiding en rehabilitatie nodig hebben bij hun herstel en bij het meedoen in de samenleving. Dit ongeacht de onderliggende aandoening of beperking en gericht op alle levensgebieden. Waar nodig verbindt LIMOR begeleiding met behandeling en/of welzijn & maatschappelijk werk om het herstel en meedoen te bevorderen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het netwerk van de cliënt of wordt met de cliënt een nieuw netwerk gecreëerd. Preventie en nazorg behoren ook tot de aandachtsgebieden van LIMOR. De methodiek van Situationeel Begeleiden, het product ‘Housing First’ en de dienstverlening op het gebied van ‘Hoarding’ zijn voorbeelden van het zorgaanbod. De kernwaarden van LIMOR zijn Bevlogen, Integer, Ondernemend en Samenwerkend (BIOS).

LIMOR werkt met ongeveer 500 medewerkers in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland. In 2022 was de omzet bijna € 30 mio. De afgelopen twee jaren heeft LIMOR het jaar positief kunnen afsluiten. De organisatie hecht bijzonder veel waarde aan medezeggenschap en kent dan ook een betrokken en zeer gemotiveerde Centrale Cliëntenraad (CCR), Regionale cliëntenraden (RCR) en Ondernemingsraad (OR).

In de afgelopen periode heeft LIMOR een groei doorgemaakt die verder doorgezet kan en moet worden en is gebouwd aan de basis op orde. Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige bestuurder zijn we, namens de Raad van Toezicht, op zoek naar een interim bestuurder die op korte termijn kan starten.

Bekijk ook de LIMOR film voor meer informatie over de organisatie. De organisatiestructuur is hier te vinden.

Opdracht

Als interim bestuurder neem je de verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in het reglement Raad van Bestuur van LIMOR. Daarbij is het van belang dat je telkens de juiste balans houdt tussen aandacht geven aan de binnen én buitenwereld van LIMOR. Je draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie op bestuurlijk niveau en zet de professionalisering van de organisatie voort. Duidelijkheid brengen, stimuleren van eigenaarschap en goede communicatie zijn daarbij leidend.

In willekeurige volgorde zijn andere belangrijke onderdelen van de opdracht:

 • een sluitende begroting en de realisatie daarvan;
 • brengen van eenheid binnen het directie team;
 • terugdringing van het verzuim;
 • verdere ontwikkeling van de teammanagers, regisseurs en trajectbegeleiders;
 • omzetrealisatie en/of uitbreiding van de WMO en de forensische zorg;
 • de kernpunten uit de vastgestelde strategie (expliciete aandacht daarbij voor de verdere ontwikkeling van het netwerk van de cliënt en voor de forensische woonvoorzieningen).

Tot slot wordt verwacht dat je na een gedegen analyse een advies geeft over de topstructuur in het licht van de continuïteit van LIMOR.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren bestuurder ad interim in organisaties binnen het sociaal domein van een vergelijkbare omvang en complexiteit. Zoals omschreven heb je een warm hart voor de cliëntgroep van LIMOR. En heb je een zakelijk hoofd zodat de organisatie zo efficiënt en professioneel mogelijk wordt ingericht om het verschil te maken voor mensen die het lastig hebben in onze maatschappij. Je gelooft dat het succes van een organisatie afhankelijk is van medezeggenschap in de breedste zin van het woord.

Verder ben je:

 • in staat om een organisatie snel te doorgronden en van daaruit in staat om een gedegen analyse en advies op te leveren
 • een stevig, inspirerend en verbindend leider
 • (zelf)reflectief en stimuleer je datzelfde in je omgeving door te coachen en te spiegelen
 • in staat om situationeel leiding te geven waarbij je uitgangspunt is om zoveel mogelijk vertrouwen en ruimte te bieden
 • transparant, duidelijk en standvastig en werk je aan het best denkbare lange termijn perspectief voor de organisatie en haar cliënten en medewerkers.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je stapt als bestuurder a.i. in een bevlogen organisatie die zich in een immer turbulente omgeving bevindt. De organisatie heeft mooie slagen gemaakt, tegelijk ligt er nog veel potentie. Als interim bestuurder speel je een bepalende rol in het sterk en succesvol maken van de organisatie. En het belangrijkste: je kunt vanuit deze functie veel bereiken voor kwetsbare mensen die hard hulp nodig hebben op weg (terug) naar hun plek in de maatschappij. De opdracht is voor gemiddeld 4 tot 5 dagen per week voor de vermoedelijke duur van een jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Jan Willem ten Hagen en Mariët Hofenk zijn hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je CV en motivatie (voorzien van beschikbaarheid en tarief rekening houdend met de WNT en het maatschappelijk karakter van de organisatie) vóór 12 april aanstaande via het reactieformulier op onze website (volg deze link). De gesprekken met VOOR zijn op 13 april in Den Haag of op 14 april in Zwolle. De gesprekken bij LIMOR zijn op 18 april vanaf 14.00 uur in Harderwijk.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor de opdrachtverlening dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. LIMOR draagt de kosten van de aanvraag. Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Mariët Hofenk (mariet@voor.nl, 06 19 43 80 68).