Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Behandelzaken VGZ

Amsterdam

10-11-2021

Interim Manager Behandelzaken VGZ

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Stevige interim manager die de behandeldienst voorgaat in het verstevigen van de basis voor een betere samenwerking tussen behandelfunctie en lijnorganisatie.

Organisatie

Cordaan is de grootste zorgaanbieder voor thuiszorg, GGZ, VVT, VGZ, jeugd en paramedische/revalidatiezorg in Amsterdam en omstreken. De organisatie is er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd ondersteuning of zorg nodig heeft, vanuit het streven mensen zo lang mogelijk te ondersteunen in hun zelfstandigheid: thuis of binnen een woonvoorziening van Cordaan. Cordaan biedt met 5.400 medewerkers en 2.000 vrijwilligers aan 20.000 mensen zorg vanuit 120 locaties en 60 wijkzorgteams in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep.

Voor één van de negen domeinen, verstandelijk gehandicaptenzorg, zoeken wij per direct een ervaren interim Manager Behandelzaken die de basis voor samenwerking tussen behandelaren en lijnorganisatie verstevigt en na verloop van tijd weer overdraagt.

Verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ)
Cordaan is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met of zonder bijkomende andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een speciale woonvoorziening. Op school, in een dagcentrum of in een vrij bedrijf.

Behandeling en expertise VGZ
Cordaan heeft een team behandeling en expertise met Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), gedragsdeskundigen, fysio-, oefen-, ergo-, hydro-, of muziektherapeuten en logopedisten. Veelal academische geschoolde collega’s met een grote passie voor hun vak en een hoge mate van zelfstandigheid. Het ziekteverzuim is laag en de intrinsieke motivatie is groot. Wel bestaat de behoefte aan meer duidelijk in werkprocessen en sturing hierin. De interim manager die wij zoeken heeft eerder met dit bijltje gehakt en weet op natuurlijke en doortastende wijze veranderingen door te voeren.

Opdracht

Als interim Manager Behandelzaken geef je integraal leiding aan ongeveer 100 behandelaars binnen de (para)medische disciplines en gedragsdeskundigen in de sector. Je bent verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en borging van kwaliteit van de behandelfunctie.

Onderdeel van de opdracht behelst het verbeteren van werkprocessen. Je doorgrondt snel mogelijke problemen of bottlenecks hierin en bent in staat, indien nodig, veranderingen door te voeren. Je zorgt ervoor dat iedereen binnen de behandeldienst weet wat de kaders en processen zijn en zorgt ervoor dat deze aansluiten op het primaire proces. In overleg vertegenwoordig je daarnaast de behandeldienst van Cordaan in externe gremia.

Wie wij zoeken

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een ervaren, stevige en daadkrachtige interim manager. Iemand die uitgebreide ervaring heeft in vergelijkbare rollen en omgevingen, waarbij het zeker kan helpen als je zelf uit de beroepsgroep komt. Bovenal wordt verwacht dat je de dynamiek in deze omgeving goed kent en de context begrijpt waarbinnen behandelaren acteren.

Je brengt slagkracht in de uitvoering en zet een heldere koers uit. Je bent transparant en navolgbaar, een verbinder en weet mensen te stimuleren en enthousiasmeren. Je beschikt over meer dan goede communicatieve vaardigheden en bent in staat mensen te doen bewegen – je hebt gevoel voor verhoudingen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende opdracht in een omgeving waarin je het verschil kunt en móet maken. Het aantal uur bedraagt 28 – 36 uur per week. De opdracht vangt zo spoedig mogelijk aan.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de beste interim professional voor deze opdracht te selecteren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen we graag je motivatie (inclusief indicatie van het gewenste tarief en mogelijke vakantieplannen) en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier op onze website. Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats in de week van 15 november. Datum van mogelijke kennismaking bij Cordaan wordt nader bepaald.