Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis - Ingevuld

schijndel

23-11-2020

Directeur Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis

Energieke directeur met innovatieve blik

Organisatie

Laverhof is een waarde gedreven zorgorganisatie in Brabant (Schijndel, Wijbosch, Heeswijk-Dinther en omgeving en Uden), die verpleging, verzorging revalidatie en ondersteuning thuis biedt. De ontstaansgeschiedenis mede vanuit verschillende kloostergemeenschappen is nog dagelijks voelbaar en zichtbaar aanwezig door de respect- en liefdevolle manier waarop medewerkers met bewoners en met elkaar omgaan. Laverhof wil zorg leveren die nabij is, persoonlijk, afgestemd op de cliënt en uitgevoerd met hoofd en hart. In de kern gaat het om goede zorg met aandacht leveren. Daar is Laverhof echt goed in.
Familiezorg is daarbij onmisbaar en zie je overal terug binnen Laverhof. Door de zorgbehoefte centraal te stellen en de familie en naasten intensief te betrekken bij het maken van keuzes, waarbij dat wat thuis gewoon was, zoveel mogelijk wordt gecontinueerd.
Laverhof is ontstaan uit drie fusies en is geworteld in een lange Brabantse traditie. Er is een hoge betrokkenheid, met warmte en zorg voor elkaar. Jarenlang is er een stabiel bestuur geweest met oog voor de mens en voor de bedrijfsvoering. De organisatie heeft een stevig fundament, de kwaliteit van zorg en de financiën zijn goed op orde. Iets om trots op te zijn en te koesteren. De ‘droom’ van Laverhof is door te groeien van een zorggemeenschap naar een leefgemeenschap voor haar cliënten.
De topstructuur bestaat uit een bestuurder, drie directeuren, een hoofd HRM en een manager Control, Financiën en Informatie die gezamenlijk het MT vormen dat wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.
Op dit moment is er sprake van een aantal wisselingen in de top. Na pensionering van de bestuurder is door de Raad van Toezicht een interim bestuurder aangesteld. Wegens vertrek van de directeur behandeling, revalidatie en ondersteuning thuis (BROT) naar een andere functie, is Laverhof op zoek naar een nieuwe directeur BROT. De directeur valt direct onder de bestuurder en is de direct leidinggevende voor drie teammanagers Ondersteuning Thuis, een teammanager Behandeling en een teammanager Revalidatie (incl. hospice in het mooie St. Annahof). In totaal werken ca. 600 medewerkers binnen deze zorggebieden. Het organisatiebrede aandachtsgebied van deze directeur is innovatie van zorg en dienstverlening.
De veranderingen in de top zijn aanleiding voor de Raad van Toezicht om de huidige interim bestuurder te vragen het bestaande strategisch beleidsplan tegen het licht te houden en de huidige topstructuur te herijken. Gegeven de mogelijke veranderingen hierin, zoeken wij voor Laverhof een directeur die flexibel is, en op termijn ook open staat voor eventuele andere portefeuilles c.q. portefeuille onderdelen.

Functie

De directeur behandeling, revalidatie en ondersteuning thuis is verantwoordelijk voor een omvangrijke portefeuille die locatie-overstijgend werkt. Juist omdat de zorg en ondersteuning thuis essentieel is voor de ontwikkeling van zorggemeenschap naar leefgemeenschap, ligt deze portefeuille in de kern van het strategisch pad van Laverhof.


Als lid van het MT heb je een belangrijke rol in de strategievorming en de organisatiebrede vraagstukken van Laverhof. Je kijkt naar de grote lijnen en denkt vooruit zonder de dagelijkse zorgverlening uit het oog te verliezen. Vanuit je locatie-overstijgende portefeuille leg je actief verbindingen naar je collega-directeuren en zorg je voor een goede afstemming.

Je bent direct leidinggevende voor de vijf teammanagers in jouw portefeuille en stuurt op het leveren van kwalitatief goede zorg binnen de financiële kaders.

Je neemt je teamleden mee in de ontwikkelingen van Laverhof en vertaalt in samenwerking met je teammanagers de visie en strategie van Laverhof naar concrete plannen en acties voor jouw portefeuille.

Je stimuleert de doorontwikkeling en innovatie van de geboden zorg, zodat deze optimaal inspeelt op en aansluit bij de (toekomstige) zorgbehoefte. Je stuurt op de smalle marges in de thuiszorg en je stimuleert en faciliteert de transitie naar meer revalidatie thuis.

Laverhof is actief in de zorgregio’s rondom het Jeroen Bosch ziekenhuis en het ziekenhuis Bernhoven. Als deelnemer van de externe directeuren overleggen in deze regio’s vertegenwoordig je Laverhof en creëer je nieuwe mogelijkheden door samenwerking met partners in de regio.

Voor jouw portefeuille sluit jij (samen met de manager CFI) de zorgverkoop contracten met de zorgverzekeraars en de gemeenten.

Jouw organisatiebrede aandachtsgebied is innovatie. Je ontwikkelt creatieve ideeën over de toekomstige zorgverlening, waarbij je bijvoorbeeld inspeelt op de groeiende zorgvraag en het potentieel van de organisatie, gegeven de krapte op de arbeidsmarkt, optimaal benut. Je hebt een visie op deze thema’s, brengt andere perspectieven in, en weet de ideeën ook om te zetten naar plannen in de praktijk.

Wie wij zoeken

We zoeken een energieke directeur die ‘schwung’ brengt. Je brengt creativiteit, je denkt in kansen en bent innovatief. Tegelijkertijd blijf je in verbinding en loop je niet te ver voor de troepen uit. Je bent sensitief en voelt goed aan wat er kan en wat niet past bij Laverhof.

Deze positie in het hart van de organisatie, waarbij je zowel naar binnen als naar buiten verbindingen legt en netwerken bouwt, past je als een jas.

Je denkt strategisch, hebt een visie en weet mensen daarin mee te nemen. Je bent een netwerker die met flair naar buiten treedt.

Je herkent je in de waarden van Laverhof. Gelooft in de kracht van het lokale en voelt, ook als je niet uit Brabant komt, goed aan hoe een Brabantse gemeenschap werkt en wat de waarde hiervan is.

Je hebt ruime ervaring in het leidinggeven aan managers en creëert met een natuurlijk gezag verbinding en -waar nodig- meer eenheid in het team. Je hebt er plezier in om anderen in positie te brengen, geeft je teammanagers de ruimte en het vertrouwen, maar stuurt ook bij als dat moet. Je bent betrokken en nabij, weet wat er speelt en kent je collega’s. Je bent kritisch en stimuleert medewerkers het beste te geven en je geeft graag complimenten.

Je denkt in mogelijkheden, kijkt wat er wel kan ondanks soms beperkte middelen en creëert nieuwe mogelijkheden.

Je hebt humor en een bepaalde lichtheid. Je bent zichtbaar, betrouwbaar en goed in staat te reflecteren op jezelf.

Je hebt ruime kennis en/of werkervaring in de gezondheidszorg bij voorkeur in de thuiszorg. Je hebt academisch werk- en denkniveau en ruime relevante ervaring op senior managementniveau.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een maatschappelijk relevante functie in een warme betrokken zorgorganisatie waar je een bijdrage levert aan het leveren van goede en innovatieve zorg. De waardering van de functie is marktconform met goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT. De aanstelling is voor 36 uur per week. De standplaats is Schijndel en uiteraard wordt er tegenwoordig ook vanuit huis gewerkt.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. Anne-Marie is bereikbaar op anne-marie@voor.nl.
Deze procedure is inmiddels zeer ver gevorderd. Het is alleen zinvol om nog te reageren als je aan alle functie eisen voldoet. De selectiegesprekken bij Laverhof vinden plaats voor de kerst. Een adviesgesprek met de cliëntenraad, een referentenonderzoek en (mogelijk) een ontwikkelassessment maken onderdeel uit van deze procedure en vinden bij voorkeur plaats tussen kerst en oud & nieuw.