Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris - Ingevuld

Zaandam

30-01-2023

Bestuurssecretaris

‘Een regisseur die met plezier en visie besluitvorming organiseert’

Organisatie

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-Zuid. Daarnaast zijn er twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, en een voor speciaal voortgezet onderwijs. Met het dienstencentrum vormen zij samen Dynamica, het expertisecentrum passend onderwijs. Ook hoort de Kernschool (school voor nieuwkomers) bij de scholengroep. Op dit moment ontwikkelt Zaan Primair een nieuwe visie, gebaseerd op de 4 pijlers, het kind in de wijk, ambitieus werken (evidence informed), professionele trots en inclusie en kansengelijkheid. 

Voor Zaan Primair zoeken wij een bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris is onderdeel van het bestuursbureau, dat de scholen ondersteunt. De bestuurssecretaris is een adviseur van het College van Bestuur en ondersteunt het College van Bestuur. Tevens secretaris van de Raad van Toezicht en lid van het MT. Het MT bestaat uit de twee bestuursleden en de collega teamleiders voor P&O, ICT, Bedrijfsvoering & Financiën, Innovatie & Kwaliteit en Huisvesting. De bestuurssecretaris stuurt direct een team aan bestaande uit een receptionist, communicatiemedewerker en twee secretariaat medewerkers. Voor juridische zaken wordt samengewerkt met een externe deskundige.

Functie

De Bestuurssecretaris is primair verantwoordelijk voor het breed ondersteunen en adviseren van het CvB bij de uitvoering van haar bestuurlijke taken, bij het aansturen en bewaken van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming en bij de in- en externe communicatie. Dit vraagt om een actieve bijdrage aan de samenwerking tussen de verschillende teams van het bestuursbureau. Alles is gericht op effectieve en efficiënte realisatie van de doelstellingen van de organisatie. 

De bestuurssecretaris is een spin in het web waar het gaat om de koers van de organisatie. 

Bestuurlijke besluitvormingsprocessen, medezeggenschap, P&C-cyclus, externe verantwoording, juridische vraagstukken en strategiebepaling zijn essentiële onderdelen waarin de bestuurssecretaris faciliteert, coördineert en soms de regie heeft. In nauwe samenwerking met de collega MT-leden breng je samenhang aan in de werkzaamheden en projecten binnen Zaan Primair. Je bent de bewaker van de governance en wet- en regelgeving en organiseert de beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Vervolgens draag je zorg voor de communicatie over en de regie op de uitvoering van de genomen besluiten.

Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van het beleidsmatige deel van begroting en jaarverslag en voor de begeleiding en procesbewaking van de klachtenafhandeling.

Het MT en de bestuurders zijn een gecommitteerd team dat relatief kort in deze samenstelling succesvol samenwerkt. Zaan Primair hecht aan medezeggenschap en betrokken intern toezicht. De verhouding met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht is goed. Als bestuurssecretaris ben je hierin een belangrijke schakel.

Wie wij zoeken

Je beschikt over strategisch vermogen waardoor je het College van Bestuur, Managementteam, Managementberaad, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht kunt adviseren maar je hebt ook een hands-on mentaliteit om zaken zelf op te pakken. Je hebt affiniteit met compliance, governance en wet en regelgeving. Je overziet en doorziet de samenhang der dingen in- en extern, verbindt en maakt daardoor integrale afwegingen en een goede besluitvorming mogelijk. Je bent gewend te functioneren in een complex krachtenveld waarin organisatie sensitiviteit en een goed gevoel voor menselijke verhoudingen noodzakelijk zijn. Je bewaakt de grote lijnen en  waar nodig heb je ook oog voor details.

Je haalt voldoening en plezier uit consolideren, ontwikkelen en het bewaken van de besluitvorming. Door jouw denken in oorzaak en gevolg, analyse en methodisch werken, zet je (on-)zichtbaar processen in gang die je proactief volgt en begeleidt. Je hebt een heldere en vlotte schrijf- en communicatiestijl en je brengt met gemak zaken tot de kern.

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding op het gebied van Bestuurs- of Bedrijfskunde. Ervaring in het onderwijs en met wet- en regelgeving is een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Zaan Primair biedt, als één van de grotere schoolbesturen in Noord-Holland, een rijke diversiteit, veel mogelijkheden tot leren en kennisuitwisseling en de mogelijkheid om te werken voor scholen met sterk uiteenlopende identiteiten.

De functie is gewaardeerd in schaal OOP12. Daarbij komt een structurele eindejaarsuitkering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Primair Onderwijs. Op dit moment is een (tijdelijke)arbeidsmarkttoelage en een (tijdelijke) bindingstoelage mogelijk. Zaan Primair hanteert het principe van ‘lerend werken’; scholing, coaching en begeleiding maken structureel deel uit van de aandacht die je als medewerker krijgt. De aanstelling is voor 0,8 - 1,0 wtf. Werkzaamheden vinden plaats op het bestuursbureau van Zaan Primair in Zaandam.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze functies uit te voeren. Stefan van den Oever en Anne-Marie Kamphuis zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in een van deze functies, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via deze link op de website van VOOR. 

Wij zijn bereikbaar via e-mail: anne-marie@voor.nl of mobiel: 06-11327212 De voorselectie vindt plaats tot 8 februari. De selectiegesprekken bij Zaan Primair vinden donderdag 16 februari plaats. Een referentenonderzoek en een assessment maken onderdeel uit van deze procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding geldt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).