Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Transitiedirecteur Bedrijfsvoering

Rijswijk

01-09-2018

Interim Transitiedirecteur Bedrijfsvoering

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Onze opdrachtgever, Jeugdformaat, biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp in de regio Haaglanden. Bijna 900 gepassioneerde professionals werken samen aan de ondersteuning van 7.000 kinderen, jongeren en hun ouders die er op eigen kracht even niet uitkomen. De afgelopen jaren is op verschillende wijzen uitvoering gegeven aan de besturing van de ondersteunende diensten van het bedrijfsbureau (financiën, administratie, ICT, facilitair, marketing & communicatie en HR). Gelet op de transitie van een produkt gefinancierde organisatie naar een resultaat gestuurde en gefinancierde organisatie, zoekt Jeugdformaat een interim transitiedirecteur bedrijfsvoering, die samen met het directieteam zorg draagt voor de uitwerking en implementatie van de bijbehorende transitie van de bedrijfsvoering.

Organisatie

Ruim een jaar geleden heeft Jeugdformaat de topstructuur herzien en aangepast. De eindverantwoordelijkheid ligt bij een eenhoofdige Raad van Bestuur met een strategische en externe focus. Naast de bestuurder bestaat het compacte directieteam uit twee directeuren zorg (integraal verantwoordelijk), de transitie directeur bedrijfsvoering en de HR manager.

Opdracht

Het gaat om een interim opdracht met als eindresultaat een meerjarenplan met implementatieplan mbt de bedrijfsvoering en een advies mbt de definitieve inrichting, herpositionering en aansturing van de ondersteunende dienst. Verder is de opdracht als volgt samen te vatten:

  • Ontwikkelt in nauw overleg met het directieteam en de leidinggevenden een meerjarenplan voor de integrale aansturing en herpositionering van de ondersteunende diensten. De focus ligt hierbij met name bij financiën, administraties, facilitair, huisvesting, ICT, marketing & communicatie en HR, en de onderlinge samenhang tussen de diensten met het primaire proces.
  • Realiseert op korte termijn synergie en integratie van zowel werkzaamheden als processen van de ondersteunende diensten. Doel is optimale service voor medewerkers en cliënten en bevorderen van samenhang tussen primair proces en ondersteunende diensten. De bedrijfsvoering dient optimaal aan te sluiten op het primair proces met als uitgangspunt de transformatie naar een resultaatgerichte bedrijfsvoering.
  • Realiseert een visie op een optimale aansturing en uitvoering van de ondersteunende bedrijfsprocessen en levert daarbij een duidelijke bijdrage aan de toekomstige bedrijfseconomische en financiële prestaties van Jeugdformaat.
  • Initieert en stimuleert innovatie- en verbeterprojecten (of vereenvoudiging en lean) op het gebied van de ondersteunende processen en diensten.
  • Onderzoekt en signaleert in- en externe risico's op het gebied van de bedrijfsvoering met name op het gebied van zorgfinanciering en bekostegingssystemen. Is in staat om op deze terreinen concrete verbetervoorstellen te doen.
  • Coacht en stimuleert de ontwikkeling van de leidinggevenden van de ondersteunende diensten in het kader van managementverantwoordelijkheid en samenwerking met het primaire proces.

Wie wij zoeken

Voor deze uitdagende interim opdracht zijn wij op zoek naar een ervaren interim manager met veelzijdige ervaring op het gebied van verandertrajecten in zorgorganisaties met een stevige basis in bedrijfseconomische disciplines. Voor deze opdracht dient een goede balans gevonden te worden tussen onderzoeken, adviseren en verbeteren. Dit betekent dat adviezen ook direct omgezet kunnen worden in concrete acties. Door je persoonlijkheid, ervaringen en opleidingen beschik je over organisatie sensitiviteit (analytisch sterk), treed je verbindend op en bent in staat een visie te ontwikkelen voor de ondersteunende diensten die 'toekomstproof' is. Je bent een prettige persoonlijkheid, maar ook een kritische gesprekspartner in het het directieteam als dit nodig is. Je kijkt breed maar hebt oog voor details en je beschikt over een hands on mentaliteit en sterke pen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het gaat om een interim opdracht voor 24 uur per week die start per 1 september a.s. voor de duur van een half jaar.

Reactie & informatie

Michel Vos van VOOR is verantwoordelijk voor de selectie van de interim manager en voor de begeleiding van deze opdracht. Wanneer je gekwalificeerd en geïnteresseerd bent in deze opdracht ontvang ik (michel@voor.nl) graag een actueel CV en een korte motivatie. Geef daarbij een indicatie van het uurtarief dat je verwacht en vakantieplannen die je hebt. Mogelijk maken we eerst kennis via Skype.