Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Teamleider Verpleeghuis Oudshoorn – Alphen aan den Rijn - Ingevuld

Alphen aan den Rijn

10-10-2020

Interim Teamleider Verpleeghuis Oudshoorn – Alphen aan den Rijn

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

In drukke tijden breng je ervaring en rust

Organisatie

VOOR is gevraagd de werving van enkele vaste teamleiders te verzorgen. Ter overbrugging zoeken wij momenteel één teamleider die per direct in kan springen en kan terugvallen op uitgebreide, vergelijkbare ervaring.

Verpleeghuis Oudshoorn maakt met twee verpleeghuizen (Oudshoorn en Leythenrode) deel uit van de Alrijne Zorggroep. Naast deze verpleeghuizen maken onder meer de ziekenhuizen in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn hier deel van uit. Het woongedeelte van de verpleeghuizen biedt zorg aan circa 335 cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag. Bij de verpleeghuizen van Alrijne werken ruim 650 medewerkers (350 fte) binnen zorg en behandeling. Dit is exclusief de medewerkers van servicecentra die werkzaam zijn voor de verpleeghuizen. Herstelgerichte verpleeghuiszorg (geriatrische revalidatie) valt sinds 2018 onder het Alrijne ziekenhuis.

De verpleeghuizen van Alrijne hebben de ambitie om samen voorop te lopen in de beste zorg in de regio, door het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënt. De missie van de zorggroep luidt: “Met oprechte aandacht bieden wij de beste zorg op de beste plek in onze regio, samen met de patiënt en bewoner en samen met onze partners. En nog specifieker bieden wij in de verpleeghuizen bewoners comfort als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. We willen samen met de bewoner en hun naasten ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen. Kwaliteit van leven en waarde toevoegen aan de beleving van de dag is voor ons belangrijk. Ieder mens is anders. Daarom is de eigenheid (het uniek zijn) en eigen regie (autonomie) van mensen ons vertrekpunt.”

Over locatie Oudshoorn
Oudshoorn in Alphen aan den Rijn kenmerkt zich door zijn kleinschalige woonvorm, waarbij per woonunit maximaal 8 bewoners zoveel mogelijk samen een huishouden voeren. Dit alles vanuit de gedachte de activiteiten van het dagelijks leven zo dicht mogelijk bij de bewoner te brengen. De woningen liggen aan straten met belevingsplekken, zoals de bibliotheek, de bus en de muziektuin. Naast de eigen woning kent Oudshoorn een eigen ‘Dorpsplein’ met winkel, kapper, uitbureau en kleine horeca. Tot Oudshoorn behoort tevens één afdeling in het ziekenhuis, waar bewoners met een somatische problematiek wonen – eveneens georganiseerd op basis van het concept van kleinschalig wonen.

De cliënttevredenheid voor de locatie is hoog. Uiteraard heeft ook Alrijne te maken met de aanwezigheid en gevolgen van het coronavirus.

Als Teamleider kun je terugvallen op een centraal planbureau. Teamleiders kunnen daarnaast terugvallen op centrale diensten binnen de woonzorg, zoals HRM, Control, Kwaliteit & Innovatie en Bedrijfsvoering.

Opdracht

Als teamleider ben je integraal verantwoordelijk voor het leidinggeven aan meerdere teams (totaal gemiddeld 60-70 FTE), in een tijd waarin landelijk het aantal corona-besmettingen toeneemt en medewerkers nog meer dan normaal een stapje extra moeten zetten.

Je ziet erop toe dat jouw locatie en teams goede en veilige zorg bieden, zorgt in samenwerking met het planbureau voor een passende personeelsbezetting en voert coachende gesprekken met je medewerkers – jouw stijl van leidinggeven zorgt voor een veilig en prettig werkklimaat waarin continu verbeteren plaatsvindt.

Essentieel in deze functie is het positioneren en coachen van de regisserende verpleegkundigen, die dagelijks het eerste aanspreekpunt zijn voor de te leveren zorg aan bewoners. Personeelsgerelateerde zaken zijn de eerste verantwoordelijkheid van de teamleiders. Teamleiders vertalen het strategische beleid naar de werkvloer en adviseren de directeur hierover.

Je werkt nauw samen met collega teamleiders, waarbij jullie onderling voor een verdeling in werkzaamheden, aandachtsgebieden en commissies zorgen. In deze rol maak je deel uit van het management Woonzorg samen met de directeur, collega teamleiders en staffunctionarissen. Je rapporteert aan de directeur Woonzorg.

Wie wij zoeken

Als teamleider werk je in een dynamische omgeving, waar het soms hectisch is en waar het jouw taak is rust en focus te brengen. De afgelopen maanden worden gekenmerkt door de hectiek als gevolg van het coronavirus en het is gerechtvaardigd te verwachten dat dit de komende maanden ook zo zal zijn. Daarnaast werk je in een 24-uursomgeving waar de druk van het personeelstekort in de zorg soms goed voelbaar is. Jij bent daarin de stabiele factor. Je bent in staat boven problemen uit te stijgen en te zien wat nodig is. Je neemt eigenaarschap en bent in staat, binnen de gestelde kaders, zelfstandig beslissingen te nemen, waarbij je altijd kunt terugvallen op je collega’s en de directeur. Je combineert kennis van, en ervaring in een vergelijkbare zorgomgeving, met leidinggevende ervaring (harde eis). Je kunt goed relativeren, bent nieuwsgierig en recht door zee. Je drukt je tenslotte zowel mondeling als schriftelijk goed uit.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht per direct voor de periode ter overbrugging totdat de vaste teamleider is gevonden. De werving hiervoor gaat eveneens komende week van start. Het aantal uur bedraagt 32-36 uur.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hier voor verantwoordelijk.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht én je beschikt over relevante ervaring in vergelijkbare settings, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaande reactieformulier. Vermeld in je reactie ook je tarief en beschikbaarheid.

Selectiegesprekken met VOOR en kennismaking met de opdrachtgever vinden komende week plaats. Aanvang is zo spoedig mogelijk.