Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Senior Beleidsadviseur Huisvesting

Delft

29-08-2023

Senior Beleidsadviseur Huisvesting

Stevige en deskundige projectleider met uitstekende adviesvaardigheden

Organisatie

Stichting Librijn verzorgt het openbaar onderwijs in Delft en Rijswijk (15 scholen, 20 onderwijsgebouwen, 3500 leerlingen en 400 medewerkers). De missie en visie van Librijn is in de Strategische Koers 2023-2026 als volgt omschreven:

Missie (kansrijk kwalitatief onderwijs)
Wij zijn Librijn openbaar onderwijs. Met een open blik staan wij midden in de wereld en willen wij ieder kind een kansrijke toekomst bieden. Onze openbare identiteit verbindt en versterkt. Het geeft richting en betekenis aan wat we willen betekenen voor elkaar en voor onze omgeving.

Visie (samen in beweging)
Een ‘veranderende wereld’ vraagt om zelfstandige, zelfbewuste, kritische, nieuwsgierige wereldburgers. Dit vraagt van ons om vooruit te kijken, te durven doen en samen in beweging te zijn. Zo blijven we groeien. Iedere dag weer. Met kennis en vakmanschap maken onze scholen het verschil. Zij maken Librijn, zodat we samen maken wie we ‘zijn’.


Voor Librijn is huisvesting een belangrijke bouwsteen voor goed onderwijs. Daarbij heeft Librijn te maken, mede door de verschillende onderwijsconcepten die zij bieden, met een groeiende interesse voor het openbaar onderwijs in beide gemeenten. Dit stelt eisen aan het te voeren huisvestingsbeleid.

Besturing en ondersteuning
De organisatie gaat uit van integraal schoolleiderschap. Een proactieve, deskundige en adviesvaardige staf die schoolleiding en bestuur optimaal ondersteunt is daarbij van groot belang. Het bestuurskantoor, een klein en betrokken team, gevestigd in Delft, heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd en kent op hoofdlijnen de volgende disciplines:

• Onderwijs en Kwaliteit
• Personeel en Organisatie
• Huisvesting en ICT
• Financiën

Met deze disciplines vormt het bestuurskantoor een professioneel en gedreven adviesteam om de scholen en schoolleiders heen, zodat een integrale advisering plaatsvindt en collega’s ook informatie krijgen over elkaars dossiers en kennis. Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen de adviseurs onderling en met schoolleiders om zaken te stroomlijnen. Librijn begint aan een volgende fase in hun ontwikkeling, waarbij de strategische keuzes die zijn gemaakt nog meer onderdeel worden van het dagelijks handelen. Dit vraagt bewust handelen vanuit de kernwaarde (vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap). Ook vraagt het om met focus en professionaliteit te werken aan de ambities van de organisatie.

Voor deze ontwikkelingsgerichte onderwijsorganisatie, waar werkgeluk, samenwerking en professionaliteit belangrijk zijn, zoeken wij een professionele senior beleidsadviseur huisvesting.

Functie

De senior beleidsadviseur is de persoon waar kennis en informatie over huisvesting en facilitaire zaken bij elkaar komt. Je bent verantwoordelijk voor alle huisvestingstaken, van nieuwbouw tot renovatie, lange termijn en korte termijn onderhoudsvragen, aanbestedingen, vragen rond huur en verhuur, inkoop, beveiliging, contractmanagement, energie en schoonmaak.

Vanuit jouw deskundigheid lever je een onderscheidende bijdrage aan de ambities van de organisatie. Je werkt nauw samen met schoolleiders en bestuur, collega (beleids)adviseurs en andere collega’s van het bestuurskantoor, gemeenten, andere onderwijsorganisaties, leveranciers en uitvoerders. Je vervult daarin de rol van coördinator, projectleider en adviseur.

Je brengt mensen en informatie bij elkaar. Je vertegenwoordigt Librijn bij overleggen over huisvesting binnen de gemeenten Delft en Rijswijk en met andere samenwerkingspartners en zorgt dat de uitkomsten van die overleggen verder worden gebracht binnen de organisatie. Brengt het huisvestingsbeleid naar een hoger plan door het opstellen van een strategisch huisvestingsplan, waarin ook duurzaamheid een belangrijk onderdeel is. Per gemeente is er een integraal huisvestingsplan dat deels de komende periode weer wordt geactualiseerd. Ook is er een meerjarenonderhoudsplan gemaakt voor de organisatie dat om een doorvertaling vraagt op schoolniveau, zodat het uitvoerbaar wordt. Hierin vervul je een proactieve rol naar schoolleiders. Je helpt hen om deze plannen te vertalen naar jaarplannen en begrotingen en concrete plannen voor bouw, beheer en onderhoud.

Je voert de regie over nieuwbouw, renovatie en onderhoudsprojecten van planvorming tot realisatie. Je vormt je snel een beeld van de noodzakelijke ondersteuning voor de scholen en zorgt dat je kunt beschikken over de juiste deskundigheid intern en extern.

Wie wij zoeken

Voor dit gedreven bestuurskantoor waar hart voor de zaak is, het hart soms op de tong ligt en waar aanpakken de norm is zoeken wij een stevige projectleider en een vaardige adviseur die beleid en besluitvorming beter maakt en net die die éne kritische vraag stelt.

Je werkt vanuit rust en overzicht. Hebt ervaring met huisvestingsprojecten in de rol van projectleider en adviseur. In de veelheid van onderwerpen en dossiers waar je voor verantwoordelijk bent, behoud je focus en voortgang. Doorziet snel (financiële) consequenties van besluiten, kan waar nodig de diepte in gaan en weet wanneer je andere deskundigheid moet inzetten

Je hebt een brede blik, kijkt integraal naar vraagstukken en zoekt collega’s op voor afstemming. Je bent reflectief en creatief. Vindt het leuk om nieuwe dingen te leren en te reflecteren op je eigen functioneren. Spreekt mensen makkelijk aan op verwachtingen en resultaten en behoudt daarbij de verbinding.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een zeer afwisselende functie voor een planmatige projectleider die het leuk vindt om vanuit ondersteunende en adviserende rol iets te betekenen voor de ontwikkeling van kinderen. De functie is gewaardeerd in schaal 12 van de CAO voor Primair Onderwijs.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.

De VOORselectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 19 september en maandag 25 september waarna de VOORdracht van kandidaten plaatsvindt. De gesprekken bij Librijn vinden plaats op woensdag 27 september (1e ronde) en dinsdag 3 oktober (2e ronde). Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. De inzet van een ontwikkelassessment behoort tot de mogelijkheden.