Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid RvT (kwaliteit en veiligheid) - Ingevuld

Landelijk

28-09-2021

Lid RvT (kwaliteit en veiligheid)

Moderne visie en frisse blik op en diepgaande kennis van maatschappelijke ondersteuning en rehabilitatie. Denkend en handelend vanuit client- en medewerkersperspectief. Ervaren toezichthouder.

Organisatie

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is een bevlogen en ondernemende organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie. In de afgelopen jaren heeft LIMOR een belangrijke plek verworven als specialist in het domein van de Maatschappelijke Opvang (MO) door onder andere de methodiek van Situationeel Begeleiden, het product ‘Housing First’ en de dienstverlening op het gebied van ‘Hoarding’.

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. LIMOR zorgt ervoor dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen.

De organisatie is als HKZ-erkende zorgaanbieder actief in de provincies Zuid Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Zoals alle organisaties in het sociaal domein wordt LIMOR geconfronteerd met repeterende bezuinigingen en periodieke (lokale) beleidswijzigingen waardoor kwaliteit en bedrijfsvoering onder druk staan. De organisatie zet goede stappen onder een relatief nieuwe bestuurder en directieteam. Tegelijk blijven het uitdagende tijden die permanent vragen om beweging en vernieuwing. De Raad van Toezicht is een belangrijke sparringpartner in de zoektocht hoe het beste aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in het sociale domein en hoe als organisatie adaptief te blijven, terwijl de kwaliteit van dienstverlening steeds verbetert.

LIMOR heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, Aart van Walstijn. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door drie titulair directeuren met portefeuilleverdeling: de directeur Bedrijfsvoering, de regiodirecteur West en de Regiodirecteur Noord-Oost. Gezamenlijk vormen zij de directie.

Binnen LIMOR staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke

Cliëntenraad en Ondernemingsraad die zich beide kenmerken door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid. Zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad participeren in de selectieprocedure.

De Raad van Toezicht van LIMOR telt 5 leden: Nyncke Bouma (voorzitter RvT), Cisca Joldersma (commissie kwaliteit en veiligheid), Herbert van Petersen (commissie kwaliteit en veiligheid), Jan Telgen (commissie bedrijfsvoering) en Ton de Rond (commissie bedrijfsvoering). Vanwege het toekomstig aflopen van de termijn van een van de leden zoeken we nu een lid Raad van Toezicht die plaatsneemt in de commissie kwaliteit en veiligheid. De huidige raad van toezicht kenmerkt zich door integere, deskundige en analytische leden met veel bevlogenheid voor LIMOR en haar betekenisvolle maatschappelijke rol. Het RvT team vertegenwoordigt een mooie combinatie van leden die vrij recent zijn toegetreden en leden die al langer bij LIMOR betrokken zijn. De samenwerking tussen de RvT en de bestuurder is open, betrokken en constructief.

Documentatie over LIMOR en de RvT is te vinden op https://www.limor.nl/folders-publicaties

Functie

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen LIMOR. Daarnaast is de RvT een belangrijke adviseur en sparringpartner voor de bestuurder. De RvT treedt op als werkgever van de bestuurder. LIMOR volgt de Governancecode Zorg.

Momenteel herformuleert de RvT haar visie op toezicht.

Als RvT draag je gezamenlijk verantwoordelijkheid over het totaal. Het lid RvT heeft daarbinnen, samen met een collega lid RvT vanuit de commissie kwaliteit en veiligheid, het specifieke aandachtsgebied kwaliteit, veiligheid en innovatie en brengt het perspectief van cliënten en medewerkers binnen bij de RvT. Vanuit deze expertise en perspectieven ben je een kritisch en inspirerend gesprekspartner voor de Bestuurder. Je bent in staat om vanuit de positie van lid RvT en vanuit je commissiewerk goed beeld te krijgen bij het reilen en zeilen binnen het primair proces. De afgelopen periode heeft noodzakelijkerwijs de focus van LIMOR en van de RvT op de bedrijfsvoering gelegen. De ambitie is om nu de balans tussen bedrijfsvoering en zorg te herstellen. Met jouw kennis en expertise zal je daar een belangrijke bijdrage aan gaan leveren binnen de commissie en binnen de RvT.

Wie wij zoeken

Je bent een expert op het gebied van het ondersteunen en begeleiden van mensen met psychische problematiek. Je kent de clientgroep die LIMOR bedient van dichtbij en je weet hoe zij het beste begeleid kunnen worden. Je neemt daarbij een frisse blik en de laatste inzichten mee. Daarnaast heb je kennis op het gebied van organisatie- en veranderprocessen,. Je hebt een moderne visie op het sociaal domein en hebt innovaties in het domein (mede) ontwikkeld of van dichtbij meegemaakt. Je bent een ervaren toezichthouder, bij voorkeur vanuit een commissie kwaliteit en veiligheid.

Je bent een integer, open en nieuwsgierig persoon die houdt van het goede gesprek. Je bent sensitief en je hebt uitstekende communicatievaardigheden. Je kijkt en luistert op meerdere niveaus en je bent in staat om op constructieve wijze te interveniëren, bijvoorbeeld door een rake vraag te stellen.

Je bent een voorvechter voor het belang van cliënten en medewerkers zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Bij voorkeur heb je ruime kennis en ervaring op het gebied van ervaringsdeskundigheid en/of ben je ervaringsdeskundig zelf of van heel dichtbij.

In het kader van een diverse samenstelling van de RvT zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaan naar een vrouw en/of iemand met een dubbele culturele achtergrond.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie bij een uiterst relevante organisatie die volop in ontwikkeling is en waar de Raad van Toezicht een waardevolle bijdrage kan leveren. Als lid RvT bij LIMOR kan je mede het verschil maken voor de cliënten en medewerkers van LIMOR. Daarnaast biedt LIMOR een bezoldiging conform de WNT en passend bij de omvang en het maatschappelijk belang van de organisatie.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Jan Willem ten Hagen is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) via onderstaand reactieformulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype of ZOOM. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl, 06 41765586).