Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV)

Rijswijk

04-03-2023

Interim Manager Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Bied jij continuïteit en structuur aan een bijzondere doelgroep?

In verband uitval/ziekte van de zittende manager zijn we op zoek naar een interimmanager om voor 3 tot 6 maanden (28 tot 32 uur/week) continuïteit en structuur te bieden aan de RVE AMV.

Organisatie

Niet iedere jongere, kind en gezin staan even stevig in hun schoenen. Het is soms knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Jeugdformaat begeleiden en ondersteunen gezinnen en jongeren die er op eigen kracht niet uitkomen. Jeugdformaat heeft als doel om de kansen en mogelijkheden van kinderen en hun gezinnen te vergroten. Jeugdformaat levert jaarlijks jeugd- en opvoedhulp op maat in de regio Haaglanden (H10 gemeenten) aan 10.000 jongeren en hun ouders met ongeveer 800 gepassioneerde professionals en 1000 pleeggezinnen. Met o.a. gezinshuizen, ambulante gezinsondersteuning, logeerhuizen, daghulp, pleegzorg en begeleiding van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) heeft Jeugdformaat een uniek en breed aanbod met een uitstekende reputatie.

Jeugdformaat heeft in 2020 gekozen voor de organisatie van de jeugdhulp in 12 Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Iedere RVE bestaat uit meerdere teams en wordt aangestuurd door een manager Zorg. Jeugdformaat wordt geleid door één bestuurder die samen met de directeur Zorg, de directeur Bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris het Directie Team (DT) vormt. De directeur Zorg en directeur Bedrijfsvoering geven gezamenlijk leiding aan het Management Team (MT) waarin managers Zorg (waaronder de manager AMV) en managers Bedrijfsvoering samenwerken aan de ambities van Jeugdformaat.

Over de RVE Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV)
De RVE AMV binnen Jeugdformaat biedt opvang en begeleiding en ondersteuning aan ongeveer 110 alleenstaande minderjarige vluchtelingen tussen de 14-18 jaar in Delft, Den Haag, Wassenaar, Zoetermeer en Leiden. Een doelgroep die op jonge leeftijd al veel meegemaakt heef. Binnen de RVE AMV zijn ongeveer 70 medewerkers (43 FTE) werkzaam. Veelal Pedagogisch Medewerkers (MBO en HBO) die de rol van mentor vervullen voor de jongeren. Het team van medewerkers is een afspiegeling van de samenleving en divers en multicultureel samengesteld. De alleenstaande vreemdelingen zijn vaak zonder ouders naar Nederland gereisd en staan onder voogdij van het Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen). Er is een intensieve samenwerking met de voogden van het Nidos en ook op managementniveau. De alleenstaande vreemdelingen zijn voornamelijk afkomstig van Syrië, Eritrea, Somalië en Irak.

De jongeren wonen zelfstandig met 3 of 4 in een woning van Jeugdformaat of een woning die door Jeugdformaat gehuurd wordt. Sinds kort biedt Jeugdformaat ook begeleiding aan alleenstaande vreemdelingen in Leiden. Hier worden 16 jongeren opgevangen. Dit is een nieuw project. De alleenstaande vreemdelingen zijn gevlucht uit hun thuisland om diverse redenen. Ze hebben vaak een lange reis achter de rug waarbij ze ook het nodige meemaken. Ook hebben deze jongeren hun familie en vrienden moeten achterlaten en eenmaal in Nederland maken zij zich ook veel zorgen over hen. Deze jongeren worden begeleid op wonen, werken en leren. Ook is er aandacht voor de verwerking van (traumatische) gebeurtenissen. De verschillende culturen en achtergronden van de jongeren zorgen ervoor dat hun manier van communiceren en samenleven vaak anders is dan gebruikelijk in onze samenleving. Dit vraagt creativiteit, flexibiliteit en inlevingsvermogen van de medewerkers die tegelijkertijd heldere grenzen aangeven en ondersteuning bieden.

De RVE wordt aangestuurd door een manager zorg die integraal verantwoordelijk is voor de resultaten binnen de RVE. Naast de pedagogisch medewerkers zijn er ook twee praktijk praktijkbegeleiders werkzaam. Zij zijn eerste aanspreekpersoon voor de medewerkers voor dagelijkse vragen.

Opdracht

In verband met uitval van de huidige manager is VOOR gevraagd om een interim manager te zoeken voor nog onbekende duur (uitgangspunt is 3 tot 6 maanden). De opdracht voor de interim manager die wij zoeken bestaat grofweg uit 4 onderdelen die onderling nauw samenhangen:

  • Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de RVE en aansturing van medewerkers. Je bent beschikbaar als klankbord en organiseert randvoorwaarden binnen en buiten Jeugdformaat voor de medewerkers om hun werk optimaal uit te voeren.
  • Je zorgt ervoor dat het nieuwe project in Leiden goed van de grond komt. Dit betekent heldere werkafspraken binnen het team en met betrokken externe partijen.
  • Je adviseert de directeur zorg over structuur- en procesoptimalisatie binnen de werkprocessen van de RVE.
  • Jeugdformaat heeft een groeiambitie op de begeleiding van de AMV doelgroep. Dat betekent dat je de benodigde contacten in het netwerk met o.a. gemeenten en Nidos goed onderhoudt.

Je werkt waar nodig samen met de managers van de andere RVE’s en je rapporteert aan de directeur zorg. Je doet mee aan de MT overleggen als er onderwerpen op de agenda staan die van belang zijn voor de RVE AMV.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren (interim) manager met bij voorkeur ervaring en minimaal affiniteit met begeleiding van (jonge) vluchtelingen en diverse culturen. Iemand met ruime ervaring in de zorg, bijvoorbeeld binnen ambulante jeugdzorg/GGZ en/of maatschappelijke opvang, op een integrale management positie.

Je bent in staat je snel de vraagstukken van AMV binnen Jeugdformaat eigen te maken. Je kan met gemak ballen in de lucht houden en je straalt rust en overzicht uit. Medewerkers weten wat ze aan je hebben. Je steunt onvoorwaardelijk én verwacht commitment en resultaat. Je bent ruimdenkend en oplossingsgericht.

Je bent in staat structuur aan te brengen waar nodig en werkzaamheden en verantwoordelijkheden slim, duidelijk en eenvoudig te organiseren. Je bent een natuurlijke netwerker en weet Jeugdformaat goed te vertegenwoordigen in de relevante externe netwerken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht in een maatschappelijk relevante en dynamische sector bij een team van gedreven professionals die zich inzetten voor een jonge en kwetsbare doelgroep. In een organisatie met een goede reputatie en veel inhoudelijke expertise. Het gaat om een opdracht per direct voor gemiddeld 3,5/4 dagen per week (waarvan 1 dag per week vanuit huis gewerkt kan worden) voor een nog onbekende tijdsduur van mogelijk 3 tot 6 maanden

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Marieke Sprietsma is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvang ik graag je CV, motivatie en tariefsindicatie via onderstaand reactieformulier. Bij vragen kun je mailen naar marieke@voor.nl. VOOR is een formule zonder ondersteuning. Gesprekken met VOOR vinden plaats op vrijdag 10 maart in Rotterdam en op dinsdagmiddag 14 maart bij Jeugdformaat in Rijswijk.