Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris / Bureaumanager

Houten

13-11-2020

Bestuurssecretaris / Bureaumanager

Strategische verbinder met hart voor zorgondernemers

Organisatie

Branchevereniging Zorgthuisnl behartigt de collectieve belangen van haar leden op daadkrachtige wijze. De aangesloten leden zijn actief in zorgthuis, verpleging, verzorging, begeleiding en hulp bij het huishouden. De vereniging telt circa 185 leden; variërend van kleine familiebedrijven tot leden met meer dan 1000 medewerkers. Zorgthuisnl is de vereniging die verschillen koestert en tegelijkertijd als collectief sterk staat voor kwaliteit van zorg.

De kernwaarden van Zorgthuisnl zijn: persoonlijk, toegankelijk, ondernemend en daadkrachtig en vormen het DNA van Zorgthuisnl. Er zijn geen vanzelfsprekendheden, vraagstukken worden open en creatief benaderd en het streven is om geen genoegen te nemen met bureaucratie. Zorgthuisnl wordt in positieve zin ervaren als ‘luis in de pels’.

De leden van Zorgthuisnl zijn ondernemende zorgaanbieders, die goed werkgeverschap en kwaliteit van zorg koppelen aan een sterke marktprofilering. Zorgthuisnl ondersteunt hen daarbij met beïnvloeding, lobby en belangenbehartiging (o.a. CAO in samenwerking met collega brancheorganisatie Actiz). Met het versterken van het netwerk door kennis en ervaringen te delen. Het faciliteren van innovatie, projecten en programma’s en met persoonlijk contact en een dagelijkse helpdesk.

De dienstverlening van Zorgthuisnl onderscheidt zich door laagdrempeligheid, snelheid en persoonlijk contact. Samen met de leden wordt aandacht besteed aan een actuele en scherpe (toekomst)visie op ontwikkelingen in een complex zorglandschap.

Zorgthuisnl heeft een professioneel bureau met gemotiveerde en inhoudelijk goed ingevoerde specialisten die snel ontwikkelingen kunnen vertalen en situaties goed kunnen inschatten. Het bureau van Zorgthuisnl is open. Slagvaardig, wendbaar en overzichtelijk. De lijnen zijn kort, de sfeer en de samenwerking is goed en de autonomie van de medewerkers is groot. De organisatie (11 medewerkers) bestaat uit een bestuurder, een bestuurssecretaris, beleidsmedewerkers, een medewerker administratie & ICT en een secretariaat.

Functie

De functie van bestuurssecretaris is een unieke en veelzijdige functie. Je opereert op het snijvlak van landelijk beleid en de vertaling naar advies en consequenties voor de aangesloten leden.

De bestuurssecretaris vervult een spilfunctie binnen het bureau, met verbindingen naar binnen en buiten. Je denkt op strategisch niveau mee over (beleids-)ontwikkelingen en vertaalt dit samen met de collega’s naar relevante notities en beleidsbrieven. Je rapporteert aan en bent de rechterhand van de bestuurder en bij zijn afwezigheid neem je hem waar.

Je bent leidinggevende van het bureau en tegelijkertijd collega teamlid. Dit vraagt om een open en coachende stijl van leidinggeven. Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en de collectieve teamontwikkeling. Voor de beleidsmedewerkers ben je een sparringpartner die goed luistert, doorvraagt, coördineert, uitnodigt tot inhoudelijke verdieping en samenwerking stimuleert.

Je bent voor je eigen portefeuille (in overleg te bepalen) en voor diverse overstijgende thema’s adviseur en sparringpartner voor aangesloten leden, waarbij je schakelt van strategie tot uitvoering. Je houdt overzicht, coördineert en bereidt vergaderingen en (bestuurlijke) overleggen voor en organiseert samen met de collega’s (leden)bijeenkomsten. Je neemt regie in de totstandkoming van het jaarplan en het jaarverslag en je ondersteunt de bestuurders die namens de vereniging deelnemen aan het overleg met de vakbonden.

De uitdaging voor het team is optimale samenwerking en kruisbestuiving met haar leden te realiseren. Hoe kun je van elkaar leren en kennis delen. De opgave voor de nieuwe bestuurssecretaris is samen met het team en de leden hier op een slimme, efficiënte en inspirerende manier verder invulling aan te geven.

Wie wij zoeken

We zoeken natuurtalent die anderen graag sterker maakt. Een ‘wijze’ professional die overzicht houdt en visie heeft. Je hebt een strategische blik en bent in staat om majeure ontwikkelingen binnen zorg thuis voor de komende jaren in kaart te brengen en te vertalen naar consequenties voor de vereniging en haar leden. Je bent analytisch, innovatief en ondernemend.

Je beweegt je gemakkelijk in een bestuurlijke setting en spreekt met één mond namens Zorgthuisnl. Je hebt ervaring of affiniteit met de rol van bestuurssecretaris en bent van nature gewend overzicht te houden en lijnen uit te zetten. Je bewaakt voortgang en deadlines. Je bouwt graag aan interne en externe netwerken en hebt affiniteit met het werven van nieuwe leden.

Je bent een ervaren leidinggevende die met natuurlijke souplesse leidinggeeft aan het bureau, waardoor de bestuurder zich volledig kan focussen op externe zaken. Je bent verbindend en dienend en houdt van de breedte en de afwisseling die het werken bij een slagvaardig bureau met zich meebrengt. Je bent stabiel, betrouwbaar en goed in staat te reflecteren op jezelf.

Je hebt bij voorkeur ruime kennis en/of werkervaring in de gezondheidszorg bijvoorbeeld binnen de ouderenzorg of met de zorgverzekeringswet. Je bent bekend met een of meerdere van de volgende vakgebieden binnen de zorg: arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, CAO, bekostiging en contractering, acquisitie, PR en communicatie. Je hebt academisch werk- en denkniveau en minimaal 10 jaar relevante ervaring.

Je houdt van de dynamiek en flexibiliteit van het werken binnen een brancheorganisatie en bent bereikbaar en beschikbaar als de werkzaamheden daarom vragen. Je kijkt er bovenal naar uit om jouw bijdrage te leveren aan de groei van een prachtige branchevereniging voor ondernemers in de zorg!

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een maatschappelijk relevante functie in een unieke organisatie waar je een bijdrage levert aan de toekomst van de zorg, aan eigentijdse belangenbehartiging en aan een professioneel en betrokken team. Het betreft een functie in FWG 75 met goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT. De aanstelling is voor 32 tot 36 uur per week. Het kantoor van Zorgthuisnl is in Houten.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via bijgaand reactieformulier.
Deze procedure is inmiddels zeer ver gevorderd. Het is alleen zinvol om nog te reageren als je aan alle functie eisen voldoet.  De selectiegesprekken bij Zorgthuisnl vinden plaats voor de kerst. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.