Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch Beleidsadviseur - Ingevuld

Utrecht

29-04-2022

Strategisch Beleidsadviseur

Creatief, communicatief sterk en ervaren met veranderprocessen

Organisatie

De Opbouw is een ambitieuze organisatie waar medewerkers zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

De Opbouw bestaat uit vier organisatieonderdelen: drie zorgorganisaties met een eigen label en bestuurs- en groepsondersteuning (BGO). Zideris en de Prinsenstichting richten zich op de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Silverein is gespecialiseerd in ouderenzorg en in 2021 ontstaan vanuit een fusie tussen De Brug, de Bilthuysen en Lyvore.

De Opbouw is regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Gelderland en Utrecht. 5000 medewerkers verlenen zorg en ondersteuning aan 6400 cliënten. BGO ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op gebied van Bouw & Vastgoed, HRO (Human Resources, Organisatie en communicatie), Financiën en I&A. BGO, Groepscontrol en bestuur zijn gehuisvest in Utrecht. De organisatie heeft een zorgomzet van ongeveer 290 mio met de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.  De kernwaarden van De Opbouw zijn: passie, liefdevol, ambitie, veilig, waarderend en ondernemend.

In 2020 is met het aantreden van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur het bedrijfsplan “Samen Merkbaar Beter” gestart. De strategische thema’s binnen dit ambitieuze programma zijn:

 • Zorgontwikkeling
 • Aantrekkelijk werkgeverschap
 • Zorgtechnologie
 • Anders opbouwen
 • Duurzame woon - en leefomgeving
 • Extern partnerschap

Beknopte samenvatting van de ambities en doelen uit het bedrijfsplan:

 • Een gewaardeerde organisatie voor kwetsbare mensen en betrokken medewerkers.
 • De zorg is leidend, bedrijfsvoering is ondersteunend.
 • Kennis en expertise delen en benutten.
 • Vernieuwing, innovatie, ondernemerschap en synergievoordelen bundelen en benutten.
 • Wendbaarheid en differentiatie versterken, in aansluiting op netwerken en schaalgrootte (landelijk, regionaal, lokaal).
 • Gezamenlijk efficiency- en kwaliteitsvoordelen realiseren.

De Opbouw is volop in ontwikkeling. De Opbouw is een organisatie met veel mogelijkheden voor professionals die hun vak verstaan en hun kennis en expertise vanuit samenwerking willen delen.

Functie

Ben jij een ondernemende professional met lef die graag pioniert? Het betreft een nieuwe functie, waarin je je bezighoudt met advisering en ondersteuning van de meerjarenkoers van de zorggroep, strategierealisatie en verantwoordingsrapportages. Je bent een vanzelfsprekende gesprekspartner van de Raad van Bestuur en de Directieraad en ondersteunt zo goed mogelijk op het gebied van strategisch beleid op zorggroepniveau. Het betreft een dynamische, afwisselende rol voor een opgavegerichte, transparante en verbindende doorpakker met ervaring in beleidsadvisering en projectmanagement in de zorg. Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de bestuurssecretaris.

Wat ga je doen:

 • Adviseren, faciliteren en ondersteunen van de Raad van Bestuur over voor de zorggroep relevante politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken. Daarbij kun je onder meer denken aan strategische thema's als zorgontwikkeling;
 • Realiseren van de juiste en passende vertaalslag van de bestuurlijke inhoud van de interne verantwoordingsrapportages;
 • Faciliteren van de Raad van Bestuur en de Directieraad in het sturen op de realisatie van onze Meerjarenkoers “Samen Merkbaar Beter” door bij te dragen aan de (door-) ontwikkeling van strategische sturingsinstrumenten en –processen;
 • Bijdragen aan een samenhangende doorvertaling van het bedrijfsplan “Samen Merkbaar Beter” naar tactische en operationele niveaus binnen de zorggroep;
 • Direct samenwerken met stafmedewerkers/ strategisch beleidsadviseurs van de zorgorganisaties en in nauwe samenwerking met de bestuurssecretaris en Groepscontrol, ondersteunen van de Raad van Bestuur bij de afstemming en communicatie voor de planning & control-cyclus van de zorggroep.

Wie wij zoeken

Jouw persoonlijkheid kenmerkt zich door een sterk analytische blik, een proactieve, flexibele houding en een open, directe manier van communiceren. Je combineert lef en creativiteit met gedegen kennis van de inhoud. Je bent sterk gericht op samenwerking en weet mensen te verbinden om samen de beste resultaten te behalen. Je bent in staat om inhoudelijke en bestuurlijk complexe vraagstukken slagvaardig en zelfstandig op te lossen. Je kunt snel en gemakkelijk schakelen. Daarbij denk je in kansen en mogelijkheden, overtuig je op basis van inhoudelijke argumenten en durf je op basis van de bestaande beleidskaders stelling te nemen wanneer de situatie dat vraagt. In discussies weet je steeds de goede toon te vinden en blijft ook bij tegenspel goed overeind, gericht op de opgave en het resultaat. Je werkt kennis gedreven en voelt je prettig in een dynamisch werkveld van de VVT en GHZ. Het uitvoeren van operationele taken vind je een prettige afwisseling in je werk.

Verder vragen wij:

 • Academisch werk -en denkniveau met een relevante opleidingsachtergrond
 • Relevante ervaring met beleidsadvisering en projectmanagement in een dynamische zorgomgeving, bij voorkeur binnen de VVT en/of GHZ;
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met AVG;
 • Affiniteit met besluitvormingsprocessen en advies- en medezeggenschapsorganen;
 • Prettig in de omgang, goed gevoel voor verschillende belangen en drijfveren, politieke en bestuurlijke verhoudingen, en het vermogen daarop in te spelen;
 • Een flexibele houding om adequaat te kunnen opereren binnen het werkveld VVT en GHZ;
 • Staan voor verbinding en een uitstekende transparante consistente communicatie, die leidt tot besluitvorming. En waarborgen van onderlinge samenwerking en samenhang binnen de gehele zorggroep;
 • In staat om binnen een complexe omgeving met professionals samen te werken, zich in de (zorg-) processen te verdiepen en gewaardeerd gesprekspartner te zijn voor de diverse disciplines;
 • Goed ontwikkelde schrijf- en rapportagestijl;
 • Humor, zelfreflectie en relativeringsvermogen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je hebt ruimte om je visie uit te dragen en te bouwen aan deze organisatie in een uitdagende functie. Het is een dynamische afwisselende functie in de zorgsector VVT en GHZ met ruimte om jezelf te ontplooien en verder te ontwikkelen. Je hebt de mogelijkheid om gedeeltelijk hybride te werken Je ontvangt een arbeidsovereenkomst voor 32 tot 36 uur. Het salaris is marktconform en gebaseerd op de CAO gehandicaptenzorg. In eerste instantie ontvang je een overeenkomst voor de duur van een jaar, bij goed functioneren wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze opdracht uit te voeren. Tim de Jong en David Zeman zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een VOORselectie gesprek maken wij graag kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. De VOORselectiegesprekken staan gepland op 14 en 15 juni . De selectiegesprekken vinden plaats in Utrecht middags op 22 of 23 juni. Een referentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.