Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Zorgteammanager VV

Capelle aan den Ijssel

02-10-2023

Interim Zorgteammanager VV

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Betrouwbaar, vanuit overzicht en gericht op samenwerking

Organisatie

In verband met het vertrek van de huidige teammanager zijn wij voor De Zellingen op zoek naar een interim teammanager voor Zorg Thuis.

Over De Zellingen

De Zellingen richt zich op mensen die korte of lange tijd ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling nodig hebben met als doel dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Liefst thuis, in de eigen omgeving en als dat niet kan in een zorgomgeving waar men zich thuis en veilig voelt.

De Zellingen levert een breed pakket aan zorg en diensten aan ruim 2000 cliënten in Capelle-, Krimpen- en Nieuwerkerk aan den IJssel. De Zellingen biedt reguliere thuiszorg, dagbehandeling/-activiteiten, herstel- & revalidatiezorg en somatische verpleeghuiszorg. Ook heeft De Zellingen een gespecialiseerd hersenletsel- en afasiecentrum met een bovenregionale functie. ‘Zorg op zijn zorgzaamst’ wordt bij De Zellingen geleverd door ruim 1200 medewerkers (750 fte) en 450 vrijwilligers, georganiseerd vanuit vier primaire onderdelen: Zorg Thuis, Herstel & Revalidatie, Wonen met Zorg en Services & Wonen. Cliënten kunnen wonen met zorg op vijf locaties van De Zellingen. 

De belangrijkste financieringsbronnen voor De Zellingen zijn de Wlz, de Wmo en de Zvw. Afgelopen jaren is een organisatiebrede transitie ingezet om meer verantwoordelijkheid bij de multidisciplinaire teams neer te leggen en gezamenlijk een moderne, doelgroep georiënteerde organisatie te ontwikkelen.

Over Zorg Thuis

Zorg Thuis, onderdeel van De Zellingen, levert op basis van de (zorg) behoeften van de cliënt en indicatie professionele persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en ondersteuning aan thuiswonende ouderen. De Zellingen vindt het hierin belangrijk om de cliënten zoveel mogelijk zelf te laten doen, met het geloof dat zij hierdoor langer actief blijven. Dit vertaalt zich in: aandacht geven, luisteren en op maat een plan maken, waarbij zelf doen, eventueel met een hulpmiddel, inzet vanuit welzijn en/of digitaal als het kan voorliggend is.

Zorg Thuis kent vier organisatieonderdelen, elk aangestuurd door een verantwoordelijk manager: Verpleging en Verzorging, Gespecialiseerde Verpleging, Huishoudelijke ondersteuning en Projecten. Samen met de directeur vormen zij het MT van Zorg Thuis en werken nauw samen met staf en medewerkers uit andere onderdelen van De Zellingen.

Opdracht

De interim teammanager geeft, op afstand, leiding aan de zeven teams Verpleging en Verzorging (VV). In totaal zo’n 85 medewerkers. De teams worden ingezet in de verschillende werkgebieden van De Zellingen. In elk team draagt de wijkverpleegkundige zorg voor de inhoudelijke regie. De samenwerking met elkaar is resultaatgericht. Je zorgt ervoor dat medewerkers in de teams goed zijn geïnformeerd en signalen snel worden opgepikt. 

Als interim teammanager draagt je zorg voor de goede randvoorwaarden voor teams om hun werk goed te doen, waarbij je op afstand van de teams leidinggeeft. Intern zorg voor je de juiste samenwerking in de organisatie met de lijnmanagers en stafdiensten vanuit de idee dat je bij De Zellingen samen werkt vanuit een gemeenschappelijk doel. 

Je stuurt op processen, werkt mee aan creatieve oplossingen t.b.v. de inzet en instroom van personeel en stuurt op resultaten en KPI’s. Daarbij maak je gebruik van elkaars kwaliteiten en zorg je ervoor dat men elkaar weet te vinden en verbinden.

Het beoogde resultaat van de opdracht is: 

  • Het bieden van continuïteit in aansturing van de teams;
  • De bedrijfsvoering loopt voor de ureninzet en bezetting volgens plan;
  • Je hebt met verzuimmanagement het verzuim laag weten te houden;
  • Vragen en ideeën van de organisatie zijn constructief vertaalt naar acties voor jouw teams;
  • Je collega MT-leden hebben jouw inbreng als verfrissend opbouwend en samenwerkend ervaren;
  • Je hebt kwartier gemaakt voor een duurzame invulling van jouw rol.

Wie wij zoeken

Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding. Je hebt leidinggevende ervaring opgedaan in het aansturen van meerdere teams, bij voorkeur in de (thuis)zorg. Je beschikt over voldoende kennis en inzicht om integraal verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Je zorgt voor overzicht en analyse voordat je gaat handelen. Je werkt graag samen met anderen voor het beste resultaat. Je stelt je lerend op bij vragen die je nog niet weet. Een zorgvuldige aanpak vind je belangrijker dan een snel resultaat. Je communiceert duidelijk en direct en weet zo de verbinding te behouden. Door je kennis en ervaring van bedrijfsvoering en processen voeg je wat toe.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je krijgt de kans om aan de slag te gaan voor een missie gedreven organisatie die vooroploopt in het toepassen van nieuwe concepten en ideeën voor passende zorg. Je werkt met betrokken collega’s. Een opdracht voor de duur van 3 tot 5 maanden met een gemiddelde inzet van 3,5 dag per week. Start bij voorkeur per direct. De werkplek is Capelle aan den IJssel.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, Tim de Jong is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt, ontvangt hij graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid (per wanneer en voor hoeveel uur per week) en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.