Wij zijn VOOR.

Senior Beleidsadviseur P&O

Delft

23-04-2024

Senior Beleidsadviseur P&O

Evenwichtige adviseur die, met (zelf)vertrouwen en vakmanschap, anderen versterkt

‘Je kunt hier echt bouwen aan wat nog niet staat’. De afdeling P&O is namelijk nog niet uitgekristalliseerd. Samen met jouw collega adviseur lever je een cruciale bijdrage aan de integrale verantwoordelijkheid van bestuur en schooldirecteuren op het gebied van personeelsmanagement. Je ontwikkelt en professionaliseert de organisatie op het gebied van personeels- en organisatievraagstukken. Je zorgt dat beleid gedragen en uitvoerbaar is en vervult hierin een ondersteunende, adviserende en coördinerende rol. Dit kan gaan om implementatie van beleid, coördinatie in projecten en processen en ook over het ondersteunen bij individuele casussen en adviseren bij arbeidsrechtelijke en rechtspositionele vraagstukken.


Organisatie

Stichting Librijn verzorgt het openbaar onderwijs in Delft en Rijswijk (15 scholen, 20 onderwijsgebouwen, 3500 leerlingen en 400 medewerkers). De missie en visie van Librijn is in de Strategische Koers 2023-2026 als volgt omschreven:

Missie (kansrijk kwalitatief onderwijs)
Wij zijn Librijn openbaar onderwijs. Met een open blik staan wij midden in de wereld en willen wij ieder kind een kansrijke toekomst bieden. Onze openbare identiteit verbindt en versterkt. Het geeft richting en betekenis aan wat we willen betekenen voor elkaar en voor onze omgeving.

Visie (samen in beweging)
Een ‘veranderende wereld’ vraagt om zelfstandige, zelfbewuste, kritische, nieuwsgierige wereldburgers. Dit vraagt van ons om vooruit te kijken, te durven doen en samen in beweging te zijn. Zo blijven we groeien. Iedere dag weer. Met kennis en vakmanschap maken onze scholen het verschil. Zij maken Librijn, zodat we samen maken wie we ‘zijn’.

Besturing en ondersteuning
De huidige afdeling P&O wordt gevormd door twee senior beleidsadviseur (resp. 32 uur en 16 uur, waarvan één adviseur op interim basis werkt), administratieve ondersteuning door een collega van het bestuurskantoor en ondersteuning op het gebied van de personeels- en salarisadministratie door administratiekantoor Qualiant.

Librijn gaat uit van integraal schoolleiderschap. Een proactieve, deskundige en adviesvaardige staf die schoolleiding en bestuur optimaal ondersteunt, is daarbij van groot belang. Het bestuurskantoor, een klein en betrokken team en gevestigd in Delft, heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd en kent op hoofdlijnen de volgende disciplines:

• Onderwijs en Kwaliteit
• Personeel en Organisatie
• Huisvesting en ICT
• Financiën

Met deze disciplines vormt het bestuurskantoor een professioneel en gedreven adviesteam (AT) om de scholen en schoolleiders heen, zodat een integrale advisering plaatsvindt en collega’s van het bestuurskantoor ook informatie krijgen over elkaars dossiers en kennis. Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen de adviseurs onderling en met schoolleiders om zaken te stroomlijnen.

Librijn begint aan een volgende fase in hun ontwikkeling, waarbij de strategische keuzes die zijn gemaakt nog meer onderdeel worden van het dagelijks handelen. Dit vraagt bewust handelen vanuit de kernwaarden (vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap). Ook vraagt het om met focus en professionaliteit te werken aan de ambities van de organisatie. Een solide en aantrekkelijk personeelsbeleid is van cruciaal belang voor het onderwijs van de toekomst.

Voor deze ontwikkelingsgerichte onderwijsorganisatie, waar werkgeluk, samenwerking en professionaliteit belangrijk zijn, zoeken wij een evenwichtige en ervaren P&O adviseur.

Functie

‘Je kunt hier echt bouwen aan wat nog niet staat’.
De afdeling P&O is nog niet uitgekristalliseerd. Samen met jouw collega adviseur lever je een cruciale bijdrage aan de integrale verantwoordelijkheid van bestuur en schooldirecteuren op het gebied van personeelsmanagement. Je ontwikkelt en professionaliseert de organisatie op het gebied van personeels- en organisatievraagstukken. Je zorgt dat beleid gedragen en uitvoerbaar is en vervult hierin een ondersteunende, adviserende en coördinerende rol. Dit kan gaan om implementatie van beleid, coördinatie in projecten en processen en ook over het ondersteunen bij individuele casussen en adviseren bij arbeidsrechtelijke en rechtspositionele vraagstukken.

Je zorgt voor goed gestroomlijnde P&O processen, passend bij de kernwaarden van Librijn, waarin ieders rol en verantwoordelijkheid duidelijk is. Je stemt goed af met collega’s van het bestuurskantoor en met medewerkers van Qualiant over de inrichting van processen en de uitvoering van taken. Voor de bestuurder ben je een gelijkwaardige gesprekspartner.

Je staat dichtbij de schoolleiders, zoekt hen op en kent hun vraagstukken en dilemma’s. Ook ben je, met schoolleiders onderdeel van de Domeingroep personeel en organisatie waarin je ophaalt wat belangrijk voor hen is en met hen het (strategisch) HR beleid verder vormgeeft.

In deze functie heb je veel vrijheden en is je autonomie groot, dat geeft flexibiliteit. Je hebt veel verantwoordelijkheden en je krijgt de kans je (door-) te ontwikkelen. Er wordt óók flexibiliteit van je gevraagd waar het gaat om werktijden; het kan voorkomen dat je met elkaar langer of in de avonden werkt.

Wie wij zoeken

Voor dit gedreven bestuurskantoor waar hart voor de zaak is, het hart soms op de tong ligt en waar aanpakken de norm is, zoeken wij een evenwichtige en ervaren allround P&O adviseur. Je werkt vanuit vakmanschap, hebt ervaring in een soortgelijke functie bij voorkeur in het onderwijs of bent vanuit jouw P&O kennis in staat om je hierin snel in te werken.

Je (h)erkent verschillende belangen, je kunt goed omgaan met complexiteit en ad-hoc situaties en bent goed in staat hierin positie te bepalen en effectief te adviseren. Je werkt vanuit overzicht en je kunt ook inzoomen als een casus of een situatie daar om vraagt. Voor bestuurder en schoolleider ben je vertrouwenspersoon en kritisch adviseur in één.

Samenwerken is voor jou een gegeven. Je bent iemand die snel contact legt en actief de verbinding zoekt o.a. door in gesprek te gaan en op te halen wat er leeft en speelt. Je bent in staat om in te zoomen en de vraag achter de vraag te achterhalen. Je bent op de hoogte van wat er speelt op de scholen. Waar nodig spiegel, ondersteun of coach je de schoolleiders. Voor hen ben je een vraagbaak en je levert maatwerk bij hun vraagstukken.

Je bent in staat om focus aan te brengen in je werk en door prioriteiten te stellen, creëer je rust en stabiliteit voor jezelf en anderen. Je spreekt mensen makkelijk aan op verwachtingen en resultaten en behoudt daarbij de verbinding. Je bent transparant, helder en direct in je communicatie.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een zeer afwisselende functie voor een veelzijdige en zelfbewuste adviseur die het leuk vindt om vanuit ondersteunende en adviserende rol iets te betekenen voor de ontwikkeling van kinderen. De functie past ook bij een P&O adviseur die zich aan het ontwikkelen is naar een senior adviesrol. De functie is gewaardeerd in schaal 12 van de CAO voor Primair Onderwijs.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier.

Jouw voorselectiegesprek wordt gepland op 30 mei, 4 juni of 6 juni, waarna de VOORdracht van kandidaten plaatsvindt. De gesprekken bij Librijn vinden plaats op maandag 10 juni (1e ronde)en op woensdag 12 juni (2e ronde), beide in de middag. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. De inzet van een ontwikkelassessment behoort tot de mogelijkheden.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.