Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Zorgmanager

Den Helder

14-02-2019

Zorgmanager

Ervaren manager met veranderkracht en hart voor de zorg

Organisatie

Vrijwaard is actief in de ouderenzorg in Den Helder met diverse woonzorglocaties en een cliënt gedreven visie. Naast wonen, zorg en welzijn levert Vrijwaard aanvullende diensten zoals maaltijdservice, activiteiten en beweging. De zorg- en dienstverlening van Vrijwaard wordt vanuit zes locaties door ruim 400 medewerkers geleverd en is van grote betekenis voor de inwoners van de regio Den Helder. Veel van de bewoners en medewerkers komen uit (de regio) Den Helder. Medewerkers zijn zeer betrokken en werken veelal lang bij Vrijwaard.

De inwoners van Den Helder zijn trots op hun stad. Den Helder ademt nautiek. De Koninklijke Marine heeft er haar thuisbasis. De oude binnenstad heeft prachtige historische panden en bruist. In slechts 20 minuten vaar je vanuit Den Helder naar het prachtige en rustige Waddeneiland Texel.

Vrijwaard ligt in een regio waar de bevolking krimpt en de dubbele vergrijzing duidelijk zichtbaar is. Om ook in de toekomst goede zorg aan inwoners van de regio Den Helder te kunnen bieden is samenwerking en vernieuwing in wonen, zorg en welzijn cruciaal.

Recent is besloten dat Vrijwaard en Omring in de eerste helft van 2019 een voorgenomen bestuurlijke fusie aangaan om hun krachten te bundelen. Deze voorgenomen bestuurlijke fusie is tot stand gekomen op initiatief van Vrijwaard. Er is sprake van een veranderende zorgvraag van cliënten, een toename aan eisen die worden gesteld aan de kwaliteit en bedrijfsvoering en een tekort op de arbeidsmarkt. Deze combinatie van ontwikkelingen maakt dat Vrijwaard tot de conclusie is gekomen dat samenwerking met Omring in de regio Den Helder bijdraagt aan een toekomstbestendige koers.

Het MT van Vrijwaard bestaat uit de (interim) bestuurder, een bestuurssecretaris een HR manager, een manager EAD en een interim Zorgmanager. Zoals in veel zorgorganisaties werd bij Vrijwaard gewerkt vanuit zelfsturende teams. Deze zelfsturing is onvoldoende geïmplementeerd waardoor het niet het gewenste kwaliteitseffect heeft opgeleverd. Recent is besloten voor alle vijf locaties teamleiders aan te stellen om medewerkers de ruimte te geven zich volledig op de zorg voor de ouderen te kunnen richten. Er gaat binnenkort een opleidingstraject van start om ruim 50 medewerkers op te leiden tot EVVer.

Wij zoeken een enthousiaste en ambitieuze Zorgmanager om samen met de teamleiders de ingezette kwaliteitskoers verder vorm en inhoud te geven.

Functie

De Zorgmanager geeft integraal leiding aan de vijf teamleiders en faciliteert een plezierig woonklimaat en optimale zorg voor de cliënten. De Zorgmanager is lid van het organisatiebrede MT en rapporteert aan de (interim) bestuurder. De Zorgmanager bouwt samen met de recent benoemde teamleiders aan een nieuw en sterk team. Verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg staat centraal. Vrijwaard werkt aan het creëren van een cultuur gebaseerd op eigenaarschap, effectief samenwerken en feedback geven en wil bouwen aan een lerende organisatie. Op korte termijn wordt onder andere aandacht gevraagd voor het beter benutten van het ECD, het opleiden van de EVVers, het optimaliseren en professionaliseren van de zorgprocessen, het verder inrichten van het leer-managementsysteem en het professionaliseren van de interne cultuur. Een frisse en professionele blik van buiten wordt zeer gewaardeerd.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een stevige Zorgmanager die ruime ervaring heeft als Zorgmanager in de V&V/ouderenzorg. Een energieke manager met veranderkundige ervaring en een moderne visie op de ouderenzorg. Een manager die er zin in heeft zijn/haar tanden te zetten in een stevige uitdaging.

Je bent betrouwbaar en transparant. Je inspireert je teamleiders en medewerkers om zich te ontwikkelen. Je coacht de teamleiders in hun nieuwe rol. Naast kwalitatief goede zorg hebben behoud en ontwikkeling van medewerkers je hoogste prioriteit. Je bent een teambuilder en stimuleert mensen om het beste uit zichzelf en uit anderen te halen. Je spreekt mensen aan op hun talenten, je bent integer en geeft het goede voorbeeld als het over open communiceren gaat. Je geeft sturing en duidelijkheid. Je bent zowel zorginhoudelijk als bedrijfsmatig sterk.

De voorgenomen bestuurlijke fusie met Omring vind je een uitdaging waar je graag je schouders onder zet. Duidelijkheid over de exacte positie van jouw toekomstige functie vind je minder belangrijk dan de inhoud ervan.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een stevige en veelzijdige functie in een organisatie in transitie met veel ambitie en uitdagingen. Een functie in een bijzonder deel van Nederland. Wellicht is dit dè kans voor jou om in/rond Den Helder, op het platteland of op Texel te gaan wonen. Het betreft een fulltime functie in FWG 70/75 (afhankelijk van ervaring). Starten met een vast contract is bespreekbaar

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Heike Rook en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype (tussen 20 en 28 februari). Wanneer je geïnteresseerd bent in deze mooie functie, ontvangen wij graag je motivatiebrief en een actueel CV via het reactieformulier bij deze vacature op onze site.

De selectiegesprekken met VOOR vinden plaats tussen 4 en 10 maart. De gesprekken bij Vrijwaard staan gepland rond medio maart. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Geef in je reactie ook eventuele vakantieplanning aan. Een referentenonderzoek en eventueel een assessment center maken onderdeel uit van de procedure.