Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Expertisecentrum Zodiak

Purmerend

22-02-2023

Manager Expertisecentrum Zodiak


Innovatieve bouwer die kansen ziet en Zodiak sterk in de markt zet

Organisatie

Prinsenstichting biedt al meer dan 40 jaar zorg en ondersteuning aan 1.000 cliënten (van jong tot oud) met een verstandelijke beperking in de regio Noord-Holland. De 1.400 medewerkers hebben één doel: samen kijken naar wat kan, zodat cliënten kunnen leven zoals zij dat willen. Zo gewoon als mogelijk. Prinsenstichting heeft onder andere locaties in Purmerend, Schagen en Zaandam en werkt intensief samen met deze gemeenten. Strategisch gezien positioneert Prinsenstichting zich als specialist voor complexe zorgvragen. Gentle Teaching vormt de basis van de ondersteuningsvisie, participatie en sociaal ondernemerschap staan hoog in het vaandel. Prinsenstichting maakt samen met de zorgorganisaties Zideris en Silverein onderdeel uit van Zorggroep De Opbouw.

Het management team van Prinsenstichting bestaat uit een directeur, een manager bedrijfsvoering, een manager HR, een manager expertisecentrum en zes strategisch managers met ieder een eigen doelgroep: kind & jeugd; ouderen; (zeer) ernstig meervoudig verstandelijk beperkt; ernstig/matig verstandelijk beperkt; licht verstandelijk beperkt complex en licht verstandelijk beperkt participerend.

Het wonen, werken en de vrijetijdsbesteding voor cliënten wordt binnen Prinsenstichting vormgegeven in zelforganiserende teams en kent diverse woon- en dagopvangvoorzieningen. Het primaire proces wordt op doelgroep niveau aangestuurd door de strategisch managers die hierbij worden ondersteund door de managers bedrijfsvoering, HR en expertisecentrum Zodiak.

Zodiak is het expertisecentrum van Prinsenstichting dat interdisciplinaire behandeling verzorgt ten behoeve van de intramurale zorg en de extramurale behandeling voor thuiswonende cliënten of cliënten van andere instellingen. Zodiak kent de volgende vakgroepen:

  • Behandeling intramuraal en extramuraal (gedragsdeskundigen, vaktherapeuten)
  • Medisch (AVG, verpleegkundige, doktersassistenten)
  • Paramedisch (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie)
  • IOG (ambulante gezinsbehandeling)
  • Geestelijke verzorging
  • Wetenschappelijk onderzoek: o.a. naar Gentle Teaching

Zodiak loopt voorop in het ontwikkelen van zorgpaden en doelgroepen en is als (regionaal) expertisecentrum een belangrijk gezicht van de organisatie en van de missie om een ‘deskundige partner’ te willen zijn.

Functie

De manager Zodiak is lid van het MT van Prinsenstichting en integraal verantwoordelijk voor het expertisecentrum van de organisatie. Het team bestaat uit ongeveer 100 behandelaren (73 fte), waaronder AVG artsen, logopedisten en gedragsdeskundigen. Zij zetten zich dagelijks met veel passie en deskundigheid in voor de zorg aan cliënten van Prinsenstichting. Het jaarlijkse budget van Zodiak bedraagt ongeveer 6 miljoen. Je wisselt het werken op kantoor in Purmerend regelmatig af met afspraken in de regio.

Prinsenstichting wil haar positie verstevigen als expert voor mensen met een verstandelijke beperking, die een complexe zorgvraag hebben. Dat vraagt om een professioneel expertisecentrum dat proactief en flexibel inspringt op nieuwe ontwikkelingen. De uitdaging voor Zodiak is om verder te groeien en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen die optimaal aansluiten bij de veranderende wensen en behoeften van cliënten, hun verwanten en medewerkers. Voorbeelden van deze veranderingen zijn de verschuiving van intramurale naar ambulante zorg en de behoefte aan ‘flexwonen’ voor de doelgroep Kind & Jeugd. In de regio Noord-Holland liggen mooie kansen om te innoveren en samen te werken met andere partijen, waaronder GGZ, ziekenhuizen, gemeenten en de woningbouwsector.

Als manager van het expertisecentrum zie je kansen en breng je ontwikkelingen van buitenaf naar binnen. Je luistert goed naar de behoeften van medewerkers en de strategisch managers, zodat de behandelvormen en diensten van Zodiak blijven aansluiten bij de vraag. Je stimuleert de behandelaren en andere zorgprofessionals om op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten op hun vakgebied en je betrekt hen actief bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van behandeling. Gezamenlijk maken jullie van Zodiak hét expertisecentrum in de regio. Jij geeft op inspirerende wijze leiding aan deze beweging. Binnen de Prinsenstichting krijg je alle ruimte om te vernieuwen en te innoveren.

Wie wij zoeken

We zijn op zoek naar een stevige, ervaren en ondernemende senior manager, die mensen inspireert en een grote drive heeft om de organisatie en de sector verder vooruit te helpen. Uiteraard heb je affiniteit met de doelgroep van Prinsenstichting en voel je je, door werk en/of wonen, verbonden met de regio Noord-Holland. Je hebt meerdere jaren ervaring met leidinggeven aan artsen en andere (zorg)professionals, bijvoorbeeld opgedaan in de GGZ, VVT, jeugdzorg of ziekenhuiszorg. Kennis en ervaring met de gehandicaptenzorg is een pré. Je hebt een relevante opleiding afgerond op post HBO niveau.

Je begrijpt wat professionals drijft en weet op de juiste momenten ruimte te geven of te sturen. Je bent gericht op samenwerking en sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties. Als ervaren manager sta je stevig in je schoenen en kun je goed omgaan met tegenkracht. Je geeft vertrouwen aan mensen, durft zaken te benoemen en bent in staat om over het eigen belang heen te kijken. Voor de directie en je collega’s in het MT ben je een waardevolle gesprekspartner en adviseur. Gezamenlijk leiden jullie Prinsenstichting naar de toekomst.

Wij hebben een uitgebreid informatiepakket over Prinsenstichting klaarliggen voor kandidaten die worden uitgenodigd voor een tweede, meer uitgebreid VOORselectiegesprek.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Bij Prinsenstichting voel je dat je echt van betekenis bent voor cliënten, verwanten en collega's. Het is een warme organisatie waar de gelijkwaardige ontmoeting en oprechte connectie centraal staan. De arbeidsvoorwaarden vallen onder de cao gehandicaptenzorg. Deze fulltime functie is ingedeeld in FWG 70, per 1 mei 2023 bedraagt het salaris maximaal € 7.194 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Prinsenstichting kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je krijgt veel vrijheid en ruimte, ook met betrekking tot de invulling van je werktijden bijvoorbeeld.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Priscilla de Roo en David Zeman zijn hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? Priscilla is bereikbaar op 06-43973787 of priscilla@voor.nl. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag vóór 8 april 2023 je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom zo snel mogelijk!

Met de kandidaten die aansluiten op het profiel maken wij eerst digitaal kennis in de vorm van een videogesprek. Een volgende stap is een uitgebreide persoonlijke live kennismaking in de vorm van een verdiepend gesprek met VOOR. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken bij Prinsenstichting op 20 april 2023. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de procedure. Een assessment is optioneel.