Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Regio Zorginkoper V&V

Leusden

02-12-2020

Regio Zorginkoper V&V

Samenwerkingsgerichte senior zorginkoper Flevoland én regisseur met lef voor de regio Noord

Organisatie

Sinds 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht. Zilveren Kruis Zorgkantoor is vanuit de Wlz aangewezen als uitvoerder in 11 van de 32 zorgkantoorregio’s. Wij zijn voor Zilveren Kruis Zorgkantoor op zoek naar een regio zorginkoper V&V die samen met zijn regioteam, de zorgaanbieders en andere stakeholders gaat bouwen aan het ouderenzorglandschap van de toekomst in de brede regio Noord: de zorgkantoorregio’s Friesland, Drenthe, Zwolle en Flevoland.

Over Zilveren Kruis Zorgverzekeraar
Zilveren Kruis is sinds 1995 onderdeel van de Achmea groep. Binnen de Achmea groep is Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar. Met een omzet van ruim 11 miljard euro en 3,5 miljoen aangesloten verzekerden speelt Zilveren Kruis een essentiële rol in het Nederlandse zorgstelsel. Zilveren Kruis heeft impact en wil het verschil maken. Dit wordt gerealiseerd met 4500 medewerkers waarvan zo’n 400 medewerkers dagelijks invulling geven aan de inkoop van hoogwaardige zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Over Zilveren Kruis Zorgkantoor
Zilveren Kruis Zorgkantoor is met 11 regio’s de grootste uitvoerder van Wlz zorg in Nederland. Het zorgkantoor koopt, binnen een verzorgingsgebied van 6 miljoen inwoners, zorg in voor ongeveer 100.000 cliënten. Jaarlijks contracteert Zilveren Kruis Zorgkantoor ruim 7 miljard euro aan langdurige zorg. Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft als missie om ervoor te zorgen dat haar cliënten zoveel mogelijk het leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Met de beschikbare middelen wordt naar de beste oplossing gezocht voor cliënten binnen de ouderenzorg (V&V), de gehandicaptenzorg (GZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Het aantal mensen dat afhankelijk is van de Wlz stijgt de komende jaren en het aantal mensen met een complexe zorgvraag ook. Er is sprake van toenemende vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel en schaarste aan geschikte woon- en/of zorgaccommodaties. Er ligt een grote uitdaging om langdurige zorg voor iedereen die dat nodig heeft toegankelijk en betaalbaar te houden. De ambitie van Zilveren Kruis Zorgkantoor is om een regionaal zorglandschap te realiseren dat past bij de huidige en toekomstige zorgvraag.

Regionale zorginkoop V&V
Er werken 200 mensen bij het zorgkantoor waarvan ruim 70 medewerkers binnen de afdeling Zorginkoop verdeeld over drie teams: Inkoop, Strategie & Analyse en Naleving & Controle. Om nog beter in te spelen op de ontwikkelingen heeft Zilveren Kruis Zorgkantoor per 1 augustus 2020 twee nieuwe multidisciplinaire inkoopteams gerealiseerd: V&V en GZ/GGZ.

Het V&V team is opgedeeld in 4 brede regio’s (Zuid West, Noord West, Midden Zuid en Noord) met ieder één regio zorginkoper die regisseur en ambassadeur is voor de regiobrede visie. Er wordt nauw samengewerkt met tien zorginkopers die zicht richten op een specifieke Wlz regio (waarvan er drie gespecialiseerd zijn in extramurale zorginkoop), zes kwaliteitsadviseurs en een aantal ondersteunende experts. Toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg in de regio in combinatie met kwaliteit van leven voor de cliënten zijn de belangrijkste thema’s. Het inkoopteam is zeer gemotiveerd om een zinvolle bijdrage te leveren aan goede zorg in samenwerking met de zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en overige stakeholders in de vier regio’s.

Functie

Je bent als regio zorginkoper V&V voor de regio Noord een echte spin in het web die niet wegloopt voor een uitdaging. De impact van Corona op de ouderenzorg is groot geweest, dit zal in 2021 naar alle waarschijnlijkheid nog flink nadreunen. Door de toenemende vergrijzing is de verwachting dat in de komende twintig jaar het aantal ouderen dat Wlz zorg nodig heeft zal verdubbelen, terwijl het aantal zorgprofessionals gelijk blijft. Dit vraagt om innovaties op het gebied van ouderenzorg, scholing, arbeidsmarkt- en huisvestingsproblematiek. Intensieve samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleging, sociaal domein, gemeenten, scholen en woningcorporaties in de regio en met de collega’s van Zvw is nodig om een vloeiende keten te ontwikkelen met een duurzaam zorglandschap als resultaat.

Jij bent de regisseur, vraagbaak en coach voor het inkoopteam V&V Noord met drie zorginkopers en twee kwaliteitsadviseurs. Deze regio omvat de zorgkantoorregio’s Friesland, Drenthe, Zwolle en Flevoland. Je bespreekt regelmatig de ontwikkeling en de voortgang van de regiovisie en -plannen met je collega’s. Je pakt de lead (als coördinator) in bovenregionale of landelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld een werkbezoek van de toezichthouder (de Nederlandse Zorgautoriteit) of regelingen rondom Corona. 

Je hebt ook een eigen portefeuille voor één van de vier Wlz regio’s met bijbehorend complex stakeholderveld. Op grond van de teamsamenstelling is Flevoland het meest voor de hand liggend. Daarnaast trek je ook de extramuraliseringsopgave voor de brede regio Noord. Je gaat afwisselend zelfstandig op pad of samen met je kwaliteitsadviseur V&V. Daarnaast borg je de afstemming en kruisbestuiving tussen de overige brede regio’s van Zilveren Kruis met je drie collega regio zorginkopers V&V. Je bent de verbindende schakel naar de collega’s van de Zvw en de strategisch adviseurs Gemeenten, zowel voor je eigen zorgkantoorregio als regiobreed. Je vertaalt de input uit alle zorgkantoorregio’s van Noord naar concrete beleidsvoorstellen en draagt proactief bij aan nieuw inkoopbeleid voor V&V.

Je bent een functionele coach en een intern adviseur voor je collega’s in het inkoopteam. Je hebt een voorbeeldrol in teamontwikkeling. Je bent een belangrijke sparringpartner voor de manager zorginkoop V&V en voorziet deze gevraagd en ongevraagd van advies. Het gaat om een ambulante functie zonder standplaats. Het is praktisch als je in de regio Noord woont. Goed om te weten dat er in normale omstandigheden (zonder Corona) wekelijks op kantoor in Leusden (vanaf half 2021 in Apeldoorn) overlegd wordt. Daarnaast heb je natuurlijk overleg met je inkoopteam in de regio en ben je regelmatig op pad naar zorgaanbieders.

Wie wij zoeken

Je persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk als je kennis en ervaring. Je bent ondernemend en je hebt lef. Je hebt een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg en combineert dit met daadkracht en faciliterend leiderschap. Als er iets moet gebeuren, ben jij vaak de eerste die het signaleert en het ook met plezier oppakt. Wij zoeken kandidaten die beschikken over een positieve grondhouding. Je denkt en handelt vanuit perspectief en mogelijkheden. Je werkt op basis van vertrouwen, je geeft graag complimenten en streeft naar leren en verbeteren. Je bent ook goed in staat om te reflecteren op je eigen gedrag.

Je bent een sterke verbinder en een netwerker. Je bent stabiel en laat je niet snel uit je evenwicht brengen. Je voelt je thuis in een team en vindt het ook heerlijk om alleen op pad te gaan. Je bouwt samen met je team aan een krachtige regiovisie en je bent niet bang om te pionieren als de kaders vooraf nog niet helemaal duidelijk zijn. Zowel intern als extern word je gezien als een constructieve samenwerkingspartner en een inspirerend voorbeeld, communicatie en ambassadeurschap zijn de sleutelwoorden. Je bent analytisch sterk en hebt het vermogen om complexiteit en dynamiek te managen, structuur aan te brengen en keuzes te maken. 

Je bent een strategische gesprekspartner op bestuurlijk niveau. Mensen waarderen je als persoon en als professional, je geeft vertrouwen en creëert openheid. Je stelt positief kritische vragen en zet mensen aan het denken. Je overziet het speelveld met de verschillende belangen van alle betrokkenen. Je bent nieuwsgierig en creatief. Je denkt altijd in oplossingen vanuit het cliëntperspectief. Je bent ook in staat om je collega’s functioneel te coachen. Kennis van de Wlz, de ouderenzorg en zorginkoop is belangrijk, je hebt in ieder geval ervaring met twee van de drie.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie (WO-niveau) binnen een moderne en ambitieuze organisatie waar je werkelijk van betekenis kunt zijn. Het betreft een fulltime functie voor 34 uur per week, de nieuwe standaard bij Achmea, flexibel en deels vanuit huis in te vullen. Binnen Zilveren Kruis word je aangemoedigd en uitgedaagd je verder te ontwikkelen. Er zijn verschillende mogelijkheden om vorm te geven aan jouw ontwikkeling binnen de organisatie.

Zilveren Kruis hanteert conform de CAO Achmea uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 144 verlofuren per jaar en een keuzebudget voor je vakantietoeslag (8%), eindejaarsuitkering (8,33%) en bovenwettelijk verlof (3,85%). Jij kiest zelf wanneer en hoe je je keuzebudget laat uitbetalen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om extra verlofuren te kopen.

De functie is ingeschaald in schaal J met een maximum van 6.121 euro per maand. Een leaseauto maakt onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast kent Zilveren Kruis een uitstekende pensioenvoorziening van 1,875% met een vaste jaarlijkse premie, korting op je zorgverzekering voor jou en je gezin bij Zilveren Kruis en korting op je schadeverzekering bij Centraal Beheer en Interpolis. Je ontvangt ook nog een extraatje van 250 euro bruto per jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier onder de vacatureomschrijving op onze website.

Het streven is om de procedure voor deze vacature op korte termijn af te ronden. Kandidaten worden daarom gevraagd snel te reageren, in ieder geval vóór 31 december 2020. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel! Vermeld in je motivatiebrief ook je eventuele (winter)vakantieplanning.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk en uitgebreid selectiegesprek maken wij graag eerst kort kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek, online assessment en een pre-employment screening zijn onderdeel van de selectieprocedure. Voor vragen of een nadere toelichting kun je bellen met David: 06-46003160.