Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Zorggroepmanager

Roosendaal

22-09-2021

Zorggroepmanager

Verbindend leider met inspirerende visie en frisse blik

Organisatie

Bravis ziekenhuis is hard op weg om uit te groeien naar een zorgorganisatie die past bij de wereld van morgen. Korter in het ziekenhuis, meer zorg op maat en optimaal gebruik maken van innovaties in behandeling en verpleging. Dát is de zorg van de toekomst. Maar één ding blijft hetzelfde: alles draait om de patiënt. Voor hen wordt zorg geleverd volgens de volgende kernwaarden: 


Dit filmpje illustreert de toekomstvisie:


Bravis ziekenhuis is één van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland (2500 medewerkers) met hoge ambities in de zorgvernieuwing en in de nieuwbouw van één ziekenhuis. Het ziekenhuis kent een collegiale Brabantse sfeer, waar mensen betrokken zijn bij de patiënt en bij elkaar als collega. Bravis is er en wil er zijn voor alle mensen in West-Brabant en Oost-Zeeland. Om haar ambities waar te maken zoekt Bravis nieuwe mensen die iets willen toevoegen aan hun organisatie.

Bravis ziekenhuis heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en een breed samengesteld MT die de organisatie leiden. De zorggroepmanager is lid van dit MT en rapporteert direct aan de voorzitter Raad van Bestuur. 
De zorggroep Electief en Medisch Ondersteunend bestaat uit de volgende zorgeenheden: electief snijdend, medische beeldvorming, poliklinische vakken / dagopname, dermatologie, integraal capaciteitsmanagement, kind & jeugd en het moeder- en kindcentrum. Daarnaast ben je opdrachtgever voor de laboratoria die zijn ge-outsourced. 
De zorggroep bestaat uit circa 600 fte en wordt geleid door de zorggroepmanager die de integrale leidinggevende en bedrijfsmatige verantwoordelijkheid draagt. Naast de zorggroepmanager staat de medisch adviseur, die meedenkt op de medisch inhoudelijke aspecten. De zorgeenheden en medisch ondersteunende afdelingen worden geleid door zorgmanagers die rapporteren aan de zorggroepmanager.

Functie

De zorggroepmanager heeft een unieke positie op het snijvlak van senior lijnmanagement gecombineerd met strategisch programmamanagement waarbij je een essentiële bijdrage levert aan innovatie” Jan Oostenbrink, Programmamanager Zorgvernieuwing.

Als zorggroepmanager ben je integraal verantwoordelijk voor de strategie, resultaten en bedrijfsvoering van de zorggroep Electief - Medisch Ondersteunend binnen Bravis. Daarnaast ben je programmamanager van een aantal grote ziekenhuisbrede programma’s, zoals de “De Juiste Zorg op de Juiste Plek”. In dit programma leg je actief verbindingen met huisartsen en VVT organisaties in de regio, om bijvoorbeeld via meekijkconsulten en telemonitoring chronische zorg thuis te verlenen. Ook heb je een leidende rol in de digitalisering van de poliklinische processen.

Je geeft leiding aan de (zorg)managers binnen de zorggroep, en bent integraal verantwoordelijk voor personeel en bedrijfsvoering van de zorggroep. Je zorgt voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning van zorg, die zich steeds ontwikkelt. Leidend daarin is de visie van Bravis op het ziekenhuis van de toekomst. Je enthousiasmeert mensen voor de toekomstvisie en stimuleert hen een rol te pakken in de veranderingen. 
Je weet door scherpe en slimme sturing de gezonde bedrijfsvoering te behouden. Waar nodig ga je samen met je financiële collega’s in gesprek met verzekeraars over de gevolgen voor kwaliteit en bekostiging van de zorg. Samen met de medisch adviseur voer je de kwartaalgesprekken met RvB.

Je bent sparring partner voor de RvB en het MT. Je vertegenwoordigt samen met de twee collega zorggroepmanagers de zorg in het MT. Daar geef je samen met je MT collega’s vorm aan de ziekenhuisbrede strategie en beleid en bewaak je de integraliteit.
Als programmamanager werk je veel samen met regionale partners in de eerstelijns zorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Je onderhoudt binnen en buiten het ziekenhuis een actief en relevant netwerk.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een verbindende leider die ieders kwaliteiten optimaal benut, stevig is en met een frisse blik meebouwt aan het ziekenhuis van de toekomst” Bianka Mennema, voorzitter Raad van Bestuur.

Jij bent een ervaren leidinggevende die stevig in je schoenen staat. Je geeft richting, neemt besluiten en bent koersvast. Je hebt een generalistische blik en houdt overzicht. Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Je hebt een natuurlijk gezag en straalt rust uit. Je staat voor jouw zorggroep en je programma’s. Je bent goed in staat om te gaan met verschillende belangen en weet binnen het complexe krachtenveld van een ziekenhuis en de partners in de regio de mensen mee te krijgen en ‘je mannetje te staan’. Je bent laagdrempelig in het contact, benaderbaar en communiceert goed.

Jouw leiderschap haalt het beste uit de mensen. Je weet dat top down management de organisatie op langere termijn niet naar een hoger plan tilt. Je geeft ruimte en stimuleert ontwikkeling van onderop in de organisatie. Talentontwikkeling, eigen regie, lerende organisatie en zelfreflectie zijn daarin sleutelwoorden en zelf ben je een voorbeeld hierin. Met jouw inspirerende en enthousiasmerende stijl, weet je mensen mee te krijgen in de veranderingen. Je bent betrokken, laat je gezicht zien en biedt een luisterend oor, als de situatie daarom vraagt.

Je bent een samenwerker die niet voor de eigen positie gaat, maar voor het gezamenlijke resultaat. Je luistert, en weet je te verplaatsen in de positie van de ander. Met inzicht en tact bouw je bruggen en krijg je mensen mee in de gewenste richting. Je bouwt gemakkelijk aan een goed en relevant netwerk, hebt actuele kennis van nieuwe ontwikkelingen in de zorg en houdt dit actief bij.
Je bent een aanvulling op je MT collega’s. Jij hebt mogelijk minder vlieguren gemaakt, maar je durft net even anders te kijken, nieuwsgierig te zijn en juist in de prille beleidsvormende fase vraagstukken op tafel te leggen, alvorens een uitgewerkt plan in te brengen. Dit combineer je met stevigheid in je leiderschap en als gesprekspartner.


Kerncriteria voor deze functie zijn:

  • Ervaring in het leidinggeven aan zorgafdelingen binnen een complexe organisatie met diverse stakeholders en belangen. Naast lijnmanagement, ben je goed in project- en programmamanagement.
  • Ervaring in ziekenhuiszorg. Aanvullend daarop is ervaring met zorgvernieuwingstrajecten, zoals digitalisering en ontwikkeling van ziekenhuiszorg naar zorg thuis een pré.
  •  WO-werk en denkniveau en een relevante opleiding, bijvoorbeeld Beleid en Management in de Gezondheidszorg, Bestuurskunde of Bedrijfskunde, mogelijk aangevuld met programma- of verandermanagement.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende managementpositie op strategisch niveau, waar je naast de integrale leiding over een breed scala aan zorgafdelingen, als programmamanager ook een stevige bijdrage levert aan zorgvernieuwing en het ziekenhuis van de toekomst. De waardering voor de functie is marktconform. Je basiswerkplek is in het Bravis ziekenhuis te Roosendaal, en je zult ook regelmatig in Bergen op Zoom zijn.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via bijgaand reactieformulier. Wij kunnen de procedure eerder sluiten bij voldoende geschikte kandidaten, dus reageer snel! Anne-Marie is bereikbaar op 06-11327212, anne-marie@voor.nl.

De VOORselectie vindt plaats tussen medio september en medio oktober . De selectiecommissie bij Bravis ziekenhuis vindt plaats op 20 oktober en daarna volgen nog twee adviescommissies (22 en 25 oktober) voor geselecteerde kandidaat/kandidaten. Een referentenonderzoek, en eventueel een assessment, maken onderdeel uit van de procedure.