Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim teamleider polikliniek (GGZ)

Zuid-Holland

24-05-2019

Interim teamleider polikliniek (GGZ)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Ervaring met het vormgeven én implementeren van veranderprocessen

Organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen. Yulius beschikt over ongeveer 70 locaties in de driehoek Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, opnameklinieken, plaats voor ambulante behandeling, werkplaatsen en begeleid wonen-huizen. Bij Yulius werken ongeveer 1.600 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden meer dan 10.000 cliënten behandeld. Verder worden 1.500 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

In Dordrecht en Gorinchem bevinden zich de poliklinieken waar aan volwassenen zowel de basis GGZ als specialistische GGZ wordt aangeboden. In totaal werken hier ongeveer 140 medewerkers (90 FTE).

Opdracht

Als interim teamleider ben je integraal verantwoordelijk voor de operationele aansturing van je team. Je zult enerzijds verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken (aansturing, ziekteverzuim, agendabeheer, productiviteitsdoelstellingen). Anderzijds vindt onder leiding van een daartoe in het leven geroepen stuurgroep een herinrichting van het zorgaanbod (zorgpaden) plaats. Als interim teamleider is het onder meer je taak dit veranderingsproces mede vorm te geven en vervolgens te implementeren. We zoeken kandidaten die ervaring hebben in de (geestelijke) gezondheidszorg en beschikken over goed ontwikkelde managementvaardigheden en kennis van bedrijfsvoering. Je bent in staat om met je team kwalitatief uitstekende en duurzame zorg te leveren en dit ook te monitoren. Daarnaast werk je goed samen met verwijzende instanties en houd je een vinger aan de pols met betrekking tot de tevredenheid onder cliënten en medewerkers. Je ziet toe op het invullen van vacatures en werkt onder meer nauw samen met de collega teamleider, leidend professional, HR, verzuimcoördinator en overige collega’s in het primaire proces.

Wie wij zoeken

Je hebt ervaring in de (geestelijke) gezondheidszorg en hebt idealiter ervaring in het vormgeven en implementeren van zorgpaden. Je bent in staat conceptueel te denken en snel te schakelen. Je brengt stevigheid en duidelijkheid, beschikt over doorzettingsvermogen en hebt bewezen dat je een club hoogopgeleide professionals van enige omvang kunt aansturen. Je bent sensitief en communicatief vaardig, je verbindt je makkelijk aan mensen en behoudt rust en overzicht. Je weet daarbij te inspireren en waar nodig te faciliteren. Je stelt kaders waar nodig en neemt je team daarin mee. Deze interimopdracht vraagt 32-36 uur per week inzetbaarheid.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Gesprekken met VOOR vinden plaats in week 22 en 3/4 juni. Eventuele VOORdracht bij opdrachtgever wordt nader bepaald. De opdracht start zo spoedig mogelijk. De duur van de opdracht is nog onbekend, maar we gaan vooralsnog uit van 6 - 12 maanden.

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt, voldoende beschikbaar bent en aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en indicatie van het tarief via het reactieformulier op onze website. Voor aanvullende vragen kun je bellen met Edo Lagendijk op 06 54 33 48 22.