Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Teammanager Neurologie

Utrecht

19-03-2021

Interim Teammanager Neurologie

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Ervaren teammanager cure met coachend vermogen, die processen en stakeholders met inspirerend enthousiasme weet te managen

Organisatie

Het Diakonessenhuis, opgericht in 1844, is het oudste diaconessenhuis van Nederland. Het ziekenhuis bestaat uit drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Vanuit die locaties is het Diakonessenhuis uitgegroeid tot een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod voor jong en oud. Het primaire proces van het ziekenhuis is verdeeld over vijf clusters. 

Neurologie maakt onderdeel uit van één van de vijf clusters. De verpleegafdeling voor neurologische en neurochirurgische patiënten is op de eerste verdieping van het beddenhuis in Utrecht ondergebracht. De afdeling heeft 30 verpleegplaatsen waarvan 8 plaatsen voor de Brain Care Unit (voor patiënten met acute neurologische problemen).

Opdracht

De huidige senior teammanager neurologie gaat met vervroegd pensioen. De interim teammanager neemt het stokje over en fungeert als kwartiermaker voor de nieuw te werven ‘vaste’ teammanager. Span of control: 48 medewerkers (32 fte), verpleegkundigen, leerling verpleegkundigen, secretaresses, afdelingsassistentes, zorgassistente en voedingsassistentes. De polikliniek valt niet onder de verantwoordelijkheid van de teammanager. De teammanager rapporteert aan de manager zorg en bedrijfsvoering van het cluster en stemt regelmatig af met de vakgroep vertegenwoordiger van de neurologen.

Momenteel is de neurologie afdeling deels ingericht als verdenkingen afdeling voor COVID. De afdeling bevindt zich dus midden in de COVID zorg. Dit heeft impact op de productie van de neurologie patiëntenzorg, hier dient de teammanager oog voor te hebben. Door de COVID zorg worden de neurochirurgische patiënten momenteel elders opgenomen.

Specifieke aandachtspunten tijdens de opdracht:

  • Toewerken naar - en voorbereiden van - de Qualicor audit in juni, denk aan de richtlijnen valpreventie en handhygiëne;
  • Managen impact COVID op de productie van de geplande neurologie patiëntenzorg;
  • Continueren van kwalitatief hoogstaande zorg, inclusief scholing en opvolging uitkomsten medewerkersonderzoek; 
  • Implementatie van HiX Standaard Content (nieuwe versie EPD), dit heeft onder andere impact op de roosters en de toekomstige werkwijze op de afdeling;
  • Oog voor bedrijfsvoering en doelmatigheid, grip op de stijgende zorgkosten.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren teammanager uit de cure. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en een stevige persoonlijkheid die zich kan handhaven in een complex krachtenveld en groepsdynamiek.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Start half april, uiterlijk 1 mei 2020. Inzet gemiddeld 24 tot 32 uur per week voor een periode van minimaal 4, maximaal 8 maanden. Het gaat om het overbruggen van de periode tot de start van de nieuwe vaste senior teammanager neurologie.

Reactie & informatie

David Zeman van VOOR is verantwoordelijk voor deze opdracht. Ben je beschikbaar en sluiten je kennis en ervaring goed aan op het profiel, dan ontvangt hij graag je reactie via het reactieformulier onder de opdrachtomschrijving op onze website. Dus niet telefonisch of per e-mail. Reactie graag voorzien van:

  • Actueel CV;
  • Korte motivatie/onderbouwing;
  • Indicatie van je tarief.

VOORselectie gesprekken met David vinden plaats tot en met vrijdag 26 maart. De drie best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever op woensdagmiddag 31 maart in Utrecht. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.