Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Teamleider Zorg & Welzijn - Ingevuld

Malden (Gelderland)

25-05-2021

Interim Teamleider Zorg & Welzijn

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Breng jij rust en regelmaat in Zorg- & Welzijnteams om vlot de kwaliteit te kunnen verbeteren?

Organisatie

Malderburch is een VVT organisatie in de gemeente Heumen (provincie Gelderland). De hoofdlocatie is gevestigd in Malden en in Overasselt is een kleinschalige woonvoorziening. Malderburch profileert zich als een organisatie die flexibel is, maatwerk levert, waar kwaliteit van zorg gewaarborgd is en waar de cliënt zich thuis voelt.

Malderburch wil, in co-creatie en samenwerking met verschillende partijen, de inwoners van de gemeente Heumen een toekomstbestendig centrum voor welzijn, wonen en zorg bieden. Zij staat hierbij garant voor een samenhangend pakket van wonen, ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare burgers uit de gemeente Heumen.

In april 2021 zijn een nieuwe Bestuurder en een nieuwe manager Bedrijfsvoering gestart. Samen met de manager HR en de interim manager Zorg & Welzijn vormen zij het MT. Ze worden ondersteund door de directiesecretaresse, de kwaliteitsfunctionaris en een controller. In verband met vertrek van de teamleider Zorg & Welzijn zijn wij op zoek naar een interim teamleider die samen met de andere teamleiders, de manager Zorg & Welzijn en de kwaliteitsfunctionaris bouwt aan kwaliteit en continuïteit van zorg en werkplezier.

Over Zorg & Welzijn bij Malderburch
Zorg & Welzijn bij Malderburch omvat een breed pakket van diensten op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg. De capaciteit van Malderburch is 124 plaatsen: 100 op de locatie in Malden en 24 op de locatie De Lage Hof in Overasselt. Er is een klein onderdeel thuiszorg en er zijn 12 plaatsen voor cliënten met VG-problematiek. Inwoners van Heumen kunnen met welzijn- of mantelzorgvragen bij een ouderenadviseur of een mantelzorgconsulente terecht. Daarnaast is er gelegenheid voor dagbesteding voor bewoners van de locaties van Malderburch en voor inwoners van Heumen. De 200 medewerkers (100 FTE) en 150 vrijwilligers binnen Zorg & Welzijn worden aangestuurd door 4 teamleiders en een vrijwilliger coördinator.

Zorg & Welzijn heeft de volgende vier prioriteiten:

Recent is nieuw roosterbeleid ingevoerd en roosteren de zorgteams zelf. Dit is nog onvoldoende geïmplementeerd en leidt tot een grote inzet van uitzendkrachten en discontinuïteit. In juni zal een gespecialiseerde adviseur een analyse maken en advies uitbrengen.

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het verbeteren van de kwaliteit van Zorg. In 2019 stond Malderburch onder verscherpt toezicht. Vanuit Waardigheid en Trots is er een coach betrokken bij de verbetering van kwaliteit. Het verscherpt toezicht is in november 2020 ingetrokken. In juni worden opnieuw WOL scans uitgevoerd.

Door tijdelijke onderbezetting en de COVID hebben de medewerkers Zorg & Welzijn onvoldoende sturing en coaching ontvangen zowel individueel als in teamverband.

De teams werken nauw samen met de huisartsen, apothekers en gemeente. Vanuit efficiency is het noodzakelijk om waar nodig op korte termijn de samenwerkingsprocessen te verbeteren.

Opdracht

Malderburch zoekt een teamleider Zorg & Welzijn die op locatie in Malden één afdeling Zorgteams en het Welzijnteam gaat aansturen. De vacature is ontstaan vanwege het opzeggen van het huidige teamleider Zorg & Welzijn in zijn proeftijd. Het team van oorspronkelijk drie teamleiders heeft het afgelopen jaar de handen vol aan COVID, rooster en bezetting in de teams en kwaliteitsverbetering. Er is (langdurig) verzuim geweest binnen het team en mede daardoor zijn de teamleiders niet toegekomen aan leiderschapsontwikkeling zowel voor zichzelf als met elkaar. Er is nu behoefte aan een ervaren, daadkrachtige, energieke teamleider die samen met de andere teamleiders en de manager Zorg & Welzijn de rust en regelmaat terugbrengt in de teams zodat ze kunnen werken aan kwaliteitsverbeteringen.

Als interim teamleider Zorg & Welzijn geef je direct sturing aan 3 Zorgteams voor 30 cliënten (22 FTE niveau 2 t/m 5) en het Welzijnteam (3,75 FTE HBO-ers). Dit is inclusief de dagbesteding voor inwoners van Heumen en voor bewoners van Malderburch (1,8 FTE ouderenadviseurs en 1,4 FTE mantelzorgondersteuners HBO-ers en 0,55 FTE activiteitenbegeleider MBO).

Je rapporteert aan de manager Zorg & Welzijn. Je maakt voor de periode van de opdracht onderdeel uit van het middenkader. Je werkt daarin nauw samen met de andere teamleiders, de kwaliteitsfunctionaris en met de manager HR.

De opdracht bestaat grofweg uit 4 (hoofd)onderdelen voor de teams Zorg- en Welzijnteams:

  • Zet in overleg met de manager Zorg & Welzijn acties in om de bezetting structureel, kwalitatief en financieel op orde te brengen met oog voor de cliënt voor de zomer en daarna.
  • Geef, in samenwerking met de coach van Waardigheid & Trots en de kwaliteitsfunctionaris, sturing aan het verder verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg.
  • Pak verzuim daadkrachtig en duurzaam op met de medewerkers. Breng de ontwikkelvragen van medewerkers individueel en als team in beeld en formuleer samen met hen een plan van aanpak voor verdere ontwikkeling.
  • Verbeter in overleg met de manager Zorg & de samenwerkingsprocessen rond cliënten met de huisarts, de apotheek en de gemeente vanuit de Welzijnsteams.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een interim teamleider Zorg & Welzijn die relevante ervaring heeft met de geschetste kwaliteits-, bezettings-, ontwikkel- en samenwerkingsvraagstukken. Die de opgave waar Malderburch voor staat vanuit de rol van (interim)teamleider in vergelijkbare organisaties gezien heeft en aantoonbaar succesvolle bijdragen heeft geleverd.

Je weet waarover je spreekt, hebt actuele kennis over formatie, bezetting en roostersystematiek, het kwaliteitskader binnen de VVT en Welzijn, verzuimbegeleiding, ontwikkeling van medewerkers en teams en samenwerken vanuit diverse wetgeving en financieringsvormen. Je verdiept je vlot in de specifieke situatie bij Malderburch.

Je overziet de samenhang van de 4 onderdelen van de opdracht en weet een goede balans te vinden tussen sturen op kaders, bespreken, motiveren en aanspreken.

Je hebt plezier in het starten van je opdracht onder leiding van een interim manager Zorg & Welzijn, een nieuw MT, met een nieuwe bestuurder en levert graag jouw bijdrage aan een effectief en succesvol middenkader.

Je bent organisatie-sensitief en bent een coachend leider. Je geeft het goede voorbeeld en weet teams en medewerkers te committeren op de nodige (verbeter)acties. Bij weerbarstige situaties houd jij je hoofd koel en je hart warm en pak je door.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een leuke en brede opdracht binnen een organisatie in opbouw waar je een bijdrage kunt leveren aan een open en lerende cultuur. Het betreft een opdracht voor gemiddeld 24-32 uur per week waarbij de eerste maanden een inzet van 32 uur per week gewenst is. De verwachtte duur is 6 maanden m.i.v. 15 juni a.s.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij deze opdracht op onze site. Vermeld in je reactie ook eventuele vakantieplanning en je tarief.

Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 1 juni. VOORdrachtsgesprekken bij de opdrachtgever in Malden vinden plaats op 3 juni in de middag.