Wij zijn VOOR.

Ingevuld

teammanager extramurale zorg - Ingevuld

Dirksland

06-04-2022

teammanager extramurale zorg

Open en toegankelijke people manager met oog voor de bedrijfsvoering

Organisatie

Jong en oud op Goeree-Overflakkee en Westelijk Voorne-Putten kan bij CuraMare 24/7 terecht voor persoonlijke, passende zorg thuis, in het ziekenhuis en op één van de behandel- of woonzorglocaties. De organisatie vervult een prominente rol op de Zuid-Hollandse eilanden, als zorgverlener en als grote werkgever. Medewerkers en vrijwilligers spannen zich dag en nacht met hart en ziel in voor persoonlijke en passende zorg aan patiënt en cliënt. Binnen deze organisatie (3000 medewerkers) werken ziekenhuis, ouderenzorg en thuiszorg onder één dak. De mogelijkheid om vanuit één organisatie de zorg aan cliënten vorm te geven maakt de organisatie uniek. Het stuurt vanuit de ambitie om bewoners van het verzorgingsgebied de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Dat deze zorg meer en meer bij de bewoner thuis aangeboden gaat worden is voor CuraMare een belangrijke drijfveer om de extramurale zorg te versterken en de integrale zorg in de regio nog beter vorm te geven.

De organisatie bestaat uit drie stichtingen: De stichting Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis, voor ziekenhuiszorg, de stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO), voor ouderen- en thuiszorg en de Stichting Ondersteunende Diensten. Onder de naam CuraMare werkt deze organisatie aan geïntegreerde zorgverlening, innovatieve dienstverlening en echt cliëntgerichte zorg. CuraMare is een identiteitsgebonden organisatie. De sfeer is informeel en betrokken, waarbij mensen elkaar kennen en er voor elkaar zijn.

De extramurale zorg vervult een belangrijke rol in de keten en bestaat uit wijkverpleging en -verzorging, huishoudelijke zorg en individuele en groepsbegeleiding. In totaal werken binnen de divisie extramuraal zo’n 400 medewerkers. De extramurale zorg is een domein dat volop in ontwikkeling is. De taak voor de komende jaren ligt in het toekomstbestendig maken van de wijkteams, waar vanuit een wijkgerichte aanpak wordt gezorgd dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met de juiste zorg en ondersteuning. Samenwerken en verbinden met partners is hierbij van groot belang: samenwerken in de wijk, met de huisartsen, het ziekenhuis en de intramurale zorg. Onder leiding van de divisiemanager extramurale zorg is een aantal veranderingen ingezet die een bijdrage leveren aan een verdere professionalisering van de divisie, waaronder uitbreiding van het aantal teammanagers om de juist aandacht aan de medewerkers van de teams te kunnen besteden. Daarnaast is een servicepunt ingericht voor de zorgplanning en inroostering van medewerkers.

Voor CuraMare zoeken wij een teammanager extramurale zorg die in samenwerking met de divisiemanager en de drie collega teammanagers leidinggeeft aan de verdere doorontwikkeling van extramurale zorg. De teammanager valt onder de divisiemanager Extramurale Zorg, en is lid van het MT Extramurale Zorg, bestaande uit vier teammanagers, twee coördinatoren en de divisiemanager. Allen met dezelfde gedrevenheid voor de goede zorg voor de cliënten. Maar ook met oog voor elkaar en humor.

Functie

De teammanager extramurale zorg is samen met de divisiemanager en de collega teammanagers verantwoordelijk voor de thuiszorg, huishoudelijke verzorging, de individuele begeleiding en de groepsbegeleiding (welzijn). Jij bent de spin in het zorgweb tussen de thuiszorg en haar medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van meerdere teams van in totaal tussen de 60 tot 80 medewerkers. In samenwerking met de medewerkers geef je uitvoering aan de in gang gezette transformatie op weg naar een goede, toekomstbestendige basis van de wijkzorg.

  • Je bent verantwoordelijk voor goede resultaten van jouw teams zowel kwalitatief als financieel. 
  • Je bent aanspreekbaar voor medewerkers en draagt zorg voor een prettig en gezond werkklimaat waar medewerkers graag werken om goede en professionele zorg te leveren.
  • Je hebt een gezonde kijk op de bedrijfsvoering en weet dit te vertalen in concrete verbeterstappen voor je teams.
  • Je weet samen met de medewerkers de zorg naar een hoger niveau te brengen.
  • Als teammanager lever je een bijdrage aan de innovatie en durf je buiten de box te denken over het gebruiken van technologische mogelijkheden in de wijk.
  • Je bent helder in de kaders die van toepassing zijn en weet daarop te sturen. Eenduidigheid en gelijkheid zijn daarbij belangrijke pijlers.
  • Je legt verantwoording af aan de divisiemanager Extramurale Zorg en bent ook een goede sparring-partner voor je collega-teammanagers.

Wie wij zoeken

Je bent een evenwichtige manager (HBO werk- en denkniveau) met een duidelijke visie op de zorg en op de organisatie. Je bent laagdrempelig en benaderbaar voor collega’s. Jij weet hoe belangrijk het is om iedere medewerker in zijn of haar kracht in te zetten. Daarom is één van jouw speerpunten om ervoor te zorgen dat al je medewerkers gemotiveerd én geïnspireerd blijven.

Je kunt makkelijk schakelen tussen het managen van de operatie en de beleidsmatige kant. Je brengt duidelijkheid en structuur aan en bent consequent in je handelen. Je weet hoe te sturen op de smalle marges in de thuiszorg en je bent bedrijfsmatig sterk.

Wij zoeken iemand met een open en rustige uitstraling die besluitvaardig is en vanuit overzicht met de medewerkers in de teams werkt aan de gekozen koers. Dit combineer je met humor en relativeringsvermogen. Zo breng je de nodige balans in de waan van alledag en de behoorlijke ambitie van deze organisatie.

Je hebt ervaring in het leidinggeven aan professionals, luistert goed en weet hen intrinsiek te motiveren. Je bent gericht op ontwikkeling, professionalisering en groei, zowel voor de organisatie als voor jezelf. Kennis van en ervaring in de zorg is gewenst, maar niet noodzakelijk.

Kerncriteria voor deze functie:

• Samenwerkingsgericht

• Bedrijfsmatig sterk

• Duidelijk en communicatief sterk

• Oog voor vernieuwing

• Leidinggevende ervaring

• HBO werk- en denkniveau

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een dynamische functie in een ambitieuze organisatie in een regio met veel kansen. In deze rol kun je het verschil maken voor goede zorg voor cliënten en een uitstekend werkklimaat voor medewerkers met een belangrijke positie voor extramurale zorg. De organisatie biedt veel mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. De functie wordt marktconform gewaardeerd binnen de CAO VVT in FWG 60 en kent een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,3%). De aanstellingsomvang is tussen de 24 en 36 uur uur.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze opdracht uit te voeren. Tim de Jong en Anne-Marie Kamphuis zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier: https://voor.nl/vacatures/956/teammanager-extramurale-zorg. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een VOORselectie gesprek maken wij graag kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Een ontwikkelassessment en referenten onderzoek is onderdeel van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.