Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Senior Programmaleider

Regio Noord-Holland Noord

14-04-2021

Senior Programmaleider

Maatschappelijk bevlogen en talentvol in het boeken van resultaten binnen samenwerkingsverbanden

Organisatie

‘Wat we bij Sigra doen, doet er toe. Het gaat hier uiteindelijk altijd om de kwaliteit van leven van de kwetsbare inwoners in onze regio’s’. Anne de Boer, Adviseur bij Sigra.

Sigra is het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord. In Sigra zijn circa 120 organisaties verenigd, met samen ruim 130.000 professionals die zich dagelijks inzetten voor 1,8 miljoen inwoners in de regio’s. 

Sigra inspireert en verbindt partners in zorg en welzijn. Alleen samen kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden. Samen gaan we voor vitale & gezonde inwoners in onze regio. Om dit te bereiken nemen we de mensen - inwoners & professionals – altijd als uitgangspunt. Gezamenlijk verkennen we hoe wet- en regelgeving, financiering en verantwoording faciliterend kan zijn aan de wensen van de mensen in de regio. Onze blik en onze doelen zijn gericht op: Preventie, Eigen regie en Menselijke maat(schappij).

Sigra draagt bij aan de continue verbetering van samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg en het welzijn van de mensen in ons werkgebied. Sigra is een onafhankelijke vereniging waar de leden op vrijwillige basis toetreden.

Sigra is:

de ontmoetingsplek en 'ontwikkelplaats' met ruimte voor debat en visieontwikkeling;

het centrum voor resultaat- en toekomstgerichte samenwerking;

het netwerk waarbinnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt;

de verbindende schakel en het aanspreekpunt voor stakeholders in zorg en welzijn;

het centrum van gebundelde kennis en expertise.

Sigra werkt met zo’n 60 medewerkers vanuit 3 programma’s; Integrale Zorg & Welzijn, Arbeidsmarkt & Onderwijs en Digitale Zorg. Het MT van Sigra bestaat uit de directeur-bestuurder, de 3 managers van programmalijnen en de manager bedrijfsvoering. Het team Arbeidsmarkt & Onderwijs bestaat uit circa 15 adviseurs, beleidsmedewerkers en projectmedewerkers.

Het doel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs is het uitbouwen en versterken van samenwerking tussen de leden en stakeholders (onderwijs en medefinanciers zoals Gemeenten en VWS) op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs aan de hand van drie focusgebieden:

- Kiezen & toeleiden 

- Leren & opleiden 

- Werken & behoud.

Daarnaast is het team actief binnen het fousgebied Innoveren & Experimenteren.


ZWplus:

ZWplus (ZWplus.nl) is het samenwerkingsverband van 21 organisaties in zorg en welzijn in de regio Noord-Holland Noord. Ze werken samen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. ZWplus draagt bij aan de continue verbetering van samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg en het welzijn van de burgers in het werkgebied. ZWplus is sinds 1 januari 2016 als zelfstandig cluster aangesloten bij Sigra.

De komende jaren neemt de schaarste op de arbeidsmarkt toe. De zorgaanbieders in Noord-Holland Noord willen voorkomen dat dit tot grote knelpunten in de zorgverlening gaat leiden. Door middel van samenwerking tussen alle zorgaanbieders wordt gewerkt aan oplossing(srichting)en die bijdragen aan een evenwichtige arbeidsmarkt.  

De doelstelling ZWplus is; De instroom en het behoud van voldoende en kwalitatief goed geschoolde zorg- en welzijns professionals voor de regio en het hen kunnen laten meebewegen met de transities.

In ZWplus-verband wordt samengewerkt op de volgende programmalijnen:

- Strategisch Arbeidsmarktbeleid

- Werven met beleid

- Kwalificeren voor Zorg & Onderwijs

- Beleid Duurzame Inzetbaarheid & Mobiliteit

Het bestuur van ZWplus bestaat uit zes afgevaardigden van de aangesloten organisaties. ZWplus maakt gebruik van de expertise van Sigra en van professionals uit de verschillende aangesloten organisaties en richt zich voornamelijk op Arbeidsmarkt & Onderwijs.

Functie

‘Als programmaleider heb je een cruciale rol om samen met onze leden de gezondheidszorg weer aantrekkelijk en gewild te maken’. Jolanda Buwalda, bestuurder ZWplus.

De functie van programmaleider is voor de regio Noord-Holland Noord. De aan te stellen programmaleider is de verbindende schakel tussen ZWPlus, de regio en de verschillende expertise-gebieden binnen het team Sigra.

Als programmaleider werk je vanuit het Sigra ten behoeve van het bestuur van ZWplus. Je zult nauw samenwerken met de voorzitter van ZWplus. Je ondersteunt en adviseert het bestuur van ZWplus primair op vraagstukken rond arbeidsmarkt en onderwijs. Je weet hierbij een koppeling te leggen met inhoudelijke ontwikkelingen binnen zorg en welzijn in genoemd werkgebied . Je vertaalt specifieke aandachtsgebieden van het bestuur van ZWplus in concrete initiatieven of projecten binnen de programmalijnen van Sigra Arbeidsmarkt & Onderwijs. Je kunt ideeën, expertise en mensen aan elkaar koppelen en daarmee tot concrete projecten komen. In afstemming met het bestuur van ZWplus en je manager ontwerp je ten behoeve van de regio Noord-Holland Noord een jaarlijkse werkagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs Noord-Holland Noord. Je bewaakt de voortgang van deze agenda en rapporteert daarover periodiek aan genoemd bestuur en je manager.

Je bent sparringpartner voor leden en stakeholders: bestuur, directies, (HR- en project-)managers en/of inhoudelijk deskundigen en versterkt onderlinge relaties en samenwerking. Je stuurt collega’s inhoudelijk aan op (deel)projecten. Je zorgt samen met de communicatiemedewerkers voor in- en externe communicatie over samenwerkingsprojecten en resultaten. Je initieert en geeft vorm aan professionalisering van project- en procesmanagement rondom samenwerkingsvraagstukken.

Wie wij zoeken

Je werkt en denkt op WO-niveau. Je bent al enige jaren actief als bijvoorbeeld; bestuursadviseur of -secretaris, beleidsmedewerker, projectleider of programmamanager in de sector van zorg & welzijn en/of Onderwijs. Je bent een ervaren en verbindende netwerker met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en verschillende belangen. Je weet betrokkenen vanuit visie en op inhoud te overtuigen. Je bent organisatorisch sterk, ondernemend en ziet kansen en zet die om in concrete acties. Je bent energiek, innovatief en doortastend. Je hebt een sterk analytisch vermogen en denkt in mogelijkheden. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs van zorg & welzijn. Kennis van en ervaring met actuele HR vraagstukken in zorg & welzijn is een pre. Je hebt ervaring in het begeleiden en adviseren van samenwerkingsverbanden. Je hebt uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden.

Je bent gewend om, zowel tactische als strategisch, te werken in een complex politiek en bestuurlijk krachtenveld. Je bent gericht op het boeken van resultaten en deze zichtbaar maken voor de ZWplus en Sigra-leden. Je bent bij voorkeur woonachtig in het werkgebied en in bezit van Rijbewijs B (bezit van auto niet noodzakelijk).

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een unieke functie voor 32-36 uur per week die de juiste kandidaat past als een jas. Een gedreven en warme organisatie waar je ondernemend te werk kan gaan en heel veel verschillende stakeholders blij kan maken. Een functie met social impact die er maatschappelijk toe doet; regionaal resultaten boeken voor een van de grootste uitdagingen binnen de zorg; het groter wordende tekort aan gekwalificeerde zorgprofessionals. 

Je gaat samenwerken met meer dan 20 zorg,- en welzijnsorganisaties en diverse betrokken collega’s met hart voor de zorg & welzijn. Een positieve sfeer met oprechte interesse in elkaar. Je werkt op een van de flexwerkplekken in de regio, op kantoor of thuis als het zo uitkomt. De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend; deelname aan een pensioenfonds, 13e maand, reiskostenvergoeding, deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering en een opleidingsplan. Verder doet Sigra er alles aan om een gezonde werkomgeving te creëren voor haar medewerkers. Sigra biedt een jaarcontract aan met de intentie tot een vaste aanstelling. Sigra volgt voor salariëring en arbeidsvoorwaarden de cao Ziekenhuizen. De functie is ingedeeld in FWG 60 Adviseur (inschaling afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Stefan van den Oever is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website: https://www.voor.nl/vacatures/768/senior-programmaleider

Mocht je nadere informatie wensen neem dan contact op met Stefan van den Oever op 06-51705362 of via stefan@voor.nl. Het is de intentie van het bestuur om de benoemingsprocedure voor 1 juni 2021 af te ronden. De selectie gesprekken met Sigra en ZWplus vinden plaats medio mei.