Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg Hofstaete - Ingevuld

Dieren

12-01-2022

Manager Zorg Hofstaete

Ziet en hoort bewoners, hun naasten en medewerkers

Organisatie

We zitten met Attent in de goede groef. Van oudsher zijn we sterk in gespecialiseerde en complexe ouderenzorg. Met de ontwikkeling naar een Regionaal Expertise Centrum voor Geronto Psychiatrie en het aanvragen van een Top Care label zetten we concrete stappen in het bereiken van onze ambities. De Manager Zorg van Hofstaete heeft hierin een cruciale rol.” Wil Zajdenband, Directeur Zorg en Behandeling Attent.

Attent Zorg en Behandeling is een zorgaanbieder met diensten op het gebied van welzijn, zorg en behandeling aan vooral ouderen in de brede regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. Er werken ongeveer 1500 medewerkers en 700 vrijwilligers op en vanuit 11 locaties en/of het servicecentrum. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 80 miljoen. Attent levert een breed palet aan zorg en behandeling, zoals externe consultatie, thuiszorg en hulp bij huishouden, revalidatie en kortdurend verblijf, zorg en behandeling met verblijf, crisisopname, palliatieve zorg, dagbesteding, psychogeriatrie en gerontopsychiatrie.
Attent doet een sterke belofte aan al haar cliënten en hun naasten. Ze wil zorg en behandeling bieden die cliënten als 'vertrouwd en dichtbij' ervaren. Het is namelijk nogal wat, als je de zorg voor jezelf of voor iemand van wie je houdt aan iemand anders moet toevertrouwen. Daarvoor moet je hen kunnen vertrouwen. Dat vertrouwen wil Attent winnen door het vakmanschap van hun medewerkers én door hun bewoners en cliënten te begrijpen.
Gezien en gehoord worden, 'Ik zie je, ik hoor je’, dát is wat onze cliënten en medewerkers willen en dat is de rode draad in het werk. 

Hoe Attent daaraan werkt is gevisualiseerd in bijgaande infographic:

Attent biedt haar diensten sterk regionaal aan met medewerkers die lokaal georiënteerd zijn en in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, omdat ze ervan uit gaan dat dit aansluit bij de wensen en de vertrouwde omgeving van de cliënt. Zij noemen dat community care of gemeenschapszin.
Vanwege een bewuste keuze om de span of control per manager te verkleinen, is Attent op zoek naar een manager Zorg voor de locatie Hofstaete in Dieren. De manager rapporteert aan de Directeur Zorg en Behandeling. Hofstaete is gelegen in het dorp Dieren, vlakbij de gezellige dorpskern en richt zich op gespecialiseerde zorg op gerontopsychiatrisch (GP) en psychogeriatrisch+ terrein (tot aan IBS-opnames). Attent is goed in deze gespecialiseerde zorg en heeft de ambitie zich hier nog verder in te onderscheiden. Over enkele jaren wordt de zorg van Hofstaete hoofdzakelijk samengevoegd met de GP zorg die nu in Arnhem wordt verleend. Daarmee ontstaat een voorname gecentraliseerde en gespecialiseerde locatie voor deze zorg met de status van een Regionaal Expertise Centrum Gerontopsychiatrie. Daarnaast loopt er een aanvraag voor het Top Care label in de GP.

Functie

"Ons team is heel hecht, we doen het echt voor de mensen en voor elkaar, bijna niets is teveel en we hebben bijna nooit gaten in het rooster die we niet samen kunnen oplossen." Angélique Arslan, senior verpleegkundige, afdeling Margriet.

Je geeft leiding aan twee afdelingen met ieder een eigen team. De afdeling Margriet heeft 19 bewoners met een psychogeriatrische plus indicatie en een IBS plek met het plan deze uit te breiden tot 5 plaatsen . De bewoners zijn mensen die vaak niet in een minder gespecialiseerde woonvorm voor PG passen, en laten regelmatig moeilijk verstaanbaar gedrag zien. Het team is sterk gespecialiseerd op deze complexiteit in gedrag en communicatie van deze doelgroep.
De afdeling Jasmijn heeft 20 bewoners met een gerontopsychiatrische achtergrond. De afdeling heeft een uitdagende doelgroep, die vraagt om mensen die in mogelijkheden denken en een creatieve inslag hebben en dus ook out of the box kunnen denken.
In totaal werken er 40 fte (ca. 55 medewerkers) op de locatie. De teams bestaan uit een senior verpleegkundige, verpleegkundigen, VIGgers, helpenden, medewerkers wonen, medewerkers dagbesteding en leerlingen. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de specialist ouderengeneeskunde, psychologen, basisartsen, de verpleegkundig specialist, fysiotherapeuten, orthopedagogen, gedragscoach en een psychiater vanuit de GGZ. De teams op beide afdelingen zijn heel betrokken met een hoge mate van zelfstandigheid, men organiseert zelf de planning en de bezetting. De kwaliteit van zorg is goed en bewoners, mantelzorgers en familie zijn in het algemeen heel tevreden. Er is een goede en open sfeer waarbij cliënt, familie en team invloed hebben op hoe we het samen doen.
De Manager Zorg is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering van de afdelingen. Je faciliteert de teams in hun werk en bij complexe situaties en escalaties sta je voor je mensen en zorg je dat de rust snel terugkeert.
Samen met de Programmaleider intensieve PG en de Manager Zorg in Arnhem, heb je een leidende rol in het centraliseren van de zorg van beide afdelingen en de ontwikkeling naar een Regionaal Expertise Centrum GP als ook de aanvraag van het Top Care label. Je zorgt dat de afdeling aan alle gestelde eisen voldoet, bewaakt de voortgang en stimuleert verdere ontwikkeling van de zorg. Ook bouw je het onderzoek naar Gerontopsychiatrie verder uit. Daartoe onderhoud je contacten met een breed netwerk van andere zorgaanbieders, maar ook met interne opleiders, hogescholen en universiteiten.
Ook heb je de gezamenlijke leiding in de voorbereiding en begeleiding naar de nieuwbouw locatie, waarvan de bouw gepland staat in 2023. Dit vraagt een stuk verandermanagement, waarbij je bijvoorbeeld aandacht hebt voor de gewenste samenwerking tussen de teams en de te hanteren werkwijzen.
Binnen Attent werk je samen met verschillende collega’s, zoals de facilitair manager, medici en collega managers Zorg aan goede kwaliteit van zorg, een prettige woonomgeving en een modern aanbod aan activiteiten die het welbevinden bevorderen van bewoners én team.

Wie wij zoeken

Voor deze bijzondere en ambitieuze locatie zoeken we een leidinggevende die boven alles ontwikkelingsgericht is. Je bent creatief, denkt out of the box denkt en onderzoekt graag nieuwe mogelijkheden om de zorg en de werksfeer steeds verder te verbeteren. Je bent goed in staat om overzicht te houden in een dynamische omgeving en verschillende processen te coördineren.
We zoeken een empathisch manager met faciliterend leiderschap. De teams hebben een grote mate van zelfstandigheid en koesteren dit. Door mensen goed te informeren en door te luisteren wat er nodig is, speel je in op de behoefte van je teams. Je geeft mensen positie, neemt hen serieus en men voelt zich door jou gehoord. Je bent zichtbaar en benaderbaar. Ook kun je duidelijk zijn en impopulaire maatregelen nemen als dat nodig is, maar dan leg je het ook uit. Je bent relationeel en communicatief sterk. Een manager bij Attent onderhoudt gemiddeld al snel 100 relaties. Je maakt soepel contact met medewerkers, bewoners, familie en bouwt langdurige relaties op. Je bent goed in samenwerken en netwerken, zowel binnen als buiten de organisatie.
Attent is voorstander van leidinggevenden met een diep besef van wat er gebeurt met de bewoners en waaraan gewerkt wordt in de ouderenzorg en bij voorkeur in de gerontopsychiatrie. Je hebt kennis van en ervaring met leidinggeven in -bij voorkeur- de zorg en bij voorkeur kennis van of affiniteit met deze gespecialiseerde doelgroep.
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Manager Zorg bij Hofstaete Attent is een unieke positie in een ambitieuze en gespecialiseerde afdeling die zich snel ontwikkelt en op de kaart zet. Door een optimale span of control kun je je teams de aandacht geven die nodig is en tegelijkertijd vol inzetten op het realiseren van de ambities rondom het Top Care label en het Regionaal Expertise Centrum. De functie van Manager Zorg ken een aantrekkelijke waardering in FWG 60 conform de CAO VVT. Het betreft een functie voor 32 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via bijgaand reactieformulier. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live* gesprek. De selectiegesprekken bij Attent vinden plaats op 21 en 22 februari 2022.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Voor vragen is Anne-Marie bereikbaar op 06-11327212.

*Bij alle gesprekken worden de RIVM-richtlijnen gevolgd.