Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Medisch Directeur a.i. Revalidatiezorg

30-07-2018

Medisch Directeur a.i. Revalidatiezorg

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Waarnemend medisch directeur die leiding geeft aan de artsen en verantwoordelijk is voor het medisch beleid.

Organisatie

Revant is hèt expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie in West-Brabant en Zeeland. Als revalidatiecentrum voor klassieke, orgaan- en gedragsrevalidatie heeft Revant een breed aanbod van medisch-specialistische revalidatie voor volwassenen en voor kinderen. De revalidatie kan zowel klinisch (voor volwassenen) als poliklinisch plaatsvinden. Revant biedt revalidatie dichtbij de revalidant en is gevestigd op de volgende locaties:

- Revant revalidatiecentrum Breda is een klinisch en poliklinisch revalidatiecentrum voor volwassenen en kinderen;

- Revant centrum complex chronisch longfalen (voorheen: Schoondonck longrevalidatie) is een klinisch en poliklinisch revalidatiecentrum voor complex chronisch longfalen in Breda;

- Revant revalidatiecentrum Lindenhof is een klinisch en poliklinisch revalidatiecentrum in Goes voor volwassenen;

- Revant kinderrevalidatie Reigerbos is een poliklinisch revalidatiecentrum in Goes voor kinderen;

- Revant revalidatiecentrum De Wielingen is een poliklinisch revalidatiecentrum in Terneuzen voor volwassenen en kinderen.

Bij Revant zijn zo’n 525 mensen in dienst (374 fte) en worden jaarlijks zo’n 2000 kinderen en 7500 volwassenen behandeld. De organisatie kent een omzet van zo’n 35 mio.

Opdracht

Directe aanleiding is het aangekondigde vertrek van de medisch directeur. Revant zoekt voor een periode van 4-5 maanden een medisch directeur a.i. die leiding geeft aan de artsen en verantwoordelijk is voor het medisch beleid. Opdrachtgever is de voorzitter van de Raad van Bestuur Revant.

De medisch directeur heeft als aandachtsgebied revalidatiegeneeskunde, hartrevalidatie en longrevalidatie en richt zich op:

- Medisch beleid en het signaleren van (medische) trends relevant voor de organisatie;

- Beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid;

- Revalidatiegeneeskundig en zorginhoudelijk opleidings- en onderzoekbeleid.

Gezamenlijk met de voorzitter Raad van Bestuur richt de medisch directeur zich op:

- Integrale beleidsontwikkeling, waaronder afstemming/samenhang tussen inhoud en bedrijfsvoering;

- Verbinding tussen beleid en uitvoering, geborgd in de planning&control cyclus en in projectopdrachten;

- Kwaliteit van dienstverlening.

De medisch directeur a.i. neemt deel aan vergaderingen Raad van Bestuur.

Voor de periode van 4-5 maanden is de specifieke opdracht aan de medisch directeur a.i.:

- Het zorgen en structureren dat de revalidatieartsen op alle locaties en over locaties heen als een team gaan werken.

- Het vormgeven en structureren van besluitvormingsprocessen waarbij het Stafbestuur betrokken is.

- De verhouding onderhouden tussen medisch directeur, artsen en zorgmanagers als het gaat om de portefeuille kwaliteit en veiligheid.

Voor Zeeland luidt de opgave voor de medisch directeur a.i.:

- Zorg ervoor dat dit team in staat is om de concurrentie door zbc’s het hoofd te bieden, onafhankelijk van welke optie (samenwerken of concurreren).

- Zorg ervoor dat dit team de samenwerking met het ADRZ versterkt en verstevigt.

- Zorg ervoor dat de samenwerking tussen de zorgmanager, interim manager en artsen verder vorm krijgt door overleg en communicatie te structureren, in een superviserende rol.

Wie wij zoeken

We zoeken een medicus met bestuurlijke ervaring en een bewezen track record in de zorg: ervaring met revalidatiegeneeskundig beleid en revalidatiegeneeskundige zorgprogramma’s is een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum is zsm, uiterlijk 1 september 2018. De opdracht is voor 16 tot 24 uur per week voor een ingeschatte periode van 4 tot 5 maanden.

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt, voldoende beschikbaar bent en aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief per mail (philip@voor.nl).