Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Kwaliteit (MT lid)

Schiedam / Spijkenisse / Zuid-Hollandse eilanden

24-08-2021

Manager Kwaliteit (MT lid)

Heb je uitgebreide ervaring op het gebied van kwaliteit in de ouderenzorg? Of heb je juist ervaring als manager zorg en wil je graag de overstap maken naar een eindverantwoordelijke kwaliteitsrol? Vanwege interne doorstroom is het MT van Careyn Zuid-Hollandse eilanden op zoek naar een enthousiaste, ervaren generalist die kwaliteit levend maakt en innovatie omarmt.

Organisatie

Careyn is met circa 6.000 medewerkers en een omzet van 330 miljoen euro één van de grootste zorgaanbieders in Nederland. Met professionele medewerkers biedt Careyn zorg, hulp en ondersteuning aan kwetsbaren die, al dan niet tijdelijk, het vermogen niet hebben helemaal voor zichzelf te zorgen. Daarbij streeft de organisatie naar een optimale kwaliteit van leven, waarbij Careyn het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’ omarmt.

De VVT is ingedeeld in vier districten (Utrecht Stad, Utrecht West, DWO/NWN en Zuid-Hollandse eilanden), waarbij de meeste stafafdelingen (behalve ICT en administratie) gedecentraliseerd zijn naar de vier districten met daarbinnen meerdere regio’s. Ieder district wordt geleid door een directeur. Deze geeft leiding aan het MT van het district dat bestaat uit managers (intramuraal, extramuraal en behandeling), een business partner HR, een districtscontroller, een manager kwaliteit en een districtssecretaris.

Het district Zuid-Hollandse eilanden is met ruim 1.750 medewerkers, werkzaam in 13 (verpleeg)huizen en 45 thuiszorgteams, het grootste district binnen Careyn. Binnen de intramurale locaties zijn kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam, die de collega’s in de dagelijkse praktijk ondersteunen, trainen en coachen bij de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In de thuiszorgteams zijn wijkverpleegkundigen verantwoordelijk voor de inhoud van de kwaliteit van zorg. De manager kwaliteit werkt nauw samen met de managers zorg (intramuraal, extramuraal en behandeling) en stuurt de kwaliteits- en wijkverpleegkundigen aan binnen het district. Daarnaast schakel je veel met collega’s op centraal niveau en in de districten die eveneens verantwoordelijk zijn voor kwaliteit.

Vanwege interne doorstroom en doorgroei zijn wij nu op zoek naar een manager kwaliteit die vanuit enthousiasme, kennis en ervaring medewerkers en management voorgaat in het verder borgen van kwaliteit in de intra- en extramurale verpleegzorg.

Functie

De manager kwaliteit die wij zoeken beheert de portefeuille kwaliteit voor het district en levert een belangrijke bijdrage aan kwaliteit op centraal niveau binnen Careyn. Dit doe je vanuit de visie en overtuiging dat kwaliteit in de lijn ontstaat. Je stelt het districtskwaliteits(jaar)plan op, monitort de voortgang hiervan en verzorgt periodieke rapportages. De manager kwaliteit is lid van het districts-MT en sparringpartner voor directeur, managers zorg en kwaliteits- en wijkverpleegkundigen. Je levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan innovaties binnen Careyn.

Je bent allround inzetbaar (generalist) en in staat boven de materie uit te stijgen. Je ‘bewaakt’ de kwaliteitsorganisatie door ervoor te zorgen dat de juiste onderwerpen op het juiste moment geagendeerd, en met de juiste verantwoordelijken besproken worden. Je beschikt over de capaciteiten en vaardigheden om met alle kwaliteitsinstrumenten te werken (voorbereiden, uitvoeren en analyseren van interne audits én hierover adviseren, incidentanalyses, calamiteitenonderzoek, prospectieve risico-inventarisaties en -analyses, tevredenheidsonderzoek, etc.). Je begeleidt collega’s en leidt hen op in de uitvoering van de genoemde kwaliteitsinstrumenten. Je kan – in overleg – ingezet worden als projectleider van (Careyn-brede) kwaliteitsprojecten.

Als manager kwaliteit stuur je de kwaliteits- en wijkverpleegkundigen aan in hun dagelijkse praktijk, coacht en begeleidt hen. Je ondersteunt hen om vanuit de inhoud van zorg, die je bij voorkeur zelf goed kent, in actie te komen (DO) en zorgt ervoor dat ook PLAN, CHECK en ACT structureel geborgd zijn. Je trekt de kar bij het structureel op een hoger plan brengen van kwaliteit van zorg. Je bevordert op alle niveaus in de organisatie het kwaliteitsbewustzijn en zorgt ervoor dat men voldoet aan de verschillende normen – inclusief (externe) verantwoording.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren, enthousiaste collega die kwaliteit van zorg levend weet te maken en de aandacht ervoor kan vergroten. Iemand die in staat is kwaliteit op operationeel, tactisch en strategisch niveau verder te borg binnen het district en heel Careyn: dit vraagt om een duidelijke visie op kwaliteit, analytisch vermogen en sterk ontwikkelde adviesvaardigheden. Je houdt van dynamiek en hebt je hart verloren aan kwaliteit van zorg.

Je bent bekend met moderne kwaliteitsvraagstukken in de zorg en hebt idealiter uitgebreide kennis van wet- en regelgeving. Je bent flexibel en kunt focus houden in een grote en dynamische portefeuille. Je stelt (dagelijks) je prioriteiten en verliest je niet in details. Je bent sterk in het schrijven van een goed (strategisch) beleids- of jaarplan en je begeeft je tegelijkertijd gemakkelijk op de werkvloer. Je vindt het leuk om op pad te zijn naar de locaties en regio’s binnen je district. Gezien de omvang van het werkgebied is het van belang dat je beschikt over een rijbewijs en een eigen auto. Het districtskantoor bevindt zich vanaf het vierde kwartaal in Spijkenisse. Uiteraard biedt Careyn daarnaast, niet alleen vanwege corona, ruimte voor thuiswerken.

Je communiceert helder, je kunt goed luisteren en werkt samen met MT en medewerkers aan dagelijkse en structurele oplossingen voor kwaliteitsvraagstukken. Je kunt goed schakelen tussen de hectiek van de dagelijkse praktijk en lange(re) termijn vraagstukken. Je bent handson als de situatie daar om vraagt en kunt afwachten en anderen zelf laten ervaren als dat effectief is.

Je bent een teamspeler en hebt natuurlijk overwicht: je vindt het leuk een team te leiden, te coachen en te ondersteunen in hun vak. Je bent adviseur en sparringpartner van de managers zorg en districtsdirecteur en ook weet je makkelijk verbinding te maken met de kwaliteits- en wijkverpleegkundigen die zich dagelijks inzetten voor liefdevolle, intensieve verpleegzorg.

Je werkt gestructureerd en methodisch, zonder instrumenteel te worden en de bedoeling uit het oog te verliezen. Je weet inhoud en vorm te geven aan kwaliteit binnen een geografisch groot gebied met veel locaties en bent zichtbaar en benaderbaar in jouw district.

Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding, aangevuld met cursussen/trainingen op het terrein van kwaliteit van zorg. Daarnaast heb je relevante werkervaring als kwaliteitsadviseur of manager zorg. Als het om kwaliteit gaat geef je zelf het goede voorbeeld.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie in het hart van de zorg op een maatschappelijk actueel en relevant onderwerp. Je maakt deel uit van een prettig, en op elkaar ingespeeld MT, waarin je ook echt het verschil kunt maken. Het betreft een vacature per direct voor 32-36 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van de CAO VVT en is afhankelijk van kennis en ervaring.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via onderstaande reactieformulier. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een uitgebreid kennismakingsgesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via videobellen. Uitgebreide kennismakingsgesprekken met VOOR vinden plaats in de periode 13 - 21 september. Gesprekken bij Careyn vinden plaats op 7 oktober. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.