Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Bedrijfsbureau a.i. - Ingevuld

Zuid Holland

05-04-2022

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Adviesvaardig manager a.i. Bedrijfsvoering, bij voorkeur ervaren in het sociaal domein’

Organisatie

Voor onze opdrachtgever, een GZ instelling in de regio Haaglanden, zijn we op zoek naar een ervaren interim manager en adviseur die de inrichting en het functioneren van de ondersteunende diensten optimaal vormgeeft. Je komt te werken in een organisatie in het sociaal domein (lees: veel dynamiek en volop in transitie, ook wat betreft de bedrijfsmatige ondersteuning) met korte lijnen en een helder mandaat. De organisatie kent een omzet van zo’n 20 mio en heeft een bedrijfsbureau dat bestaat uit zo’n 30 medewerkers.

Opdracht

Een bedrijfsbureau in een organisatie van deze omvang en in dit krachtenveld is een kwetsbaar construct. Van veel specialismen is er maar 1 expert in huis. De behoefte aan ondersteuning vanuit de teams in het primair proces is groot en divers omdat zij willen inspelen op de lokale situatie, terwijl de administratieve eisen vanuit de verschillende opdrachtgevers ook veelal maatwerk zijn en aan verandering onderhevig zijn. Daarnaast staan de tarieven nog immer onder druk. De vraag is hoe de bedrijfsmatige ondersteuning binnen het huidige en toekomstige krachtenveld het beste vormgegeven kan worden. Idealiter voldoet het aan de volgende kenmerken: robuust, efficiënt, zo goedkoop mogelijk, wendbaar, van hoog niveau, en toegesneden op de (toekomstige) behoefte van de cliënt, medewerker en opdrachtgever.

Je opdracht is tweeledig:

1. Analyseren en adviseren:

  • Per onderdeel van de bedrijfsvoering nagaan wat de (toekomstige) vraag is en hoe je de benodigde expertise en capaciteit het beste organiseert tegen de laagste kosten. Daarbij staan alle opties open zoals: zelf blijven uitvoeren, binnen het bedrijfsbureau of anderszins georganiseerd binnen de instelling, of bijvoorbeeld georganiseerd in samenwerking met een concullega instelling, of outsourcen, insourcen of een hybride vorm.
  • In je advies besteed je per alternatief aandacht aan zorgvuldig personeelsbeleid, de kwaliteitsnormen, flexibiliteit (bijstelling), controle, communicatie, (inregelings)kosten en (beveiligings)risico’s.
  • Gedurende de opdracht kun je ook, in goed overleg met de opdrachtgever, al implementeren. De afronding van je opdracht bestaat in ieder geval uit een organische uitfasering van jouw rol.

2. Going concern managen:

  • Gedurende de opdracht ben je de manager van de adviseurs en ondersteuners van het bedrijfsbureau: voor hen is het is een spannende tijd, dus een luisterend oor, empathisch vermogen en heldere communicatie zijn belangrijk. Samen houd je de going concern draaiende gedurende je opdracht;
  • Je brengt als manager en als MT lid een mooie balans tussen zorgen dat en zorgen voor (hard/soft) en tussen afdelings-/teambelang en organisatiebelang;
  • Je bent aanspreekbaar op je handelen en je spreekt ook anderen op hun handelen aan en zorgt dat de verwachtingen duidelijk zijn, dat er voortvarend keuzes worden gemaakt en dat er beheerst risico’s worden genomen.

Wie wij zoeken

Je bent een interim-manager met veranderkundige expertise en ervaring met de transities in de zorg (bij voorkeur in het sociaal domein) en de impact daarvan op de bedrijfsvoering. Met diepgaande kennis van bedrijfsvoering en bijbehorende organisatievraagstukken en goed op de hoogte van de vigerende wet- en regelgeving op jouw vakgebied. Ervaring met verandertrajecten combineer je bij voorkeur met een veranderkundige opleiding.

Voor deze opdracht is van belang dat je met een open houding start en maatwerk levert: dat wil zeggen dat je de zorg- en dienstverlening, de mensen en de organisatie en haar context eerst goed leert kennen en van daaruit je advies uitbrengt. Je bent een goede verbinder en netwerker die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kan kijken en na een grondige analyse pas met een gewogen advies komt. Je bent daarnaast goed in staat om hoofd- van bijzaken te onderscheiden en prioriteiten aan te brengen in een veeleisende omgeving waarin je het niet snel voor iedereen goed doet.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je komt te werken in een organisatie met een belangrijke maatschappelijke opgave, met bevlogen en kundige collega’s. Je krijg een heldere opdracht met korte lijnen naar je opdrachtgever en de collega-managers in het MT. Je krijgt veel ruimte voor jouw expertise en advies.

Het betreft een opdracht voor 32 uur per week. Aanwezigheid op woensdag is noodzakelijk in verband met het reguliere MT-overleg.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze interim opdracht uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvang ik graag zsm je motivatie, een indicatie van je tarief en een actueel CV via onderstaand formulier.

Voordat ik kandidaten uitnodig voor een persoonlijk selectiegesprek maak ik graag eerst kennis via videobellen. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever zijn op dinsdag 12 april a.s in de avond.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor opdrachtverlening dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De opdrachtgever draagt de kosten van de aanvraag.