Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch manager Bedrijfsvoering

Utrecht

11-03-2022

Strategisch manager Bedrijfsvoering


Doortastende, inspirerende en verbindende bouwer met visie op kwaliteit en service van bedrijfsvoering

Organisatie

Voor 3400 cliënten met een beperking, van jong tot oud, verzorgt Reinaerde begeleiding en behandeling bij werk, wonen of ambulant. Dit doet Reinaerde met 2600 collega’s (1900 fte) in alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht. Reinaerde wordt grotendeels gefinancierd vanuit de Wlz en daarnaast vanuit de Wmo en de Jeugdwet.

Bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Met elkaar bouwen aan een betere wereld om ons heen waarin iedereen een rol van betekenis heeft. Dat is de missie van Reinaerde. “Wat we ook doen, we doen het samen. Samen met cliënten, hun familie, onze collega’s en andere zorgpartners.”Het strategisch team en de bestuurder Ella van Lingen werken nauw samen aan het realiseren van de strategie “Podium geven aan samenspel”. Het strategisch team draagt integraal de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de strategische doelen (zowel kwalitatief als kwantitatief) en telt negen leden:

 • Vier strategisch gebiedsmanagers;
 • Strategisch manager Bedrijfsvoering;
 • Strategisch manager Organisatie Ontwikkeling & Innovatie;
 • Strategisch manager Zorginhoud & Dienstverlening;
 • Concerncontroller;
 • Strategisch Bestuursadviseur.

Er is een vacature ontstaan doordat de strategisch manager Bedrijfsvoering vervroegd met pensioen gaat. Heb jij een duidelijke en eigentijdse visie op bedrijfsvoering en durf je daarbij innovatief te zijn zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen? Ben je in staat om vanuit gedegen vakkennis Bedrijfsvoering verder te ontwikkelen op het gebied van regie, service en partnership? Weet jij de samenwerking te versterken tussen collega’s en teams en ben je in staat op conceptueel niveau verbindend sturing te geven? Heb je oog voor externe ontwikkelingen en ben je in staat om het aanpassingsvermogen van Bedrijfsvoering te vergroten? Krijg jij energie van samen groeien en ontwikkelen? Dan willen we graag nader kennismaken!

Functie

Als strategisch manager Bedrijfsvoering ben je lid van het strategisch team. Je bepaalt samen de strategie en je draagt met elkaar de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de jaarlijkse doelstellingen. De strategisch managers Zorginhoud & Dienstverlening en Organisatie Ontwikkeling & Innovatie werken vanuit de toekomst richting heden. De vier strategisch gebiedsmanagers en jij werken vanuit het heden richting toekomst. Jij werkt daarnaast intensief samen met de concerncontroller en bent complementair aan elkaar. 

Je geeft leiding aan het managementteam Bedrijfsvoering bestaande uit vijf tactisch managers (human resources, huisvesting & services, financiële administratie, informatisering & automatisering, klantadvies & zorgadministratie) en business control. Bedrijfsvoering telt in totaal 120 medewerkers (100 fte) en zorgt voor processen en systemen die de ruimte bieden aan alle collega’s om hun werk soepel te kunnen doen. Je realiseert verbinding, dialoog én stuurt de doorontwikkeling van Bedrijfsvoering aan. Door de ontvlechting van Carante Groep, het samenwerkingsverband waar Reinaerde nu nog met acht andere zelfstandige zorgorganisaties deel van uit maakt, ligt er een belangrijke opgave bij Bedrijfsvoering om zelf de digitale infrastructuur te realiseren en daarin met leveranciers state of the art werkprocessen te faciliteren. In de tweede helft van 2022 realiseer je samen met je voorganger deze transfer naar informatisering & automatisering in regie.

Het managementteam Bedrijfsvoering heeft behoefte aan inspirerend leiderschap om vanuit diversiteit in vakmanschap in combinatie met het dragen van zowel de eigen als gezamenlijke verantwoordelijkheid als team te groeien. Service is de gemene deler. Goed opgelijnd staan in verbinding met de zorg en alle collega's. Dit vraagt om een omslag in organisatie en cultuur en een eigentijdse en ontwikkelingsgerichte rolinvulling vanuit kennis en competenties. Thema's hierin zijn integrale control, zorgbekostiging, datamining en prioriteiten in arbeid, werk en woonconcepten. Je bent sterk in verbinding, zowel intern als extern. Hierbij voel je je aangesproken door de maatschappelijk gedreven koers en de organisatieprincipes. 

Je stemt voorstellen en resultaten af met het strategisch team en legt deze financieel onderbouwd voor aan de bestuurder. Je voert de ingezette koers voortvarend en met positieve energie uit en blijft voldoende wendbaar om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de toekomst. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van een vernieuwende impuls op het verbeteren, vernieuwen en digitaliseren van (administratieve) processen in relatie tot het meerjarenplan. Jij werkt continu aan kwaliteitsverbetering en werkplezier, je stimuleert, faciliteert en coacht je collega’s bij de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. 

Je draagt bij aan de koers ‘Podium geven aan samenspel’ doordat je Reinaerde vertegenwoordigt in externe onderhandelingen, acteert in diverse externe samenwerkingsverbanden en in contact bent met gemeenschappelijke kennis-en zorgorganisaties. Daarnaast ben je beïnvloedend in de externe bedrijfseconomische vraagstukken over tariefstelling en bekostiging. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar het organogram, het werkgebied en het jaarrapport 2020 van Reinaerde.

Wie wij zoeken

Ben jij de vertaler van visie naar concrete acties, beweging en verandering? Herken jij jezelf in de kernwaarden: omgevingsbewust, professioneel en duurzaam? Denk je in kansen en mogelijkheden vanuit partnerschap? En heb jij affiniteit met Reinaerde’s missie “met elkaar bouwen aan een betere wereld om ons heen waarin ieder een rol van betekenis heeft”?

Wij zoeken een manager met affiniteit met de gehandicaptenzorg die stevig in zijn schoenen staat en die beschikt over: 

 • Ruime leidinggevende ervaring op strategisch niveau;
 • Opleiding, kennis en ervaring op bedrijfskundig en financieel-economisch gebied;
 • Brede kennis van bedrijfsvoering in de zorg: finance, HRM, ICT, vastgoed, facilitair, zorgbekostiging, administratie, servicedesk, netwerksturing en governance;
 • Ervaring met de omslag naar een service organisatie, wetend hoe je de samenhang en doeltreffendheid in een organisatie naar de volgende fase kunt brengen;
 • Durf om te ondernemen met oog voor vernieuwing en digitalisering;
 • Een goed gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen, verbindend, resultaatgericht en met uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Inspirerend leiderschap waarmee je het strategisch team en Bedrijfsvoering weet te motiveren en mee te nemen in processen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

 • Een contract voor onbepaalde tijd voor 32 tot 36 uur per week en een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, ingeschaald in FWG 75 (maximaal € 8.256,- op basis van 36 uur per week).
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%, mogelijkheden tot collectieve verzekeringen en bijdrage aan ziektekostenverzekering.
 • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, hieronder valt onder andere een fiets- en sportregeling, bruto-netto uitruil van reiskosten en het kopen van extra verlof.
 • Coaching en opleidingen op het gebied van vitaliteit, veerkracht en inspiratie.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? David is bereikbaar op 06-46003160 of david@voor.nl. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag vóór 31 maart 2022 je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom zo snel als mogelijk! 

Met de kandidaten die aansluiten op het profiel maken wij eerst kennis in de vorm van een kort videogesprek. Een volgende stap is een uitgebreide persoonlijke kennismaking in de vorm van een verdiepend gesprek met VOOR. Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.

De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor selectiegesprekken bij Reinaerde in Utrecht in de derde week van april 2022. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure, een assessment is optioneel en een positieve verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een voorwaarde voor aanstelling.