Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Zorgverkoper - Ingevuld

Arnhem / Rheden

06-04-2022

Zorgverkoper

Realiseert, door commercieel vermogen en procesmatig werken, (extra) financiering voor kwaliteit, onderzoek en innovaties van zorg voor cliënten en medewerkers.

Organisatie

Attent Zorg en Behandeling is een zorgaanbieder met diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral ouderen in de brede regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. Er werken ongeveer 1500 medewerkers en 700 vrijwilligers op en vanuit 11 locaties en/of het servicecentrum. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 80 miljoen. Attent levert een breed palet aan zorg en behandeling, zoals eerstelijnsbehandeling, thuiszorg en hulp bij huishouden, revalidatie en kortdurend verblijf, zorg met verblijf, crisisopname, palliatieve zorg, dagbesteding, psychogeriatrie en gerontopsychiatrie. Binnen de ouderenzorg heeft Attent van oudsher expertise opgebouwd in de complexere en meer gespecialiseerde ouderenzorg, zoals gerontopsychiatrie.

Attent doet een sterke belofte aan al haar cliënten en hun naasten. Ze wil zorg en behandeling bieden die cliënten als 'vertrouwd en dichtbij' ervaren. Het is namelijk nogal wat, als je de zorg voor jezelf of voor iemand van wie je houdt aan iemand anders moet toevertrouwen. Daarvoor moet je hen kunnen vertrouwen. Dat vertrouwen wil Attent winnen door het vakmanschap van hun medewerkers én door hun bewoners en cliënten te begrijpen. Gezien en gehoord worden, 'Ik zie je, ik hoor je’, dát is wat onze cliënten en medewerkers willen.

Attent biedt haar diensten regionaal aan met medewerkers die lokaal georiënteerd zijn en in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, omdat ze ervan uit gaan dat dit aansluit bij de wensen en de vertrouwde omgeving van de cliënt. Zij noemen dat community care of gemeenschapszin.

Over Zorgverkoop
Voor Attent is het essentieel om passende tarieven af te spreken en extra middelen, zoals bijvoorbeeld (overheid-)subsidies, te werven om kwaliteit van zorg te kunnen leveren en voor onderzoek en innovaties. Het zorgverkoop proces moet daartoe goed georganiseerd zijn en de directie goed gefaciliteerd om tijdig te kunnen beslissen.

Zorgverkoop was een onderdeel van de taken van het bureau Kwaliteit en Ontwikkeling. Vanuit Bedrijfsvoering is in 2021 binnen en buiten de organisatie opgehaald wat de functie van zorgverkoper behelst en waar taken en verantwoordelijkheden liggen. Om heldere afbakening en meer gefocuste aandacht te creëren, voor zowel de Kwaliteitsadviseur als voor de Zorgverkoper, is Zorgverkoop in een aparte functie recent ondergebracht bij Bedrijfsvoering.

Vanwege het opnieuw positioneren in een nieuwe functie, is Attent op zoek naar een Zorgverkoper.

Functie

Als Zorgverkoper ben je verantwoordelijk voor het werven van (andere) financieringsmogelijkheden, (extra) middelen en passende tarieven voor Attent Zorg en Behandeling zodat zij kwaliteit van zorg, onderzoek en innovaties voor cliënten en medewerkers kan leveren.

Je wordt aangestuurd door de Manager Bedrijfsvoering en werkt nauw samen met de directeur Zorg en Behandeling en de directeur Thuis en Kortdurende Zorg. De zorgverkoper wordt ondersteund door de concerncontroller, de businesscontrollers en de kwaliteitsadviseurs. Je werkt samen met de zorgmanagers om kwaliteitsnormen vanuit de financiering over te dragen en mede te monitoren.

Als Zorgverkoper geef je direct sturing aan het verkoopproces en de vertaling daarvan vanuit en naar de organisatie, de directie en de stakeholders.

De opgave voor de Zorgverkoper bestaat in ieder geval uit:

  • De koers en ambitie van Attent vertalen naar een strategie en doelen voor zorgverkoop,
  • De positie van Attent bepalen ten opzichte van de belangrijkste stakeholders voor de verkoopstrategie en daarbij passende relaties opbouwen en beheren.
  • De actuele marktontwikkelingen vaststellen en daarin de positie van Attent bepalen,
  • Adviseren, aanjagen, onderhandelen, contracteren, monitoren, bijstellen en evalueren van het verkoopproces.

Wie wij zoeken

Verkopen zit in je bloed en dat uit zich bij jou in klinkende resultaten. Je hebt affiniteit met de ouderenzorg en weet voor Attent en haar cliënten en medewerkers het beste te halen uit de onderhandelingsruimte. Dat doe je door de organisatie en de stakeholders goed te horen, te informeren en mee te nemen in de verkoopcyclus. Door jouw strategisch en commercieel vermogen kan Attent nog meer gefinancierde kwaliteit, onderzoek en innovaties van zorg leveren.

Je werkt procesgericht. Vanuit een marktanalyse en inlezen op het zorginkoopbeleid, beschrijf je de verkoopcyclus en maak je een planning. Proactief maak je met de zorgdirectie keuzes, zorg je dat het proces goed is gearchiveerd, gladjes verloopt en op koers blijft. Je houdt je kennis en netwerk bij door bezoeken van bijeenkomsten van financiers. En vraagt tijdig verheldering bij afwijkingen in het verkoopproces. Je bent secuur en hebt geen last van het doen van administratie.

Je hart gaat sneller kloppen van onderhandelen. Bij het beoordelen van contracten vind je de onderhandelruimte en weet je betrokkenen in- en extern te overtuigen. In gesprek met de directie stel je informatie en argumentatie vast voor netwerkgesprekken met stakeholders en financiers en voor het contracteren.

Je bent een zelfstarter en oplossingsgericht. Voor jou is samenwerking zoeken vanzelfsprekend. Je kan goed luisteren en kernachtig, helder (schriftelijk) communiceren.

Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding op het gebied van bedrijfsvoering en/of (financieel)management. Je hebt je sporen verdiend in een context van financieren, contracteren en/of verkopen (van zorg).

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Zorgverkoper bij Attent is een essentiële functie in ontwikkeling. In samenwerking met ambitieuze, professionele collega’s binnen het Bedrijfsbureau en met team Kwaliteit, geef je vorm en inhoud aan het verkoopproces. Jouw bijdrage aan Attent is financiële ruimte creëren voor meer kwaliteit, onderzoek en innovaties.

Standplaats is het Servicecentrum van Attent op de Steeg, een prachtige locatie op Posbank. De functie kent een marktconforme waardering conform de CAO VVT. In deze functie ligt de piek van het werk tussen mei en september. Het aantal uren en hybride werken is bespreekbaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools en Anne-Marie Kamphuis zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live* gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 19 of 23 mei 2022.


Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Voor vragen is Anne-Marie bereikbaar op 0611327212.

*Bij alle gesprekken worden de RIVM-richtlijnen gevolgd.