Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Locatiemanagers Futura Zorg BV NIEUW

Boskoop

07-01-2018

Locatiemanagers Futura Zorg BV NIEUW

Boskoop en Oud-Beijerland

Organisatie

Futura is een organisatie die kwalitatief hoogwaardige zorg levert aan senioren die enerzijds nog zelfstandig zijn en anderzijds een zorgbehoefte kennen door toenemende lichamelijke en/of psychogeriatrische klachten. Futura heeft voor deze cliënten een woon- zorgconcept ontwikkeld dat tegemoetkomt aan de persoonlijke wensen en zorgbehoefte. Dat wil zeggen dat de woon-, zorg- en leeffunctie wordt gerealiseerd in kleinschalige woonvoorzieningen, gelegen in de nabijheid van de oorspronkelijke woon- en leefomgeving.


Futura BV heeft inmiddels 4 locaties ontwikkeld, in Oudewater, Waalwijk, Nieuwveen en Oud-Beijerland. Het is de uitdrukkelijke ambitie Futura te laten groeien in de komende jaren (Boskoop eind 2017 en Den Bosch eind 2018). Elke locatie wordt beheerd door een locatiemanagers-koppel welke in dienst zijn van Futura.


Functie

Voor de locaties Boskoop en Oud-Beijerland is Futura op zoek naar een locatiemanagers-koppel, verder te noemen als locatiemanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en optimale dienstverlening aan (kwetsbare) ouderen op de locatie.

Voor de locatie Boskoop zoeken wij per direct ondernemende locatiemanagers die vanuit hun gastheerschap de locatie verder willen vormgeven (eind 2017 van start). Voor de locatie in Oud-Beijerland zoeken we voor de tweede helft van 2018 nieuwe locatiemanagers die deze, in 2016 gestarte, locatie willen overnemen van de huidige locatiemanagers. Een derde koppel locatiemanagers (voor een 3e nieuwe locatie op termijn) behoort tot de mogelijkheden binnen deze werving.


De locatiemanagers geven leiding aan het zorgteam van het Futurahuis en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de kwaliteit van wonen en zorg. De managers zijn functioneel verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, financieel beleid en zorgbeleid binnen de door Futura Zorg afgegeven kaders. De managers hebben bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen deze kaders.


Denk aan:


Kwaliteit van woonklimaat

Kwaliteit van zorgverlening

Begeleiding van medewerkers

Goede communicatie binnen de locatie, tussen medewerkers, met bewoners en diens familie

Beheer van de locatie en toegewezen middelen

Samen met het zorgteam reageren op de zorgvraag van de bewoners

Uiting geven aan het vraaggericht werken zoals Futura Zorg dat ambieert: klantvriendelijkheid en servicegerichtheid, zowel naar bewoners als diens familie en mantelzorgers

Zorgdragen voor continuïteit in de dagelijkse voortgang van werkzaamheden

Zorgdragen voor de administratieve zaken

Zorgdragen voor goede externe contacten binnen de gemeenschap waar het Futurahuis is gevestigd.


Wie wij zoeken

De locatiemanagers zijn bij voorkeur een echtpaar, danwel een koppel wat intensief met elkaar kan samenleven en samenwerken. De functieomschrijving geldt derhalve voor de twee beheerders gezamenlijk (ondeelbaar). Een van de twee partners is een BIG geregistreerde verpleegkundige. Het is van belang dat beide partners affiniteit hebben met zorg, fulltime beschikbaar zijn, passie hebben voor de oudere medemens met een hulpvraag en zeer flexibel zijn. Het is van belang dat je je verbindt aan het huis, de locatie, de omgeving en de mensen om je heen. Je kunt goed omgaan met feedback en kan goede hulpvragen stellen. Het is een pré als je uit de regio Boskoop of Oud-Beijerland komt.


Locatiemanagers dragen binnen de context van Futura een grote verantwoordelijkheid voor de locatie, je ontvangt leiding van de directeur en je geeft zelf leiding aan ongeveer 25 medewerkers.


Je krijgt kosteloos een werkwoning ter beschikking, aangezien het van belang is dat je veel op locatie aanwezig bent. Dit vergoot immers de efficiency en de binding met de locatie. Verder wordt van de locatiemanagers verwacht dat zij 36 uur zelf de handen uit de mouwen steken, 25 uur zorgtaken, 11 uur andere zaken die bij de bedrijfsvoering van de locatie aan de orde zijn. De verdeling onderling is eigen verantwoordelijkheid.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Deze unieke functie heeft unieke arbeidsvoorwaarden. Je hebt kosteloos de beschikking over een appartement (werkwoning) en kunt je eigen huis dus aanhouden. Het appartement op locatie is ruim opgezet en beschikt over 3 slaapkamers en de benodigde privacy. Het totale gezamenlijke salaris van het locatiebeheerderskoppel is ingedeeld in FWG65.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren in de persoon van Selma Koegler (selma@voor.nl). Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.


Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatiebrief en actueel CV via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning.