Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Twee teamleiders Ouderenzorg a.i. - Ingevuld

Velp

27-05-2021

Twee teamleiders Ouderenzorg a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Ervaren teamleiders zorg voor een VVT organisatie in Arnhem/Velp volop in beweging’

Organisatie

Innoforte bestaat uit vijf verschillende locaties in de regio Velp en Arnhem Noord. Innoforte biedt diensten en producten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor zo’n 450 ouderen in de vijf woonzorgcentra en 800 ouderen in zorg aan huis. Bij Innoforte werken 1000 bevlogen medewerkers en zo’n 300 gewaardeerde vrijwilligers. Innoforte is in 2020 gefuseerd met Vreedenhoff.

In de transitie die Innoforte als de post-fusie organisatie meemaakt staat het Rijnlands denken centraal. Vakmanschap, creativiteit en inspiratie: werken voor je client vanuit de bedoeling en je niet te veel laten afleiden door voorschriften, methoden en procedures. Innoforte werkt vanuit vertrouwen, met vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling als rode raad. Binnen de organisatie uit zich dat in decentralisatie van bevoegdheden, teamwerk en samenwerkingen en faciliterend leidinggeven. Kenmerkend voor de zorg vanuit Innoforte is de nadruk die zij legt op welzijn.

Voor de locatie Vreedenhoff zoeken we een tweetal teamleiders (PG en somatisch). Vreedenhoff zit in de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis en het bewonersbestand kent een breed palet aan zorgzwaartes (met name PG). Er wonen thans 160 bewoners: na de ver/nieuwbouw zullen dat 180 bewoners zijn.

Er werken zes teams binnen Vreedenhoff bestaande uit een teamleider, verpleegkundige(n), (contact)verzorgenden, helpenden, activiteitenbegeleiders en afdelingsassistenten. Ook werken er een vrijwilligers die belangrijke hand- en spandiensten verrichten voor de bewoners.

Vreedenhoff kent een roerig recent verleden met wisselingen van bestuur en teamleiders. De locatie kent van oorsprong een familiecultuur waarin de sturing hiërarchisch is geweest en (cultuur)veranderingen over de medewerkers werden uitgerold. Er wordt veel aandacht besteed aan de omslag van een procesgeorienteerde cultuur van naar een cultuur waarin het leven van de bewoner en diens wensen en behoeften centraal staan. Sinds 2020 werkt Vreedenhoff met teamplannen waarbij er wordt ingezet op eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen en met elkaar leren.

De functies van teamleider zijn sinds kort en tijdelijk vacant.

Opdracht

Belangrijke thema’s voor de teamleiders in de komende tijd zijn:

• Na de pandemie opnieuw focussen op persoonsgerichte aandacht voor bewoners, mantelzorgers en medewerkers;

• Voortzetten en uitbouwen van integraal werken binnen de teams;

• Medewerkers waarderend begeleiden in het verder professionaliseren van welzijn, basiszorg en persoonsgerichte zorg voor onze bewoners;

• Het creëren van een veilige, lerende omgeving waarin medewerkers zich kwetsbaar kunnen opstellen en de kwaliteit van zorg continu verbetert;

• Begeleiden van medewerkers die in verband met ziekte geheel of gedeeltelijk verzuimen;

• Binnen de kaders van persoonsgerichte zorg bevorderen van efficiente en effectieve bedrijfsvoering;

• Het inspireren van je omgeving langs de lijnen: “Als je een schip wilt bouwen, verzamel geen mensen om hout te verzamelen en ken ze geen taken en werk toe. Liever, leer ze verlangen naar de eindeloze immensheid van de zee (Antoine de Saint-Exupery)”;

• Professionaliseren van de samenwerking met de behandeldienst op zo’n manier dat de persoonsgerichte zorg versterkt wordt.

Jouw opdracht is om een goede basis neer te leggen voor de toekomstige teamleider en tevens concrete handvaten mee te geven hoe dit te behouden na jouw afscheid.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren teamleider a.i. met een bewezen trackrecord in de ouderenzorg, PG en/of somatisch. Je bent bekend met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied.

Je beschikt over een stevige maar dienstbare persoonlijkheid. We zoeken een teamleider met een warm hart (betrokken, benaderbaar, empathisch) en een koele geest (ondernemend, duidelijk, stevig en doorpakken). Met al je kennis en ervaring ben je in de basis in eerste instantie dienstbaar aan het welzijn van onze bewoners.

Je hebt veranderkundige expertise en ervaring met de transitie in de ouderenzorg. Ervaring met verandertrajecten heb je bij voorkeur zowel in de praktijk als in opleiding opgedaan.

Je kunt goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en prioriteiten aanbrengen in een veeleisende omgeving en blijft daarbij dicht op het operationele proces terwijl je koersvast bent.

Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum is zsm. De opdracht is voor 32 – 36 uur per week. De verwachte looptijd is 4 – 6 maanden.

Philip Backx is de verantwoordelijke partner van VOOR voor deze opdracht. Als je belangstelling en aansluit op het gevraagde profiel ontvang ik graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het formulier op de website: https://www.voor.nl/vacatures/788/twee-teamleiders-ouderenzorg-a-i

Ik maak graag eerst kennis met je via beeldbellen en houd daarna live gesprekken van een uur op 1 juni a.s. in de omgeving van Arnhem.

Reactie & informatie

Philip Backx +31 6 40980167