Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Opleiden & Ontwikkelen - Ingevuld

Terneuzen

12-03-2023

Manager Opleiden & Ontwikkelen

Een betrokken leidinggevende die richting en verbinding brengt.

Organisatie

ZorgSaam is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten en biedt ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en ambulancezorg. Met deze verschillende onderdelen is ZorgSaam in staat om naadloos op elkaar aansluitende zorg te verstrekken, afgestemd op de behoefte van patiënt, bewoner of cliënt. Voor op elkaar aansluitende ketenzorg werkt ZorgSaam nauw samen met andere zorgverleners, zowel in binnen- als buitenland, om goede zorg in heel Zeeuws-Vlaanderen te bieden.


Bij ZorgSaam werken circa 3500 medewerkers en 1000 vrijwilligers die zich samen inzetten voor de beste zorg. ZorgSaam is een van de grootste werkgevers in de regio, maar heeft door de verschillende zelfstandige organisatieonderdelen het karakter van een kleinschalige organisatie. Medewerkers stralen dat ook graag uit. “We kennen elkaar, de lijntjes zijn kort, we zetten er met elkaar de schouders onder, zijn loyaal aan elkaar en voelen ons verantwoordelijk om de beste zorg te geven aan onze cliënten”, aldus een van hen.


In 2021 was het imago van ZorgSaam het sterkste van de algemene ziekenhuizen in Nederland.

ZorgSaam kent een 3-hoofdig bestuur dat zijn portefeuille heeft verdeeld over de verschillende bedrijfsonderdelen ziekenhuis, thuis- en ouderenzorg en zorgsupport. De verschillende bedrijfsonderdelen kennen clustermanagers die rechtsreeks rapporteren aan de raad van bestuur.


ZorgSaam wil een begripvolle en inspirerende werkgever zijn die zijn mensen ziet, in hun ontwikkeling voorziet en richtinggevend vooruitziet. De ontwikkeling van medewerkers is een strategisch speerpunt om te komen tot een wendbare en op de toekomst gerichte organisatie. Een belangrijk motto van ZorgSaam is daarom: “Aandacht voor medewerkers”.

Voor het team Opleiden & Ontwikkelen (O&O) betekent dit dat zij een klimaat faciliteert en stimuleert, waarin medewerkers, teams en studenten zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dit jaar is gestart met een ZorgSaam breed programma “Aandacht voor medewerkers”. Het programma is gericht op het vinden, verwelkomen, laten groeien en bloeien van huidige en nieuwe collega’s. Het programma kent vier programmalijnen; één daarvan is de programmalijn leren, ontwikkelen en mobiliteit. Voor deze programmalijn is de manager O&O verantwoordelijk.

Het team O&O maakt onderdeel uit van het cluster HRM. Binnen dat cluster behoren ook de teams Recruitment, Loopbaancentrum, HR business partners en Werk en Gezondheid. De manager O&O geeft leiding aan elf medewerkers, onderverdeeld naar het team TOZ (thuis- en ouderenzorg), het team Ziekenhuis, beleidsadviseurs en een e-learning specialist.

Functie

Je hebt als manager O&O een cruciale functie binnen ZorgSaam in de ontwikkeling van het team O&O en het verder positioneren en professionaliseren van jouw afdeling. Je weet wat er binnen ZorgSaam speelt en begrijpt op welke wijze daar ondersteuning aan moet worden gegeven om gezamenlijke doelen te realiseren. Je begeleidt de teamleden in hun proces naar hun nieuwe rol en positie in de organisatie. Je adviseert op tactisch én strategisch niveau. Je ontwikkelt een heldere visie op Opleiden & Ontwikkelen, geeft samen met de adviseurs O&O richting en komt met concrete voorstellen om te komen tot een professioneel leerklimaat binnen de gehele organisatie dat ruimte biedt aan alle medewerkers om hun talenten en bekwaamheden optimaal te benutten. Je brengt nieuwe inzichten mee en hebt heldere ideeën over innovaties binnen het vakgebied. Je levert een wezenlijke bijdrage in het vinden van slimme oplossingen om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden en draagt bij aan de positie van ZorgSaam als een aantrekkelijk werkgever waar een leven lang leren vanzelfsprekend is. Je neemt in de regio een belangrijke rol in bij diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van samenwerken en co creaties.

Wie wij zoeken

Je hebt een oprechte belangstelling en gezonde nieuwsgierigheid in wat er gebeurt in de wereld van zorg en verpleging. Je bent bewezen succesvol in het ontwikkelen en implementeren van een visie op ontwikkelen & opleiden in een professionele, dynamische omgeving. Je kent de recente ontwikkelingen in het vakgebied en weet welke betekenis (technische) innovatie heeft. Je hebt gevoel voor ondernemerschap, ziet mogelijkheden en verzilvert die. Je houdt van uitdagingen en bent een stevige gesprekspartner die de regelruimte opzoekt die nodig is. Je bent een doorzetter en gaat sensitief om met de vele tegengestelde belangen en krachten binnen de organisatie. Je boeit en verbindt mensen door de consistente wijze waarop je jouw boodschap voor het voetlicht brengt. Je bent laagdrempelig, een netwerker, authentiek én stijlvast.

Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en oprechte belangstelling voor je medewerkers. Je geeft ze de ruimte binnen de overeengekomen kaders. Je zegt wat je doet én doet wat je zegt en neemt besluiten. Je communiceert helder en verstaat de kunst om samen bruggen te bouwen en je medewerkers te inspireren. Je neemt hen mee en spreekt hen aan om organisatiebreed samen te werken aan een sterk fundament voor de afdeling. Je bent in staat te relativeren en je hebt een gezonde dosis humor.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een stevige, vakinhoudelijke uitdaging in een unieke zorgorganisatie die volop in beweging is. Je hoeft je niet af te vragen óf je mee mag denken aan de vormgeving van de nieuwe organisatie; het is een vanzelfsprekendheid dat je dat doet. Je kunt hier echt het verschil gaan maken door zelf jouw accenten aan te brengen. Daarvoor is ruimte en vrijheid aanwezig. Bovendien is de nieuwe structuur nog niet in beton gegoten; doorgroeimogelijkheden kunnen bij goed functioneren tot de mogelijkheden behoren.

Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur. De CAO Ziekenhuiswezen is van toepassing. De functie is ingedeeld in FWG 65 met een maximum van €5801 (maart 2023). Naast je loon krijg je 8,33% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en reiskostenvergoeding volgens CAO. Je hebt de mogelijkheid om een deel van je brutosalaris te gebruiken voor de aankoop van een fiets, een vergoeding van je sportabonnement of contributiegelden. Het ZorgSaam Vitaal-portaal bied je de mogelijkheid om je fysieke en mentale vitaliteit in balans te houden.

ZorgSaam heeft mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting als je zou overwegen om uiteindelijk in het mooie Zeeuw-Vlaanderen te gaan wonen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Hub Simons is hiervoor verantwoordelijk. Voordat wij kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Daarvoor hebben wij 19, 20 en 21 april gereserveerd. De live VOORselectiegesprekken vinden plaats op 10, 11 en 12 mei. Het is onze intentie om de procedure vóór 1 juni 2023 af te ronden.


Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier. Mocht je nadere informatie wensen, neem dan contact op met Hub Simons, hub@voor.nl of bel 06-51666669.