Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamcoach

Lochem

05-11-2018

Teamcoach

‘Ervaren leidinggevende V&V sector die bezieling èn bedrijfvoering op een hoger plan tilt in een kleinschalige gemeenschap’

Organisatie

Genoemd naar de beschermheilige die zijn mantel deelde met een verkleumde bedelaar, helpt de Zorggroep Sint Maarten met name ouderen om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. Dat doen zij door alle zorg te leveren die een mens nodig heeft. Vanuit de overtuiging dat in wat iemand doet, je ziet waar hij voor staat. De Zorggroep gelooft in handelen vanuit medeleven en mogelijkheden. En gelooft in de kracht van mensen en hun idealen. In dromen en werken aan een goed leven naar eigen inzicht. Daarom is het belangrijk het leven te delen met anderen. Die houding vertaalt de Zorggroep in de visie Deel je Leven.

Omzien naar de ander, dat zit in het bloed van de organisatie. Relaties aangaan en verbinden met elkaar, binnen de leefwerkgemeenschappen maar ook met de gemeenschap om hen heen. Op die manier lukt het de Zorggroep om steeds meer mensen aan hun visie en hun initiatieven te binden.

Ook delen zit hen in het bloed: het besef dat je je leven deelt met velen, en besef hoezeer je dat waardeert, de afhankelijkheid van elkaar én hoeveel je als mensen elkaar te bieden hebben.

Met ruim 2300 medewerkers en bijna 2000 vrijwiligers wordt dagelijks zorg geleverd vanuit 17 locaties in vijf provincies aan meer dan 3300 clienten (WLZ, ZvW en WMO). De missie van Zorggroep Sint Maarten gaat echter verder dan zorg alleen: de Zorggroep Sint Maarten is een sociaal innovatieve organisatie: bewoners, cliënten, familie en vrienden, medewerkers en vrijwilligers maken deel uit van de vitale “leefwerkgemeenschap” rondom de locaties. Binnen de leefwerkgemeenschappen trekken alle locaties en ambulante bedrijfsonderdelen samen op en staan in nauw contact met hun omgeving.

De organisatie van de Zorggroep kent een matrix structuur, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen organisatiebrede processen en de gemeenschap/locale aangelegenheden. Iedere gemeenschap heeft een manager die zorgdraagt voor het laten floreren van de gemeenschap. De organisatie kent vervolgens vier procesmanagers die de kwaliteit van zorg bewaken: 24-uurs zorg, Ambulant, Wonen en Behandeling.

Zorggroep Sint Maarten gaat effectiever en met minder regels werken en haalt het beste in elkaar naar boven. Dit levert voor alle betrokkenen niet alleen betere zorg, maar vooral ook een betere kwaliteit van leven op. Om medewerkers (en vrijwilligers) het verschil te kunnen laten maken worden:

• bevoegdheden lager in de organisatie gelegd;

• teams begeleid en gefaciliteerd in zelforganiserend werken;

• en wordt er gewerkt met één standaard voor 24 uurs zorg, ambulante zorg, wonen (hospitality) en behandeling.

Ieder proces heeft een procesmanager, aangevuld met verschillende teamcoaches die de zelforganiserende teams ondersteunen.

In de gemeenschap Gelderland wordt 24-uurs zorg en wonen geboden vanuit de locaties Polbeek in Zutphen en Gudula in Lochem. Daarnaast wordt er ambulante zorg geboden aan thuiswonende clienten: thuiszorg en dagvoorziening. Behandeling wordt zowel aan bewoners van de locaties als aan thuiswonende clienten geboden.

Functie

Binnen de leefwerkgemeenschap Gelderland is thans een vacature voor de functie van Teamcoach 24-uurszorg bij locatie Gudula. Gudula is een kleinschalige locatie, centraal gelegen in Lochem, waar voor zo’n 60 clienten (somatisch en PG) zorg geleverd wordt. Een warme organisatie waar het echt nog draait om de client, de menselijke maat behouden is, maar waar ook nog veel te doen is in het structureren van de (zorg)processen en in de teamdynamiek na alle veranderingen.

Als Teamcoach draag je bij aan het resultaat van de gemeenschap, door het coachend leidinggeven aan je teams. Daarbij staan kwaliteit en verbetering van dienstverlening en een efficiente organisatie van processen voorop. Je stuurt als teamcoach een aantal teams aan binnen de gemeenschap, behorend bij het proces 24-uurs zorg.

Je directe collegae op managementniveau zijn de teamcoach Ambulant, de teamcoach Wonen, de gemeenschapsmanager Gelderland en de teamcoach 24-uurs zorg Polbeek. Vanuit de matrix organisatie word je aangestuurd en gecoacht door de procesmanager 24-uurs zorg. Je levert vervolgens je bijdrage aan het gemeenschapsplan in samenspraak met de gemeenschapsmanager en de andere teamcoaches. Daarnaast vervul je een rol in het crisisteam van de gemeenschap Gelderland en heb je periodiek een bereikbaarheidsdienst.

Wie wij zoeken

De medewerkers op de locatie hebben roerige tijden achter de rug (na jarenlange hierarchische aansturing de overgang naar zelfsturing) en er is behoefte aan een deskundige en duidelijke leidinggevende die aandacht heeft voor de medewerkers, hen coacht en tevens een stevige lijn uitzet. Daarmee kan de focus weer volledig worden gelegd op het welzijn van de clienten.

Het profiel van deze leidinggevende is als volgt. We zoeken een ervaren manager in de ouderenzorg, bij voorkeur met ervaring in het primaire proces. In het bezit van een HBO diploma, bij voorkeur HBO-V, aangevuld met een managementopleiding. Iemand die de processen tot op de werkvloer doorgrond, maar ook inzicht heeft in teamdynamiek, het in- en externe krachtenveld en bedrijfsvoering. De ouderenzorg kent voor jou geen geheimen. Je hebt zicht op de WLZ (ZZP’s en de impact daarvan op de planning en roostering), het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (incl. MIC meldingen) en hebt daarnaast ook eigen ideeen over het welzijn van de clienten en medewerkers. Je hecht aan bezieling, in je eigen werk en in je omgeving.

Je hebt ervaring met (post-)verandermanagement en weet mensen weer in hun kracht te zetten en zelf keuzes te laten maken. Je hebt een uitgesproken visie op het werk en bent duidelijk en transparant voor je omgeving in taal en in handelen. Met je planmatige manier van werken breng je rust en focus.

De dorpse cultuur van Gudula spreek je aan: naoberschap is voor jou een belangrijke waarde. Je hecht aan voorbeeldgedrag en bent zelf graag zichtbaar op de locatie om in contact te zijn met medewerkers en clienten.

De persoonlijke klik is belangrijk voor deze functie: je vormt met de collega teamcoaches en de gemeenschapsmanager een nieuwe voorhoede, dus humor, transparantie en stevigheid zijn zeker net zo belangrijk als vakkennis.

Gelet op de bereikbaarheidsdiensten is de maximale reisafstand woon-werk 1 uur.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je krijgt een uitdagende en veelzijdige functie met veel ruimte voor eigen initiatieven in een veranderende omgeving. Je maakt deel uit van een geinspireerd en ambitieus team van managers.

De functie wordt gewaardeerd in FWG 60 conform de CAO VVT. Het betreft een functie voor 28 - 36 uur per week.

Je wordt in eerste instantie aangesteld voor de locatie Gudula, maar je komt in dienst van de leefwerkgemeenschap. Het kan zijn dat jouw kwaliteiten op een gegeven moment elders in de gemeenschap Gelderland gewenst zijn.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR. VOOR zal rekening houden met de voorrangsregels voor interne kandidaten binnen de Zorggroep Sint Maarten.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) voor 28 november a.s. via onderstaand formulier. 

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indienstreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Zorggroep Sint Maarten draagt de kosten van de aanvraag.


Bij aanstelling vindt ook een ontwikkelassessment plaats.