Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch zorginkoper GGZ

Leusden

24-06-2020

Strategisch zorginkoper GGZ

Samenwerkingsgerichte inkoper met een missie

Organisatie

Sinds 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht. Zilveren Kruis Zorgkantoor is vanuit de Wlz aangewezen als uitvoerder in 10 (straks 11) van de 31 Wlz regio’s. Wij zijn op zoek naar een strategisch zorginkoper GGZ die samen met de zorgaanbieders en andere stakeholders een zinvolle bijdrage wil leveren aan kwaliteit van zorg en leven van cliënten met een (vaak levenslange) afhankelijkheid van intensieve geestelijke gezondheidszorg.

Over Zilveren Kruis Zorgverzekeraar
Zilveren Kruis is sinds 1995 onderdeel van de Achmea groep. Binnen de Achmea groep is Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar. Met een omzet van ruim 11 miljard euro en 3,5 miljoen aangesloten verzekerden speelt Zilveren Kruis een essentiële rol in het Nederlandse zorgstelsel. Zilveren Kruis heeft impact en wil het verschil maken. Dit wordt gerealiseerd met 4500 medewerkers waarvan zo’n 400 medewerkers dagelijks invulling geven aan de inkoop van hoogwaardige zorg volgend de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Over Zilveren Kruis Zorgkantoor
Zilveren Kruis Zorgkantoor is met tien regio’s de grootste uitvoerder van Wlz zorg in Nederland. Het zorgkantoor koopt zorg in voor ongeveer 100.000 klanten, binnen een verzorgingsgebied van 5,5 miljoen inwoners. Jaarlijks contracteert Zilveren Kruis Zorgkantoor ruim 6 miljard euro aan langdurige zorg. Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft als missie om ervoor te zorgen dat haar klanten zoveel mogelijk het leven leiden zoals zij dat willen. Met de beschikbare middelen wordt naar de beste oplossing gezocht voor klanten binnen de ouderenzorg (V&V), de gehandicaptenzorg (GZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Er werken 200 mensen bij het Zorgkantoor waarvan ruim 50 medewerkers binnen de afdeling Zorginkoop vanuit 3 teams: Inkoop, Strategie & Analyse en Naleving & Controle. Het nieuwe inkoopbeleid 2021-2023 draait om het inkopen van een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van huidige en toekomstige cliënten. Iedereen is zeer gemotiveerd om een zinvolle bijdrage te leveren aan goede zorg in samenwerking met de zorgaanbieders en overige stakeholders in de regio’s.

Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft de ambitie om zich steeds verder te ontwikkelen naar ‘inkopen op kwaliteit’ vanuit partnership, dus als een gewaardeerde en gelijkwaardige gesprekspartner voor zorgaanbieders. Het doel is om de zorg en kwaliteit van bestaan voor Wlz verzekerden merkbaar te verbeteren. Dat vraagt om flexibele toepassing van stijlen, bevragen en meedenken waar mogelijk, maar ook aanspreken en ingrijpen waar nodig. 

Ontwikkelingen
Met ingang van 1 januari 2021 kunnen mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, toegang krijgen tot de Wlz. Het gaat naar verwachting om zo’n 10.000 cliënten in Nederland die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de Zvw. 

Om op deze wijziging in te spelen, heeft Zilveren Kruis Zorgkantoor een nieuw multidisciplinair Inkoopteam GZ/GGZ gerealiseerd (effectief per 1 augustus 2020). In dit team werken 10 inkopers samen met kwaliteitsadviseurs, medewerkers complexe casuïstiek, crisis regisseurs en zorginkoopondersteuners aan een betere kwaliteit van zorg en leven voor GZ en GGZ cliënten in de regio. Door de fusie met De Friesland Zorgverzekeraar wordt de Wlz regio Friesland toegevoegd aan het werkgebied. 


Het kantoor van Zilveren Kruis in Leusden zal sluiten en in 2021 verhuizen naar de Achmea kernlocatie in Apeldoorn.

Functie

Als zorginkoper maak je onderdeel uit van het Inkoopteam en ben je verantwoordelijk voor de contractering van de zorgaanbieders in jouw regio. Dit betekent voor de GGZ dat het komende jaar vooral in het teken staat van relaties opbouwen met nieuwe zorgaanbieders. Zilveren Kruis zet zich in voor een zachte landing van de nieuwe doelgroep in de Wlz. Dat betekent dat je naast het inkopen van zorg het komende jaar ook bezig bent met voorbereidende activiteiten.

In de loop van 2021 zal je werk zich ontwikkelen naar reguliere zorginkoopactiviteiten. Door jouw bezoeken en gesprekken in het veld draag je bij aan een continue kwaliteitsverbetering bij de zorgaanbieders; kwaliteit van zorg, doelmatigheid en toegankelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor een budget van circa 500 miljoen euro. De inkoop is gebaseerd op beleidsuitgangspunten waar jij mede vorm aan hebt gegeven door input te leveren vanuit jouw inzichten en contacten. Je bent verantwoordelijk voor de monitoring van zorgaanbieders op zorgkwaliteit en financiën. Je bent verantwoordelijk voor het, in dialoog met de zorgaanbieders, continu verbeteren en innoveren van de kwaliteit van het in te kopen zorgaanbod in jouw regio. Je werkt als een duo samen met de kwaliteitsadviseur en je bent samen verantwoordelijk voor goede afspraken over onder andere Meerzorg bij cliënten met een intensieve zorgvraag. Tevens leg je samen werkbezoeken af bij gecontracteerde zorgaanbieders in je regio.

Je kan goed tussen de regels door lezen en doorziet de financiële onderbouwing van aangeleverde informatie. Samen met de verschillende stakeholders in de regio pak je de regie. Naast zorgaanbieders zijn dit bijvoorbeeld gemeenten, aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning en regionale samenwerkingsverbanden. Wat is er nodig in jouw regio om een stap vooruit te zetten? Welke strategie zet je uit om de doelen te bereiken en hoe mobiliseer je stakeholders om dit samen met het zorgkantoor te doen?

Bij zorgaanbieders die ook werkzaam zijn in andere regio’s werk je samen met zorgkantoren van andere zorgverzekeraars. Bij dreigende faillissementen of ingrijpen van de Inspectie heb je een centrale rol in het contact met de zorgaanbieder en met in- en externe betrokkenen. Hier is zorgvuldig en doortastend handelen van cruciaal belang. Je stelt het belang van de cliënten hierbij altijd voorop. Als je niet op pad bent of thuis aan het werk om de (kwaliteits-)documenten van zorgaanbieders te lezen en om je gesprekken voor te bereiden of uit te werken, ben je op kantoor in een van de moderne panden van Zilveren Kruis voor overleg of intervisie met je collega’s.

Wie wij zoeken

We zoeken een strategisch zorginkoper met een sterk analytisch vermogen. Je bent goed in het interpreteren van cijfers en het leggen van verbanden. Je bent in staat om op begrijpelijke wijze uitleg te geven aan zorgaanbieders en andere stakeholders. Je hebt een helikopterview en je houdt rekening met de belangen van de verschillende stakeholders in de regio. Ervaring in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is essentieel. Je persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk als de kennis en ervaring die je meebrengt.

Wij zoeken slimme kandidaten die beschikken over een positieve grondhouding, die denken in mogelijkheden en die energie uitstralen. Zo krijg je de meeste dingen voor elkaar in dit complexe werkveld. Je gaat met zorgaanbieders in gesprek over hun plannen in plaats van ze te beoordelen. Je werkt op basis van vertrouwen zonder het belang van controle uit het oog te verliezen, het zorgvuldig vastleggen van zorginkoop afspraken is ook belangrijk. Je bent een verbinder en een netwerker en je begrijpt de vraagstukken van zorgaanbieders en de andere stakeholders zoals bijvoorbeeld gemeenten of woningcorporaties. 

Je bent een serieuze gesprekspartner op bestuurlijk niveau en je kunt ook goed aansluiten bij professionals op de werkvloer en cliëntenraden. Je kunt goed omgaan met verschillende type collega’s en zorgaanbieders. Je bent stabiel en laat je niet snel uit balans brengen. Je voelt je thuis in een team en vindt het ook heerlijk om alleen op pad te gaan. Professionele autonomie vind je belangrijk. Je bent in staat in de veelheid van vraagstukken prioriteiten te stellen en overzicht te behouden. Je bent je bewust van de impact van bedrijfsvoering op de kwaliteit en continuïteit van zorg. Je stelt (positief) kritische vragen en zet mensen aan het denken.

Je hebt ruime en actuele kennis en ervaring binnen de GGZ-sector, het liefst gecombineerd met inkoopervaring en een relevant netwerk. Je staat open om te leren. Binnen Zilveren Kruis Zorgkantoor word je aangemoedigd je verder te ontwikkelen. Je begrijpt het belang om samen met je collega’s op een uniforme manier te werken en om relevante informatie goed vast te leggen. Zorgvuldige borging is essentieel om verantwoording af te leggen aan de NZa en om inzicht te krijgen in voortgang op de doelen van het Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Zilveren Kruis Zorgkantoor gelooft in de kracht van diversiteit. Door een divers personeelsbestand is het gemakkelijker om aansluiting te vinden bij de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Daarnaast maken verschillen een team sterk, anders denken zorgt voor verschillende zienswijzen. Dat maakt het samenwerken leuker en het eindresultaat beter.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie (WO-niveau) binnen een moderne en ambitieuze organisatie waar je werkelijk van betekenis kunt zijn. Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week; flexibel en deels vanuit huis in te vullen. 

Zilveren Kruis hanteert conform de CAO Achmea uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 144 verlofuren per jaar, een persoonlijk keuzebudget opgebouwd uit 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en 3,85% bovenwettelijk verlof. Je kiest zelf of je dit budget laat uitbetalen, spaart of er verlofuren van koopt. 

De functie is ingeschaald in schaal I met een maximum van 5.395 euro per maand (op basis van 36 uur per week). De standaard werkweek zal per 1 januari 2021 worden verminderd naar 34 per week met een gelijkblijvend salaris. Deze urenvermindering vertegenwoordigt een waarde van 5,9%. Een leaseauto maakt onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast kent Zilveren Kruis een uitstekende pensioenvoorziening van 1,875% met een vaste jaarlijkse premie, korting op je zorgverzekering voor jou en je gezin bij Zilveren Kruis en korting op je schadeverzekering bij Centraal Beheer en Interpolis. Je ontvangt ook nog een extraatje van 250 euro bruto per jaar.

Zilveren Kruis biedt haar medewerkers goede ontwikkelmogelijkheden, persoonlijke groei staat voorop. Per 2019 is Zilveren Kruis gestart met TOP, een nieuwe manier van beoordelen met de nadruk op Talent, Ontwikkeling en Prestatie. Door middel van TOP ontstaat er een continu gesprek over je talent en je ontwikkeling. Niet voor niets heeft Achmea de derde plaats gekregen in het Nationaal Onderzoek Talent Ontwikkeling 2019-2020.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier onder de vacatureomschrijving.

Het streven is om de procedure voor deze vacature op korte termijn, bij voorkeur voor 1 augustus, af te ronden. Kandidaten worden daarom gevraagd snel te reageren. Vermeld in je CV of je motivatiebrief ook je vakantieplanning.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Zoom of Google Meet). Een referentenonderzoek maakt standaard onderdeel uit van de procedure, een assessment is optioneel. Voor vragen of een nadere toelichting kun je bellen met David: 06-46003160.