Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Participatie a.i. - Ingevuld

's-Gravenhage

29-08-2022

Manager Participatie a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Brengt structuur, organisatie en sterke interne samenwerking 

Organisatie

Alle mensen hebben recht op een waardig en goed leven, midden in de samenleving. Want iedereen doet ertoe. Dit is waar Anton Constandse voor staat.

Anton Constandse helpt mensen met een ernstige psychische aandoening op weg. De organisatie biedt met 500 medewerkers zo’n 1.500 cliënten ambulante ondersteuning, begeleid en beschermd wonen, en ondersteuning bij een zinvolle daginvulling. De doelgroep bestaat uit jongeren, volwassenen en ouderen, die zelfstandig of beschermd wonen op kleinschalige locaties in Den Haag en omstreken.

Opdracht

Het team Participatie wordt gevormd door 30 professionals, die werken vanuit een viertal locaties binnen Den Haag. De organisatie heeft een behoorlijke groeiambitie voor participatie, vanuit de overtuiging dat vanuit participatie (denk aan dagbesteding, werkplaats, sport- en tuinactiviteiten, etc.) een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van cliënten en deelnemers. De wijze waarop het team nu is georganiseerd maakt de continuïteit van activiteiten die worden geboden kwetsbaar. Dat geldt zowel voor de bemensing als de programmeringswijze. Het team Participatie kan nog beter aansluiten op de verschillende woonvormen binnen de organisatie, waar cliënten vaak wel een indicatie/beschikking hebben voor Participatie maar deze nog niet of onvoldoende wordt verzilverd. De manager Participatie a.i. heeft als opdracht om in zes maanden tijd de samenhang binnen het team Participatie te versterken, de wijze van programmeren en organiseren meer continuïteit proof te maken en de aansluiting te verbeteren met de andere teams (ambulant, beschermd wonen) binnen de organisatie.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren interim-manager met bij grote voorkeur ervaring op het gebied van participatie. Je bent bewezen succesvol in het brengen van structuur, procesverbeteringen en in het optimaliseren van interne samenwerking. Je hebt ervaring in het neerzetten van product markt combinaties binnen een organisatie (interne klanten) en visie op interne dienstverlening en samenwerking tussen verschillende organisatieonderdelen. Je weet verbinding en versterking te realiseren in onderlinge samenhang binnen operationele teams waar in kleine clusters en individueel wordt gewerkt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een opdracht waarbij je in de organisatie de basis kan leggen voor de groei en ontwikkeling van participatie. De potentie, betrokkenheid en ambitie is al in hoge mate aanwezig. De opdracht is voor de verwachte duur van 6 maanden voor gemiddeld 24 uur per week.

Reactie & informatie

Jan Willem ten Hagen van VOOR is verantwoordelijk voor deze opdracht. Ben je beschikbaar en sluit je kennis en ervaring goed aan op het profiel, dan ontvangt hij graag je reactie via het onderstaande reactieformulier.

Je reactie graag voorzien van een actueel CV, een korte onderbouwing, een indicatie van je tarief, je beschikbaarheid (mogelijke startdatum en aantal uren per week) en eventuele vakantieplannen.

VOORselectie gesprekken met Jan Willem vinden plaats op vrijdagochtend 2 september. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever in de week van 5 september (datum nog te plannen) in Den Haag. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.