Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Clustermanager HRM (MT functie) - Ingevuld

Roosendaal

21-12-2023

Clustermanager HRM (MT functie)

Versterkt het HR team, stimuleert samenwerking en realiseert ambities

Voor het ambitieuze Bravis Ziekenhuis zoeken wij een ervaren, dienstverlenende en samenwerkingsgerichte HRM manager die een adviserende rol naar bestuur en strategisch management combineert met de aansturing van een breed HRM cluster. We zoeken iemand die werkt aan het iedere dag beter worden en een belangrijke programmatische rol kan hebben in de doorontwikkeling naar de zorg van de toekomst in het nieuwe Bravis.

Organisatie

Bravis ziekenhuis ontwikkelt zich naar een zorgorganisatie die past bij de wereld van vandaag en zich ontwikkelt naar de wereld van morgen. Korter in het ziekenhuis, zorg thuis of dicht bij huis en optimaal gebruik maken van innovaties. Dát is de zorg van de toekomst. Maar één ding blijft hetzelfde: alles draait om de patiënt. Voor hen wordt zorg geleverd volgens de volgende kernwaarden:

Hier is de ambitie van Bravis samengevat.

Het Bravis ziekenhuis (270 medisch specialisten, 3000 medewerkers en 250 vrijwilligers) is een groot innovatief ziekenhuis met twee hoofdlocaties (Roosendaal en Bergen op Zoom), een buitenpolikliniek in Etten-Leur en meerdere Bravispunten in de regio. Vanaf 2029 zal alle ziekenhuiszorg worden verleend vanuit een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar (Roosendaal) Bravis heeft een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners en biedt een breed palet aan medisch specialistische zorg voor de regio West-Brabant. Het ziekenhuis kent een collegiale sfeer, waar mensen betrokken zijn bij de patiënt en bij elkaar als collega. Om haar ambities waar te maken zoekt Bravis nieuwe mensen die iets willen toevoegen aan de organisatie. Mensen die goed zijn in het faciliteren van vernieuwing , helpen zoeken naar nieuwe mogelijkheden en sturen op resultaten.

Bravis ziekenhuis heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en een breed samengesteld MT. De clustermanager HRM is lid van dit MT en rapporteert direct aan de Raad van Bestuur. De organisatie staat de komende jaren voor een uitdagende opgave van zorgvernieuwing, versterking van de samenwerking in de regio en de uiteindelijke nieuwbouw van één ziekenhuislocatie in Roosendaal. De clustermanager heeft naast een leidinggevende rol, ook een belangrijke projectmatige en beleidsvoorbereidende rol in verschillende projecten en programma’s.

HRM binnen Bravis
Medewerkers zijn belangrijk binnen Bravis. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat mensen trots zijn op hun collega’s, de samenwerking en de bereidheid elkaar te helpen, de prettige sfeer en deskundigheid van collega’s. Met de vraag: “Hoe maak jij morgen beter?” worden medewerkers uitgedaagd om vanuit eigen regie te kijken naar verbeteringen in het werk en met lef en zelfvertrouwen hierin steeds slimme en effectieve keuzes te maken. Het cluster HRM ondersteunt medewerkers in die opgave. Een mooi voorbeeld daarvan is het Vitaliteitsportaal dat is opgezet waar medewerkers informatie kunnen halen, bijvoorbeeld over workshops, online trainingen en relevante artikelen die kunnen helpen bij de vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers.


Het cluster HRM bestaat uit verschillende teams:

  • HR services is met 12 medewerkers verantwoordelijk voor de personeelsadministratie en andere administratieve en ondersteunende taken.
  • Het Kennis en Ontwikkelcentrum (KOC), adviseert over opleidingsbeleid en geeft opleidingsadvies in brede zin. Deze afdeling wordt in 2024 doorontwikkeld tot een Leerhuis. In dit team werken 5 opleidingsadviseurs/ontwikkelcoaches
  • HR advies werkt met 7 HR adviseurs en 4 adviseurs arbeid en gezondheid en 2 adviseurs arbeidsmarkt/recruitment aan de ondersteuning van het management.

De teams worden elk aangestuurd door een leidinggevende. Daarnaast is er nog een klein team dat bestaat uit een beleidsadviseur HRM, een data analist en een managementsecretaresse, dat direct wordt aangestuurd door de clustermanager.

Functie

De clustermanager HRM binnen Bravis combineert het ondersteunen van bestuur en strategisch management met een leidinggevende rol aan een breed HRM cluster. Daarbij heeft de clustermanager een strategisch programma- en projectmanagement rol om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de zorg van de toekomst van Bravis.

Je geeft leiding aan het cluster HRM en bent integraal en budgettair verantwoordelijk. Je bouwt verder aan een deskundig en klantgericht cluster waar mensen met vertrouwen, inspiratie en gedegen kennis het iedere dag weer een beetje beter doen. Werkt aan heldere processen en werkafspraken en aan de verdere digitalisering daarvan. Je hebt oog voor mensen en voor wat ze kunnen, luistert en biedt structuur en duidelijkheid over verwachtingen.

Je bent verantwoordelijk voor een aantal programma’s en projecten die horen bij één van de ambities van het Bravis: het versterken van persoonlijke regie en het zorgdragen voor een wendbare organisatie. Leidend hierbij is de visie van Bravis op het ziekenhuis van de toekomst. Je enthousiasmeert mensen voor de toekomstvisie en stimuleert hen een rol te pakken in de veranderingen.

Je bent sparring partner voor de Raad van Bestuur en het MT op het gebied van HRM en de belangrijke dossiers daarin. Je geeft samen met je MT collega’s vorm aan de ziekenhuisbrede strategie en het beleid. Je bent verantwoordelijk, samen met de bestuurder, voor de afstemming en het overleg met de OR. Bereidt de overleggen voor en zorgt dat er informeel en formeel goede afstemming plaatsvindt.

Wie wij zoeken

“Wij zoeken een verbindende leider die ieders kwaliteiten optimaal benut, stevig is en met een frisse blik meebouwt aan het ziekenhuis van de toekomst” Bianka Mennema, voorzitter Raad van Bestuur.

Jij bent een ervaren verbindende, resultaatgerichte en datagedreven manager (academisch geschoold) met gedegen ervaring en kennis op het gebied van HRM in de zorg. Je hebt ervaring met en bent geschoold in verandermanagement. Je kent de dynamiek van de medisch specialistische zorg met de eigen arbeidsmarktvraagstukken en diversiteit aan belangen. Je hebt overzicht, bent analytisch en procesmatig sterk en hebt uitstekende adviesvaardigheden.

Je hebt een generalistische blik, een dienstverlenende houding en je straalt natuurlijk gezag uit. Je gaat voor de ambities van het nieuwe Bravis en geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan de teams om hier invulling aan te geven. Talentontwikkeling, eigen regie, lerend organiseren en zelfreflectie zijn voor jou belangrijk. Je bent goed in staat om te gaan met verschillende belangen. Je bent laagdrempelig in het contact, benaderbaar en je communiceert tijdig en duidelijk.

Je bent samenwerkingsgericht, iemand die denkt en handelt vanuit het groter geheel en die gaat voor het gezamenlijke resultaat. Je luistert, en weet je te verplaatsen in het belang van de ander. Met inzicht en tact overbrug je tegenstellingen en krijg je mensen mee in de gewenste richting. Je bent een aanvulling op je MT collega’s. Neemt de tijd om soms net die ene kritische vraag te stellen of een ander perspectief neer te leggen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende positie op strategisch niveau, waar je adviseert, leiding geeft en als programmamanager een belangrijke bijdrage levert aan zorgvernieuwing en aan het ziekenhuis van de toekomst. Het is echt een functie waarin je kunt bouwen. De functie is ingeschaald in FWG 75 van de CAO voor Ziekenhuizen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk voorselectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende ruimte voor jou om je vragen te stellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site https://www.voor.nl/vacatures/1319/clustermanager-hrm-mt-functie.

De VOORselectiegesprekken vinden plaats op 29 januari en 5 februari in Rotterdam. De eerste ronde selectiegesprekken bij Bravis vindt plaats op 8 februari in de ochtend. Een referentenonderzoek, en eventueel een assessment, maken onderdeel uit van de procedure.