Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Directeur - bestuurder bedrijfsvoering

Amsterdam ZO

30-08-2022

Interim Directeur - bestuurder bedrijfsvoering

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Verbindend en besluitvaardig.

Organisatie

GAZO is een succesvolle wijk gebonden stichting die op 8 locaties in Amsterdam Zuid Oost en Diemen geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg aanbiedt. Huisartsenzorg is de kerndiscipline van GAZO. Bij GAZO  werken ca. 47 huisartsen in loondienst, 55 doktersassistenten en 20 praktijkondersteuners en 2 physician assistenten samen in acht zelfsturende huisartsenteams. In het bedrijfsbureau verrichten 10 medewerkers alle staf- en ondersteunende werkzaamheden.


GAZO wordt collegiaal aangestuurd door een tweehoofdige Raad van bestuur: een Directeur-Bestuurder verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en een Directeur-Bestuurder verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. De beide Directeur-Bestuurders vormen een samenwerkingsgericht en complementair team. Toekomstgericht, verbindend en koersvast zijn daarin kernbegrippen. Beiden onderschrijven de waarde van collegiaal besturen. Het ene lid beschikt over een zorginhoudelijk profiel, het andere lid heeft de organisatie brede bedrijfsvoering (vooral financiën, ICT en HR) als aandachtsgebied en focust zich vooral op de interne organisatie. De bestuurders verdelen de externe vertegenwoordigingen in onderling overleg.


GAZO is een flexibele en daadkrachtige werkorganisatie die ten dienste staat van alle huisartsen in de regio en heeft een gezonde financiële exploitatie. Er is een actieve Cliënten- en breed samengestelde Ondernemingsraad. Gazo heeft een vier hoofdige Raad van toezicht die als collegiaal en complementair team integraal toezicht houdt op het bestuur en het beleid van GAZO.


Opdracht

De huidige Directeur-Bestuurder Bedrijfsvoering zet een volgende stap in haar loopbaan. Het aantreden van de nieuwe Directeur-Bestuurder wordt verwacht op of omstreeks 1 januari 2023. De Raad van toezicht is om die reden per 16 september 2022 op zoek naar een interim Directeur-Bestuurder Bedrijfsvoering die in de komende maanden GAZO bedrijfsmatig onder zijn/haar hoede wil nemen en samen met de Directeur-Bestuurder Zorg leiding wil geven aan GAZO. Je bent als interim Directeur-Bestuurder Bedrijfsvoering klankbord en sparringpartner voor je collega Directeur-Bestuurder Zorg. Je rapporteert samen met je collega aan de Raad van Toezicht.


Wie wij zoeken

Wij zoeken een interim Directeur-Bestuurder met ruime ervaring in de zorg op een eindverantwoordelijke positie. Je ben sterk in bedrijfsvoering en financiering en  je weet hoe je doortastend kunt sturen op financieel resultaat zonder de kwaliteit en menselijke maat uit het oog te verliezen. Je weet hoe je zorg efficiënt kunt organiseren. 

Je bent bekend met de dynamiek in kleine(re) (eerstelijns-)zorgorganisaties en weet dat je als bestuurder in je directierol handson bezig bent. Je draagt graag bij aan het samen sterker maken van de organisatie. Je komt niet vertellen wat er fout gaat, maar denkt op een constructieve wijze mee over hoe het beter kan.

Je bent een teamspeler en vindt het leuk om anderen te steunen en sterker te maken. Je bent in staat je snel in te werken in de specifieke context van GAZO. Je bent duidelijk en besluitvaardig en straalt rust en overzicht uit. Je weet snel vertrouwen te winnen van alle betrokkenen. Herken jij jezelf in het volgende profiel, reageer dan snel.

  • Je hebt ervaring als bestuurder of als directeur met de portefeuille bedrijfsvoering in een (zorg)organisatie.
  • Je bezit een dienende leiderschapsstijl waarmee  je ruimte en vertrouwen geeft aan medewerkers om hun werk te doen binnen duidelijke kaders.
  • Je bent verbindend en communicatief sterk en in staat om evenwichtige en op wederzijds respect gebaseerde relaties te onderhouden met in- en externe stakeholders, op alle niveaus
  • Je bent toegankelijk en benaderbaar voor de organisatie, in staat om een goede werkrelatie met (medisch) professionals op te bouwen en in staat om een open dialoog met de ondernemings- en cliëntenraad te voeren.
  • Je staat stevig in je schoenen, bent besluitvaardig en consistent in je gedrag en leiderschap.
  • Je hebt affiniteit met de regio.
  • Kennis van en ervaring met ICT-processen en datamanagement en ervaring met zorgfinanciering, bij voorkeur van de Eerste lijn.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht in een dynamische, kleinschalige en relevante organisatie waar gebouwd wordt aan regionale ondersteuning van huisartsenzorg. Het gaat om een opdracht voor gemiddeld 20 uur per week voor een verwachte tijdsduur van 4 maanden.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvang ik graag  met spoed je CV, motivatie en tarief via het reactie formulier op de website van VOOR. Gesprekken met VOOR worden gevoerd in Den Haag. De gesprekken bij GAZO worden gevoerd in Amsterdam. Data nader te bepalen.

Eric de Macker, 06-20494924 of eric@voor.nl