Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Logeerhuizen - Ingevuld

Rijswijk

16-03-2022

Interim Manager Logeerhuizen

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Verbindende en bedrijfsmatig sterke interim manager met affiniteit voor jeugdzorg

Organisatie

Niet iedere jongere staat even stevig in zijn schoenen. Het is soms knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Jeugdformaat begeleiden en ondersteunen gezinnen en jongeren die er op eigen kracht niet uitkomen. Jeugdformaat heeft als doel om de kansen en mogelijkheden van kinderen en hun gezinnen te vergroten. De organisatie bestaat 19 jaar en heeft een uitstekende reputatie in de regio Haaglanden. Jaarlijks levert Jeugdformaat jeugd- en opvoedhulp op maat aan 10.000 jongeren en hun ouders. Met meer dan 1000 gepassioneerde professionals, vrijwilligers en 1000 pleeggezinnen. Met behulp van bijna 40 gezinshuizen, logeerhuizen, ambulante gezinsondersteuning, daghulp, pleegzorg en gespecialiseerde begeleiding op school en kinderopvang.

Jeugdformaat heeft als visie dat elke jongere recht heeft op een veilige opvoedsituatie en het recht heeft om op te groeien in een gezin. Helaas is dit niet altijd mogelijk en daarom biedt Jeugdformaat ook opvang in logeerhuizen. Logeerhuizen zijn woonvoorzieningen, voor meisjes en jongens in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, waar maximaal 9 jeugdigen tijdelijk kunnen wonen. Er is een vast team van pedagogisch medewerkers die verantwoordelijk is voor het leefklimaat. Elke jongere werkt aan zijn/haar doelen.

Twee jaar geleden is er binnen Jeugdformaat een transitie ingezet naar minder managementlagen binnen de organisatie. De rol van teamleider is opgeheven, er zijn nieuwe integrale managementposities vastgesteld en teams nemen meer eigen regie en verantwoordelijkheid. De logeerhuizen worden aangestuurd door twee managers. In verband met vertrek van een van de managers is VOOR gevraagd een interim manager te zoeken om de komende maanden het team te versterken.

Opdracht

Samen met je (vaste) collega manager Logeerhuizen stuur je integraal de resultaat verantwoordelijke eenheid Logeerhuizen aan. Logeerhuizen telt in totaal 145 fte (voornamelijk medewerkers op mbo-niveau) en 14 logeerhuizen in Den Haag en omstreken. 

Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van de medewerkers bij de uitvoering van kwalitatief goede en resultaatgerichte hulp en voor een goed en effectief werkklimaat. Als interim manager Logeerhuizen rapporteer je aan de directeur Zorg en maak je tijdelijk deel uit van het managementteam. Naast het aansturen van medewerkers ben je verantwoordelijk voor de zorg en bedrijfsvoering bij Logeerhuizen. Praktisch word je hierbij ondersteund vanuit Bedrijfsvoering binnen Jeugdformaat.

Wie wij zoeken

Jij hebt affiniteit met jeugdzorg en ervaring als (interim) zorgmanager met integrale verantwoordelijkheid. Je hebt een zorginhoudelijk profiel, bent handson en begrijpt wat er nodig is om de leefklimaat in de logeerhuizen met zeer kwetsbare jongeren goed te houden. Je werkt gestructureerd, planmatig en hebt een goed gevoel voor de cijfers. Je werkt op een prettige manier samen met je collega manager, je bent iemand die makkelijk en snel contact maakt. Je hebt ervaring met het aansturen van grote groepen medewerkers en je bent in staat teams in korte tijd te versterken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Wij zijn op zoek naar een interim manager Logeerhuizen voor een periode van 4 maanden met optie tot verlenging. Dit betreft een opdracht ter overbrugging van de periode die nodig is om een nieuwe vaste manager Logeerhuizen te werven en te laten starten. De vraag aan jou als interimmanager is genoemde periode te overbruggen en de doorontwikkeling bij de logeerhuizen te continueren bij de logeerhuizen waar je verantwoordelijk voor wordt. Inzet: 24 tot 28 uur per week. Start: bij voorkeur zo snel als mogelijk.

Reactie & informatie

David Zeman van VOOR is verantwoordelijk voor deze opdracht. Ben je beschikbaar en sluiten je kennis en ervaring goed aan op de opdracht, dan ontvangt hij graag je reactie via het reactieformulier hieronder, dus niet telefonisch of per e-mail. Je reactie graag voorzien van:

  • Actueel CV;
  • Korte motivatie/onderbouwing;
  • Indicatie van je tarief en je beschikbaarheid (mogelijke startdatum en aantal uren per week).

VOORselectie gesprekken vinden plaats op dinsdag 22 en woensdag 23 maart. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met Jeugdformaat op vrijdagochtend 25 maart in Rijswijk. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. David kijkt uit naar je reactie!