Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bedrijfskundig transitiemanager a.i.

Malden

09-02-2023

Bedrijfskundig transitiemanager a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


‘Slagvaardige Transitiemanager a.i. in de VVT met expertise in bedrijfsvoering, goede adviesvaardigheden en met oog op de toekomst van Malderburch’

Organisatie

Malderburch is een VVT organisatie in de gemeente Heumen (provincie Gelderland). De hoofdlocatie is gevestigd in Malden en in Overasselt is een kleinschalige woonvoorziening. Malderburch heeft ongeveer 124 cliënten/ bewoners gehuisvest en biedt aan zo’n 35 cliënten thuiszorg. De omzet bedraagt ongeveer 13 miljoen.

Malderburch profileert zich als een organisatie die flexibel is, maatwerk levert, waar kwaliteit van zorg gewaarborgd is en waar de cliënt zich thuis voelt. Malderburch wil, in co-creatie en samenwerking met verschillende partijen, een toekomstbestendig centrum voor welzijn, wonen en zorg bieden aan de inwoners van de gemeente Heumen. Zij staat hierbij garant voor een samenhangend pakket van wonen, ondersteuning en dienstverlening.

De organisatie maakt een transitie door van verzorgingshuis naar verpleeghuis. Zoals veel organisaties in de VVT staat Malderburch daarbij voor een stevige financiële opgave. Het doel voor dit jaar is om een gezond financieel resultaat te behalen en om de zorg en de bedrijfsvoering van Malderburch toekomstbestendig in te richten.

Malderburch heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur en een MT dat verder bestaat uit de manager Zorg en Welzijn en de aan te zoeken Transitiemanager a.i.

De Transitiemanager a.i. geeft direct leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering: een HR adviseur en twee HR medewerkers, een externe controller, een administratief medewerker Zorgadministratie en een ICT medewerker. Je geeft tevens direct leiding aan de teamleider Facilitair (inclusief horeca).

Opdracht

Het gaat om een interim opdracht waarin je verantwoordelijk bent voor de going concern op het gebied van de bedrijfsvoering, voor de verbeterplannen 2023 op het gebied van de financiën en voor het adviseren over een toekomstbestendige inrichting van de bedrijfsvoering binnen Malberburch.

Bijzondere aandachtspunten in deze opdracht zijn:

• Voorzitten kopgroep ombuigingen: “Samen besparen 2023”

Voor een goede sturing op de financiën, is recent is een ‘kopgroep’ ingericht. De kopgroep bewerkstelligt de implementatie van de (voor)genomen financiële maatregelen en monitort de effecten. Als transitiemanager ben je voorzitter van deze kopgroep, eindverantwoordelijk voor de implementatie en zorg je voor verbinding met de bestuurder, interne organisatie en het MT.

• Leidinggeven aan bedrijfsvoering

Je zorgt ervoor dat de ondersteunende processen binnen bedrijfsvoering goed blijven verlopen. Dit doe je door inspirerend leiding te geven aan de medewerkers van bedrijfsvoering en door hen te betrekken bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

• Visie gebaseerde herinrichting en aansturing van bedrijfsvoering

De kleinschaligheid van Malderburch, in combinatie met de forse zorgvraagstukken waar de organisatie voor staat, vraagt om een goede visie op de toekomstige inrichting van bedrijfsvoering. Je analyseert de huidige situatie en stelt een advies op over de meest optimale, toekomstbestendige inrichting voor bedrijfsvoering.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren interim professional met een relevante bedrijfskundige -of financieel/economische opleiding op hbo of wo niveau. Je hebt een sterk ontwikkeld bedrijfsmatig inzicht en ervaring met het begeleiden van transities en in het bijzonder van financiële vraagstukken binnen organisaties. Je hebt ervaring met leidinggeven aan processen op het gebied van financiën, HR, cliëntadministratie en facilitair. Ervaring als financieel controller en actuele kennis van de (ouderen)zorgsector zijn een pré.

Je communiceert helder en bent adviseur en sparringpartner voor de bestuurder. Je hebt een goed analytisch vermogen en kunt problemen en vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig. Je hebt een nuchtere kijk op zaken en geniet ervan om problemen te doorgronden en op te lossen. Hierbij heb je oog voor vernieuwing en innovatie.

We vragen speciaal aandacht voor de competentie om met alle functionarissen en niveaus binnen de organisatie te kunnen schakelen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een interessante opdracht in een kleinschalige, zelfstandige ouderenorganisatie die zich in een snel veranderende omgeving bevindt. Als Transitiemanager a.i. kun je echt van betekenis zijn voor de organisatie. Malderburch heeft een warme, informele sfeer en de interne lijnen zijn kort. Gezamenlijk werken medewerkers, management en directie aan hetzelfde doel: het bieden van een toekomstbestendig centrum voor welzijn, wonen en zorg.

Het betreft een opdracht voor 24 uur per week, per direct voor een periode van minimaal 6 maanden.

Reactie & informatie

Philip Backx en Priscilla de Roo zijn verantwoordelijk voor deze opdracht. Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie, een actueel CV en een indicatie van het tarief dat jij verwacht voor deze opdracht via onderstaand reactieformulier. 

Selectiegesprekken met de opdrachtgever vinden plaats op 21 februari, tussen 15.30 en 17.30 uur. Een spoedige reactie is dus gewenst. Voor vragen en een nadere toelichting kun je rechtstreeks bellen met Priscilla de Roo (06-43973787).

We maken graag eerst kennis met je via beeldbellen en houden daarna live gesprekken in de omgeving van Arnhem.