Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Bedrijfsvoering

Amsterdam

17-10-2022

Manager Bedrijfsvoering

Stevig, toegankelijk en creatief


Organisatie

Het realiseren van een inclusieve samenleving, met gelijke kansen voor iedereen’, is waar Cliëntenbelang voor staat. Cliëntenbelang komt op voor mensen met een lichamelijke handicap, (chronische) ziekte verstandelijke of psychische beperking of om een andere reden gebruik maken van gezondheidszorg, welzijn en andere dienstverlening.

Cliëntenbelang is een maatschappelijk relevante organisatie met enthousiaste collega’s en vrijwilligers. Als netwerkorganisatie brengen zij mensen en organisaties bij elkaar en zetten (ervaring) kennis in om beleid te verbeteren. Hun werkgebied is de provincie Noord-Holland, met een sterk accent op Amsterdam.

Cliëntenbelang onderscheidt zich door een persoonlijke, gelijkwaardige en laagdrempelige benadering van haar cliënten. Zij ziet haar cliënten vooral en bovenal als mensen met hun eigen persoonlijke verhalen. Verhalen die worden ingezet om problemen aan te kaarten en op te lossen. Mensen die contact hebben gehad met Cliëntenbelang geven aan dat ze zich ‘gezien’ en ‘gehoord’ weten.

Cliëntenbelang streeft ernaar een organisatie te zijn die een afspiegeling is van de samenleving: kleurrijk, inclusief en vol verschillen. Een deel van de medewerkers is ervaringsdeskundig. Zij zetten zich iedere dag in voor hun cliënten en geven praktisch uitvoering aan de speerpunten van de organisatie: Inclusie en Persoonsgerichte zorg. Zij hebben het hart vol van het goede willen doen; het lobbyen zit hen in de genen.

Cliëntenbelang heeft een directeur – bestuurder, Deborah Lauria. Zij wordt ondersteund door adviseurs op het gebied van personeelsmanagement, communicatie, financiën & bedrijfsvoering en het secretariaat. Daarnaast is er een team van Beleidsmedewerkers, Cliëntondersteuners en Projectleiders – en of medewerkers, dat zich richt op de pijlers van de organisatie. Totaal werken er bij Cliëntenbelang ongeveer 40 medewerkers en 180 vrijwilligers.

Het team professionals van Cliëntenbelang ondersteunt platforms, werkgroepen, clusters en andere werkvormen bij het beïnvloeden van de politiek en het beleid van gemeenten en instellingen. De onafhankelijke cliëntondersteuners informeren, adviseren en ondersteunen mensen die vastlopen bij het vinden van passende zorg, aangepast vervoer, (beschermd) wonen of bij andere vormen van ondersteuning of voorzieningen. Met ervaringsdeskundigen bieden ze voorlichting, training en ondersteuning aan (zorg) instellingen, cliëntenraden en medezeggenschapsraden op terreinen als inspraak, participatie en inclusie. Vanuit het Centrum voor Cliëntenervaringen voeren zij participatief en praktijkgericht onderzoek.

Cliëntenbelang heeft een Raad van Toezicht, die zich kenmerkt door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid.

Functie

Cliëntenbelang is op zoek naar een ervaren Manager Bedrijfsvoering die stevig en pro-actief stuurt op een efficiënte en duurzame inrichting van de bedrijfsvoering in een organisatie waar inhoud voorop staat. Je bent adviseur en sparringpartner voor de directeur en het managementteam.

Als Manager Bedrijfsvoering draag je zorg voor de dagelijkse uitvoering van de planning & control-cyclus van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de PDCA-cyclus en het opstellen van verschillende rapportages en begrotingen, de jaarrekening, het jaarverslag en de lopende zaken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de projectorganisatie. Je draagt zorg voor de inbedding en doorontwikkeling van de werkprocessen en vertaling in procedures zo dat er uniformiteit en helderheid ontstaat, wat resulteert in effectief projectmanagement en goede afstemming en samenwerking tussen bedrijfsvoering en het inhoudelijk beleid, met oog voor de gepassioneerde professional.

Je bent leidinggevende van een team zelfstandige en ervaren beleidsmedewerkers en projectleiders en zorgt dat het team als geheel goed functioneert. Je faciliteert de organisatie om bedrijfskundige afspraken te volgen en hebt een belangrijke rol in het uitdragen van een constructieve aanspreekcultuur.

Wie wij zoeken

‘Je voert niet alleen de functie uit; je bent bovenal mens hier.’

Wij zoeken een stevige en ervaren Manager Bedrijfsvoering die operationeel handelen en strategisch adviseren perfect weet te combineren met de specifiek op inhoud gedreven professionals. Je hebt een scherp analytisch vermogen en kunt op strategisch niveau adviseren. Je werkt gestructureerd en planmatig en bent resultaatgericht.

Je hebt theoretische kennis (financieel–economisch) met inzicht en ervaring in het sociaal domein. Je bent deskundig en ervaren als het over bedrijfsvoering gaat. Je hebt een WO werk- en denkniveau en hebt eerder succesvol leidinggegeven in een vergelijkbare context. Je voelt je thuis in een (politiek) krachtenveld en hebt kennis van organisatie - inrichting in de non - profitsector.

Als Manager Bedrijfsvoering kun je goed luisteren en ben je oprecht nieuwsgierig naar de visie en mening van anderen. Je bent daadkrachtig, actiegericht en durft buiten de gebaande paden te denken. Je bent integer en bestuurlijk sensitief en je communiceert zowel mondeling als schriftelijk transparant en duidelijk. Je hebt een heldere visie en bent daarmee een waardevolle sparringpartner voor de directeur- bestuurder.

Je legt als leidinggevende de verantwoordelijkheden laag in de organisatie, durft te vertrouwen en los te laten waar kan en stimuleert de potentie en ontwikkeling van je medewerkers met een situationele stijl van leidinggeven. Je bent een teamspeler en in staat om samen met de individuele professionals een team te vormen dat zich verbonden voelt met de organisatie.

Je bent intrinsiek gemotiveerd en deelt de waarden van Cliëntenbelang: een professionele organisatie die haar maatschappelijke betekenis goed bedrijfseconomisch weet te ondersteunen, te vertalen en in de markt kan zetten.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een nieuwe functie in een, visie en waardengedreven organisatie waar de cliënt centraal staat. Een betekenisvolle positie waarin je het verschil kan maken in het verder professionaliseren van Cliëntenbelang. Een afwisselende en veelzijdige baan met ruimte om bedrijfsvoering en de projectorganisatie naar eigen inzicht en in samenwerking vorm te geven.

De functie is ingeschaald volgens de CAO Sociaal werk met maximum van €5500,00 bruto per maand bij 36-urige werkweek.Het betreft een functie voor 32 uur in de week.

Daarnaast biedt Cliëntenbelang interessante secundaire arbeidsvoorwaarden naar keuze zoals een loopbaanbudget en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Faridah Azimullah en Esther Mouwe zijn hiervoor verantwoordelijk. Ben je geïnteresseerd dan nodigen wij jou van harte uit te reageren. Wij ontvangen dan graag jouw motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een ‘live’ persoonlijk gesprek.

De selectie gesprekken bij de opdrachtgever vinden bij voorkeur eind oktober plaats. De exacte data volgen in overleg. Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure naast het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Voor meer informatie of vragen kun je contact op nemen met Faridah Azimullah per mail Faridah@voor.nl of bel 06 53 58 17 20.