Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Expertisecentrum - Ingevuld

Zuid-Holland

20-10-2023

Interim Manager Expertisecentrum

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Senior leidinggevende met kennis van
gehandicaptenzorg

Organisatie

Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid-Holland voor mensen met een verstandelijke beperking. Ipse de Bruggen is gespecialiseerd in complexe zorgvragen en biedt op 370 zorglocaties met ruim 5.500 medewerkers en 2.200 vrijwilligers aan bijna 5.700 cliënten zorg en ondersteuning bij wonen, werken, leren en ontspannen. De omzet in 2022 was 375 miljoen euro. De missie van Ipse de Bruggen is: 'Zorgen dat cliënten een goed leven hebben en zich kunnen blijven ontwikkelen. Wij geloven dat er altijd meer mogelijk is. Hoe klein het stapje ook is.'

De zorgorganisatie is onderverdeeld in een directie Volwassenenzorg en een directie Kind & Jeugd. De directie Volwassenenzorg kent drie directeuren die gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor de zorg en ondersteuning van ruim 3.700 volwassen cliënten. Iedere directeur is verantwoordelijk voor een eigen regio in Zuid-Holland: Zuid West, Midden en Noord Oost. De directie Kind & Jeugd heeft twee directeuren. Alle ondersteunende diensten zijn ondergebracht in de directie Services, aangestuurd door twee directeuren. Ipse de Bruggen wordt geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De standplaats voor bestuur, directie en ondersteunende diensten is het servicekantoor in Zoetermeer.Expertisecentrum voor Integrale Diagnostiek & Behandeling

Het expertisecentrum maakt deel uit van de directie Volwassenzorg. Onder het expertisecentrum vallen 280 specialisten (behandelaren) en ondersteunende medewerkers, voor een groot deel in loondienst. Denk aan artsen VG, psychiaters, huisartsen, verpleegkundigen, gedragskundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, vaktherapeuten, diëtisten, tandartsen en mondhygiënisten. Het expertisecentrum kent meerdere locaties, de voornaamste zijn gevestigd op de instellingsterreinen van Ipse de Bruggen in Nootdorp, Zwammerdam en Nieuwveen.

Opdracht

In het verleden werd het expertisecentrum aangestuurd door twee managers, dit is teruggebracht naar één manager in combinatie met een tactische middenlaag van drie coördinatoren. Er ontstaat een vacature door het aanstaande vertrek van de manager van het expertisecentrum. Aangezien Ipse de Bruggen een zorgvuldige afweging wenst te maken ten aanzien van de duurzame invulling van deze vacature is besloten om tijdelijk een interim manager in te zetten. De opdracht is verder te gaan met de reeds ingezette koers om de tactische middenlaag van het expertisecentrum te versterken (uitbreiding van het aantal coördinatoren) en toe te werken naar een centraal aangestuurd expertisecentrum.

Dit betekent dat de interim manager een overbruggingsrol zal krijgen en samen met het MT en behandelaren van het expertisecentrum de ingezette koers moet voortzetten en de komst van een nieuwe aansturing moet voorbereiden. Eenduidig beleid, een goede samenwerking tussen de verschillende vakgroepen en versterking van de tactische middenlaag zijn belangrijke thema's. Maar ook gezamenlijk het hoofd bieden aan weerbarstige problematiek zoals de krappe arbeidsmarkt en mogelijke crisissen.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een interim manager, bij voorkeur met een behandelachtergrond, die ervaring heeft opgedaan binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en je bent in staat een grote groep van 280 HBO/WO geschoolde professionals aan te sturen. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke beleidsontwikkeling- en implementatie, een gezonde financiële bedrijfsvoering en een positief imago van het expertisecentrum.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Start: zo spoedig mogelijk
Duur: 4 maanden met een optie tot verlenging
Inzet: 36 uur per week

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en een indicatie van je uurtarief via het reactieformulier hieronder.

De selectiegesprekken met de best passende kandidaten bij Ipse de Bruggen zijn gepland op vrijdag 10 november in Zoetermeer. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.