Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Teamleider

Amsterdam

14-03-2024

Interim Teamleider

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Voor SEZO zoeken we per direct een interim teamleider.

Coachend, daadkrachtig en ondernemend

Organisatie

Stichting SEZO verleent maatschappelijke diensten in Amsterdam Nieuw-West. Vanuit acht locaties zetten enthousiaste en deskundige buurtteams zich in om inwoners van Nieuw-West aan het maatschappelijke leven deel te laten nemen en in kwetsbare periodes hun leven op de rails te houden of te krijgen. Er werken 285 medewerkers en 150 vrijwilligers bij SEZO.

Amsterdammers kunnen bij een buurtteam terecht voor ondersteuning of vragen op het gebied van wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid. Elk buurtteam bestaat uit professionele medewerkers met diverse expertises en fungeert als het centrale aanspreekpunt in de wijk, waar alle zorg en ondersteuning samenkomen. De kernwaarden van SEZO zijn: voor iedereen, eigen regie, vertrouwen, verbinden en flexibel. Het motto ‘Krachtgericht in plaats van klachtgericht’ benadrukt de positieve benadering van SEZO.SEZO heeft de afgelopen periode een succesvolle groei doorgemaakt en werkt nu na een transformatieperiode met 8 integrale buurtteams. Deze teams bestaan uit buurtteammedewerkers, ervaringsdeskundigen, schuldhulpverleners en sociaal raadslieden. Elk buurtteam wordt aangestuurd en begeleid door een Teamleider Buurtteam. Werkwijze, processen en expertise worden steeds verder op elkaar afgestemd voor een optimale dienstverlening. Het perspectief van de Amsterdammer staat daarbij centraal.

Opdracht

In deze interim opdracht stuur je twee teams aan van in totaal circa 30 medewerkers. Een buurtteam en een team dat specifieke ondersteuning biedt aan gedupeerden van de Kinderopvangtoeslag (KOT).

Je zorgt ervoor dat de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting op orde is. Je begeleidt de medewerkers in hun rol en zorgt samen met ondersteuning van een inhoudsdeskundige, de inhoudelijk projectleider binnen het KOT team en de andere teamleiders voor een integrale werkwijze.

Je ondersteunt bij het ontwikkelen van een jaarplan en zorgt voor de uitvoering ervan. Je sluit aan bij organisatiebrede activiteiten en projecten. Hiervoor zoek je de samenwerking op met collega-teamleiders.

Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van interne en externe werkcontacten, volgt afspraken op tussen de buurtteams en de betrokken instanties, zoals gemeente en lokale netwerkpartners en je versterkt de samenwerking met hen. Daarnaast adviseer je de manager Buurtteam over verdere optimalisatie van processen en kom je tot een analyse en ontwikkelplan over wat nodig is om de groeiambities van de buurtteams te verwezenlijken.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren interim teamleider met bij voorkeur kennis van het sociaal domein. Je hebt al eerder succesvol bijgedragen aan het ondersteunen van teams in verandering en hebt ervaring met het leidinggeven aan professionals.

Door jouw leidinggevende stijl creëer je een veilige omgeving waarin van elkaar leren en reflecteren normaal zijn. En waarin de professionals kunnen excelleren in zelf- en teamregie. Je inspireert en geeft ruimte binnen kaders om de integrale werkwijze daadwerkelijk te realiseren. Tegelijkertijd treed je sturend op, ben je stevig en pak je door als dat nodig is. Altijd op transparante wijze. Je bent analytisch sterk en werkt met plezier en resultaat aan het optimaliseren van processen.

Je bent gericht op zowel de interne als externe samenwerking. Je bent makkelijk benaderbaar voor jouw teams, collega-teamleiders en samenwerkingspartners.

SEZO streeft naar een diverse en inclusieve werkomgeving voor haar vrijwilligers en medewerkers. SEZO wil een open organisatie zijn waar iedereen zich veilig voelt en waar respect is voor elkaar. Het personeelsbestand is een afspiegeling van de buurt waarin SEZO werkt. Gelijkwaardigheid en diversiteit staan voorop, ongeacht iemands afkomst, geaardheid, achtergrond, leeftijd, sekse of geloof. Daardoor ontstaat een werksfeer waarin ruimte is voor elke unieke collega met ieders eigen unieke talenten en waar verschillen worden gewaardeerd. Kandidaten met een diverse achtergrond worden van harte uitgenodigd om te reageren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum: april
Duur: minimaal 8 maanden
Inzet: 32-36 uur per week. Fysieke aanwezigheid op beide teamlocaties is noodzakelijk.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Smaggy Biekman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt, ontvangt zij graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

Smaggy maakt graag eerst kennis met je via beeldbellen voordat zij de best passende kandidaten uitnodigt voor een VOORselectiegesprek. De selectiegesprekken bij SEZO in Amsterdam zijn gepland op donderdagmiddag 4 april. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.