Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Projectredacteur a.i. Veiligheidsregio Haaglanden

Den Haag

05-09-2019

Projectredacteur a.i. Veiligheidsregio Haaglanden

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar voor veiligheid en zorg in de regio Haaglanden. Brandweer Haaglanden, de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en GHOR Haaglanden (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) werken samen met een groot aantal veiligheidspartners. Niet alleen om samen goed voorbereid te zijn op incidenten en deze slagvaardig te bestrijden. We treffen ook maatregelen om incidenten te voorkomen. Het verzorgingsgebied van de VRH is met ruim 1 miljoen inwoners één van de meest dichtbevolkte gebieden van Nederland. Onze organisatie is volop in beweging, wat mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Verbindend Vakmanschap in Veiligheid en Zorg. Daar staan we voor. En we hebben jouw vakmanschap nodig!

Opdracht

Binnen de GHOR zijn we op zoek naar een PROJECTREDACTEUR.


De missie van de GHOR is Continuïteit van zorg voor burgers onder alle omstandigheden. De GHOR heeft een groot netwerk van partijen, waarmee zij samenwerkt om haar missie te behalen. De samenwerking binnen dit netwerk is voor een groot deel afhandelijk van goede uitwisseling van informatie, waardoor partijen elkaar vinden op inhoud. Voor de geneeskundige keten is het van belang te weten waar de grootste risico’s liggen in de continuïteit van zorg.


Het Zorgrisicoprofiel beschrijft en duidt de aannemenlijkste risico’s voor de spoedeisende medische hulpverlening en publieke geneeskundige zorg. Het is daarmee de vertaling van het Regionaal Risicoprofiel van de veiligheidsregio naar de geneeskundige keten en het geeft daarnaast aan wat de zorgsector extra als risico inschat voor de witte sector specifiek. Het geeft inzicht aan de veiligheidspartners, de ketenpartners en het bestuur van de VRH in de aannemenlijkste risico’s en de disbalansen in vraag en aanbod die deze risico’s veroorzaken.


Hoofdtaken


Je zorgt ervoor dat de voortgang van het project geborgd is. De werkzaamheden die daaruit voortvloeien overleg je met de projectleider.


Eerste periode:


- Redigeer je een bestaand methodenhandboek over de ontwikkelde methode van het zorgrisicoprofiel.

- Maak je een handleiding voor de werkwijze voor het gebruik van de invultool voor het zorgrisicoprofiel.

- Maak je primair een invulbaar format voor het eindrapport van het zorgrisicoprofiel.


Tweede periode:


- Maak je een implementatieplan voor de eigen regio (Haaglanden).

- Maak je daarnaast een implementatieplan voor de landelijke uitrol van het zorgrisiscoprofiel.

Wie wij zoeken

Je bent zowel een denker als een doener en een kei in het opstellen van beleidsstukken. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent flexibel. Je hebt kennis en ervaring met het werkveld (brede terrein zorgsector, het openbaar bestuur en/of rampbestrijding).


Je bent een uitgesproken “oranje” persoon, die resultaat voorop stelt en hierin kansen en mogelijkheden benut. Je kunt plannen en organiseren en zelfstandig werken. Daarnaast heb je oog voor ieders verantwoordelijkheden en rollen.


Je beschikt over een bachelor gezondheidswetenschappen, bestuurskunde of daarmee vergelijkbare opleiding. Het liefst heb je een soortgelijke opdracht eerder gedaan. Je werkt projectmatig en hebt een brede blik, ook in relatie tot financiën.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende tijdelijk opdracht bij een organisatie die ertoe doet voor 16 uur per week (waaronder regelmatig op woensdag), van medio september tot medio december 2019.

De werkzaamheden vinden vooral op de kantoorlocatie van de opdrachtgever plaats.

Reactie & informatie

Selma Koegler van VOOR is de contactpersoon voor deze opdracht.


Interesse en beschikbaar? Graag reageren via onze site http://www.voor.nl/vacatures/572/projectredacteur-a-i-veiligheidsregio.haaglanden, met een korte motivatie, je beschikbaarheid (datum en aantal uren) en een indicatie van je uurtarief passend bij deze opdracht. Uiteraard zien we ook graag je CV tegemoet. Reacties graag voor 13 september 2019.