Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Wijkteammanager

Alphen aan den Rijn

15-08-2022

Wijkteammanager

Verbindend, inspirerend en daadkrachtig.

Organisatie

Tom in de buurt is opgericht in 2015 als samenwerkingsverband van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de Rijnstreek en biedt zorg en welzijn in de buurt. Vanuit de visie dat je ondersteuning dicht bij mensen moet organiseren, is er met Tom in de buurt per 2022 één loket gekomen voor inwoners van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop voor alle Wmo-vragen in de Rijnstreek. Ruim 160 medewerkers van Tom in de buurt leveren de volgende diensten voor inwoners van de Rijnstreek:

  • Informatie en advies bij hulpvragen en vragen over lokale organisaties en activiteiten
  • Concrete aanvraag voor bijvoorbeeld: rolstoel, woningaanpassing of vervoer
  • Maatschappelijk werk en psychosociale begeleiding
  • Dagbesteding voor mensen met o.a. dementie, LVB of NAH
  • Ondersteuning mantelzorgers


‘Omdat we het graag persoonlijk houden, heet ons samenwerkingsverband Tom in de buurt. Tom weet raad. Tom denkt mee. Tom helpt een handje. Maar Tom betekent meer. De individuele letters staan voor onze kernwaarden: Talent. Ondersteuning. Meedoen.

Wij helpen volwassenen bij diverse problemen en vragen. De nadruk ligt op wat jij wilt en wat jouw kwaliteiten en talenten zijn. Niet kijken naar wat níet kan, maar kijken naar wat wél kan. Tom zorgt vervolgens voor passende ondersteuning. Soms speciale zorg en ondersteuning. Soms een steuntje in de rug. We leren je omgaan met jouw uitdagingen. Uiteindelijk bereiken we samen het doel: meedoen. Iedereen hoort erbij. Iedereen telt. Daarom zeggen we bij Tom: iedereen doet mee!’

Tom in de buurt is een coöperatie met 6 leden: Kwadraad, Kwintes, Gemiva, ActiVite, WMO Maatwerk en De Binnenvest. Vanuit zeven teams in de Rijnstreek levert Tom toegankelijke ondersteuning dichtbij huis. In totaal zijn er drie Wijkteammanagers die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de teams. Medewerkers van Tom in de buurt zijn in dienst van de leden, en krijgen inhoudelijke aansturing van een Wijkteammanager van Tom in de buurt. Tom wordt geleid door het strategisch managementteam wat bestaat uit de directeur-bestuurder, de adviseur Kwaliteit en de adviseur Strategie en Innovatie. De Wijkteammanagers zijn onderdeel van dit team op basis van portefeuille en inhoud. Zij worden hierin ondersteund door het secretariaat wat bestaat uit twee managementassistenten.

Bij Tom in de buurt is er door een interne verschuiving behoefte aan een ervaren en inhoudelijk sterke collega Wijkteammanager om bij te dragen aan Tom als ambitieuze organisatie. Na een succesvolle opstartfase ligt de focus de komende tijd op het verder professionaliseren van de dienstverlening. Zo ook het professioneel versterken en ondersteunen van medewerkers bij hun rolinvulling.

Functie

De Wijkteammanager is integraal verantwoordelijk voor de professionele en klantgerichte dienstverlening op het gebied van informatie en advies, toegang en ondersteuning; de drie kerntaken van de Wmo opdracht. De wijkteams bestaan uit bevlogen medewerkers in de rol van hosts, casemanagers en wijkcoach. Je bent zichtbaar op de locaties en je creëert een omgeving waarin de professionals zich verbonden voelen en met elkaar kunnen excelleren in zelf- en teamregie. De kernwaarden Talent, Ondersteuning en Meedoen zijn voor jou het uitgangspunt in de samenwerking met de teamleden.
Om de Wmo opdracht kwalitatief en kwantitatief goed vorm te geven, ben je goed op de hoogte van wat zich afspeelt in de interne organisatie en de externe omgeving. Je hebt talent als verandermanager en zet dit in als de situatie daar om vraagt. Je weet als team resultaten te boeken. Ook weet je rust en structuur te brengen. Je onderhoudt het lokale netwerk en je herkent de behoeften en wensen van de klant. Je weet klantwensen en externe ontwikkelingen te vertalen naar beleidsvoorstellen. Je neemt deel aan de zorgbrede en externe projecten met de leden en overige onderaannemers. Je bent trots op waar Tom in de buurt voor staat. Je versterkt en verbetert interne en externe samenwerking en je zet Tom stevig op de kaart. Je vormt een hecht team met je collega Wijkteammanagers om samen met alle medewerkers de beste zorg en ondersteuning te geven aan de inwoners van de Rijnstreek bij hun Wmo vragen.

De professionals van de wijkteams hebben behoefte aan een verbindende en toegankelijke manager die dicht bij hen staat. Een leidinggevende die vanuit aandacht en waardering, coachend én koersbepalend kan optreden.

Als Wijkteammanager rapporteer je aan de directeur-bestuurder en geef je samen met het strategisch team, je collega-managers en de teamleden op inspirerende en daadkrachtige wijze sturing aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en Wmo opdracht. Je geeft leiding aan drie teams met in totaal circa 50 medewerkers en ondersteunt de teamleden in hun mooie werk.

Wie wij zoeken

Voor de nieuwe koers binnen de organisatie zoeken we een ervaren manager met een daadkrachtige en energieke persoonlijkheid die met plezier bouwt aan vertrouwen, samenwerking en resultaat, zowel intern als extern. Je inspireert en geeft ruimte binnen kaders om veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Je coacht en ondersteunt de professionals in je teams in hun nieuwe rol. Samen met je collega’s werk je aan het versterken van de positie van Tom in de buurt en het verder professionaliseren van de dienstverlening.
Je bent positief kritisch, ziet kansen en kijkt naar wat wél kan. In de samenwerking focus je op ieders kwaliteiten, expertise en talenten voor het team en voor Tom in de buurt.
Je bent analytisch en communicatief sterk en kunt strategisch beleid omzetten naar concrete plannen voor de wijkteams waarbij je overzicht behoudt en draagvlak creëert.
Je bent een ervaren leidinggevende en hebt ervaring in het leidinggeven aan professionals. Je kent het sociaal domein goed.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Tom in de buurt is volop in beweging. Een boeiende en afwisselende werkplek waar jouw innovatiekracht goed tot zijn recht komt en initiatief gewaardeerd wordt. Een uitdagende functie waarin je de mogelijkheid krijgt om mee te bouwen aan een organisatie die vooroploopt in het vormgeven van het sociaal domein in partnership met diverse partijen.

Het is een functie voor 32-36 uur. De functie is ingeschaald in schaal 10 (max. €4.830,- bij een 36-urige werkweek) conform de CAO Sociaal Werk. Je komt in dienst van De Binnenvest, één van de zes leden van de coöperatie en bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Smaggy Biekman en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens persoonlijk kennis in een VOORselectiegesprek. De selectiegesprekken bij Tom in de buurt zijn op maandag 26 september in Alphen aan den Rijn.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaand reactieformulier.
Voor indiensttreding vraagt Tom in de buurt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.
We kijken uit naar je reactie!