Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Bedrijfsvoering

16-12-2019

Directeur Bedrijfsvoering

Expert op het gebied van bedrijfsvoering en zakelijk geweten van LIMOR met hart voor ondersteuning en rehabilitatie

Organisatie

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is een trotse en bevlogen organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie. In de afgelopen jaren heeft LIMOR een belangrijke plek verworven als specialist in het domein van de Maatschappelijke Opvang (MO) met de methodiek van Situationeel Begeleiden en producten als ‘Housing First’ en ‘Hoarding’.

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. Tegelijkertijd wil LIMOR ervoor zorgen dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen voor deze groep mensen.

In het jaar 2018 maakten in totaal 2.295 unieke cliënten gebruik van de opvang en begeleiding van LIMOR. De omzet bedroeg in dat jaar zo’n 26 mio. Die omzet komt grotendeels uit WMO gelden en een deel WLZ en Justitie. Bij die laatste twee ziet LIMOR groeikansen.

De doelgroep van LIMOR vraagt een speciale aanpak waarbij er geregeld buiten de kaders moet worden gedacht om aan te sluiten bij de vraag van een cliënt. De medewerkers van LIMOR zijn bevlogen en willen echt verschil maken op persoonlijk niveau. Dat trekt een bijzondere groep medewerkers aan, die hechten aan hun handelingsvrijheid en creativiteit in het primaire proces rondom de cliënt. LIMOR hecht aan zijn medewerkers en inspraak, dat vraagt van het management dat zij oprecht geloven in de meerwaarde van zelfstandige en vrije medewerkers en weten hoe ze zich daartoe kunnen verhouden. Medewerkers van LIMOR zijn bevlogen, integer, ondernemend en samenwerkend (de kernwaarden van LIMOR). Ook van medewerkers in de organisatie wordt continue aanpassing en doorontwikkeling gevraagd.

Binnen LIMOR staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke Cliëntenraad en Ondernemingsraad die zich beide kenmerken door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid. De medezeggenschap is ook buiten de formele inspraakmomenten een belangrijke bron van informatie in de zoektocht hoe het beste aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen en als organisatie adaptief te blijven, terwijl de kwaliteit van dienstverlening onverminderd hoog moet blijven.

LIMOR heeft in de jaren voor de transitie een solide basis opgebouwd waarvan de organisatie nog steeds de vruchten plukt. Dat is terug te zien in de kwaliteit van dienstverlening met relatief hoogopgeleide medewerkers en (deels zelf ontwikkelde) methodieken en op het gebied van de huisvesting (vanuit de visie van LIMOR is juist voor de doelgroep van de MO behoorlijke huisvesting noodzakelijk). Zoals alle organisaties in het sociale domein wordt LIMOR thans ook geconfronteerd met repeterende bezuinigingen en (lokale) beleidswijzigingen en komt de bedrijfsvoering steeds meer onder druk te staan.

De Contourennota van LIMOR geeft antwoord op de steeds veranderende context waarbinnen de organisatie actief is; het situationeel gebonden organiseren. Als lerende organisatie voortdurend aanpassen aan de omstandigheden en omgeving. Voor het leiderschap in de organisatie vraagt dat om persoonlijkheden die dienstbaar zijn en aansluiten bij wat de cliënten, opdrachtgevers en de organisatie van hen vragen.

Door een samenloop van natuurlijk verloop en de impact van de transities in het sociale domein komen in de komende maanden een aantal cruciale posities vrij binnen de topstructuur van LIMOR: momenteel de werving van de Directeur Bedrijfsvoering, de Regiodirecteur West en vanaf januari 2020 de Bestuurder en een lid Raad van Toezicht. Dat gegeven heeft de organisatie aangegrepen om een algemeen en samenhangend beeld te formuleren van gewenste eigenschappen voor functionarissen in de topstructuur in relatie tot de in- en externe opdracht waar de organisatie voor staat. Voor LIMOR is belangrijk dat je de maatschappelijke opdracht begrijpt en daar dienstbaar aan wilt zijn, dat je in de hectiek van de transities blijft denken en handelen vanuit het lange termijn perspectief en de PDCA cyclus hanteert, en dat je een teamspeler bent en in ruime mate over zelfreflectie beschikt. En dat je een sterke drive hebt om het verschil te maken voor de cliënten van LIMOR. Dat profiel geldt zowel voor de invulling van individuele functie als voor de samenhang in het team dat de topstructuur gaat vormen.

Functie

De wereld van maatschappelijke opvang is sterk in beweging en vraagt van LIMOR om scherp aan de wind varen, vooruit zien en om snel anticiperen op kansen en risico’s in de externe omgeving. Vanuit bedrijfsvoering ligt er een opdracht om LIMOR zo goed mogelijk te faciliteren bij deze beweging. Dat vraagt concreet op het gebied van bedrijfsvoering: optimalisatie en flexibilisering van processen, goede businesscases, snelle, doeltreffende en accurate managementrapportages, een flexibel en klantgericht ondersteunend apparaat en een strakke basisstructuur van waaruit flexibel ondernomen kan worden.

Je focus is primair intern gericht maar je bent ook een belangrijke (ondersteunende) gesprekspartner in overleggen met de belangrijkste financiers. Kostenbeheersing is hèt onderwerp voor alle spelers in het sociale domein en met jouw visie en expertise kan LIMOR ook op dat gebied een waardevolle partner zijn voor haar opdrachtgevers. Daarnaast is de expertise van LIMOR in andere (aanpalende) sectoren te verzilveren. Vanuit dat oogpunt denk je mee over alternatieve financieringsbronnen voor de organisatie.

De Directeur Bedrijfsvoering vormt het directieteam van LIMOR samen met de Regiodirecteur Noordoost, de Regiodirecteur West en de Bestuurder. Binnen het directieteam ben je het ‘zakelijk’ geweten waarbij je altijd het maatschappelijk doel van LIMOR voor ogen houdt. Je geeft direct leiding aan het bedrijfsbureau: de manager Administratie en Control, en de teams van Facilitair en ICT, Functioneel beleid en de Klachtenfunctionaris. Met de manager Administratie en Control en de Business Partner HRM & Organisatie geef je in de dagelijkse praktijk de transitie samen vorm.

Wie wij zoeken

Je weet waar je het voor doet: je wil als bedrijfskundig expert waarde creëren voor de doelgroep die het alleen niet redt in de huidige maatschappij en die tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij het vinden van hun weg.

Je bent een ervaren manager en expert op het gebied van bedrijfsvoering en je hebt die expertise (deels) opgebouwd in de zorg. Je expertise is breed en reikt van finance en administratie tot ICT en facilitair. Je hebt een moderne visie op BI tools en systemen als AFAS en ONS. Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau.

Je hebt ervaring binnen organisaties in transitie en je bent bewezen succesvol in het goed en zorgvuldig doorvoeren van veranderingen. Jouw opdracht is samen te vatten als: LIMOR omvormen tot een wendbare organisatie met een duurzaam financieel model. Een behoorlijke uitdaging waar je met een (grotendeels) nieuw directieteam voor staat. In de organisatie ben jij de aanjager van de focus op taak en verantwoordelijkheid, naast de focus op relatie en betrokkenheid die al ruimschoots voorhanden is binnen LIMOR.

Je hebt een positief kritische houding naar je team, de organisatie en naar jezelf. Je bent een teambuilder en zorgt voor samenhang tussen de diverse ondersteunende diensten. Je bent goed in staat om de mensen in je team in hun kracht te zetten en bij te dragen in hun ontwikkeling. Je bent een stevige persoonlijkheid die op zijn/haar strepen kan staan waar nodig. Je bent communicatief vaardig, organisatiesensitief en een verbinder.

Je beschikt bij voorkeur over een ruim en relevant netwerk (bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeentes, VNG, Justitie etc.) dat je voor LIMOR in kunt zetten.

Voor alle leden van topstructuur geldt:

• Je bent dienstbaar aan de maatschappelijke opdracht (met hart voor de cliënten van LIMOR);

• Je hebt oog voor de waan van de dag, maar werkt vanuit de lange termijn & het PDCA denken;

• Je beschikt over een goed evenwicht tussen zakelijkheid – bevlogenheid;

• Je hebt een groot verbindend vermogen (intrinsieke interesse in mensen en hun (groei)potentieel, communicatief sterk en een hoge gunfactor);

• Je hecht aan zelfreflectie;

• Met de druk vanuit de maatschappelijke opdracht is naast hard werken vooral ook een gevoel voor humor welkom.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je stapt in een bevlogen organisatie die zich in een turbulente omgeving begeeft. Je zult de organisatie daar doorheen moeten loodsen door wendbaar te zijn en goede keuzes te maken. Als Directeur Bedrijfsvoering speel je daar een cruciale rol in. Je stapt in een organisatie met veel kapitaal in de vorm van expertise en betrokken medewerkers en onroerend goed. Je kan vanuit deze functie veel bereiken voor kwetsbare mensen die hard hulp nodig hebben op weg naar hun plek in de maatschappij. De uitdagingen liegen er niet om.

De functie valt in schaal 13 cao Sociaal Werk. LIMOR biedt daarbij een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR. De sluitingstermijn is 5 januari. In de week van 6 januari zullen de gesprekken met VOOR plaats vinden en op 14 januari in de ochtend zijn de gesprekken bij LIMOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) a.s. via het formulier bij deze vacature op de website van VOOR via onderstaand formulier.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. LIMOR draagt de kosten van de aanvraag.

Bij aanstelling vindt ook een assessment plaats.

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Philip Backx (philip@voor.nl of 06 40980167) of Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl, 06 41765586).