Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van Commissarissen (Audit), inZet - Ingevuld

Zoetermeer

31-08-2021

Lid Raad van Commissarissen (Audit), inZet

Deskundig financiele (aankomend) toezichthouder voor nieuwe cooperatie in het sociale domein

Organisatie

inZet is dé nieuwe organisatie voor welzijn en zorg in de Gemeente Zoetermeer. Negen organisaties op het gebied van ondersteuning, welzijn en preventieve (jeugd)hulp hebben per 1 mei jl. inZet opgericht in de vorm van een coöperatie.

inZet is ontstaan vanuit het besluit van de Gemeente Zoetermeer om de ondersteuning van haar burgers op een andere manier te organiseren: voorzieningen binnen het sociaal domein die een logische samenhang hebben worden integraal en geclusterd aangeboden door een samenwerkingsverband bestaande uit een kleine groep zorg- en welzijnsaanbieders die samen verantwoordelijk zijn voor het geheel. Voor de inkoop Sociaal Domein is daarmee de constructie met bestuurlijke aanbesteding en subsidies verlaten om te komen tot één aanbod: de algemene voorziening ‘gebiedsgerichte ondersteuning’. De gunning is afgegeven voor een periode van 3 jaar met een optie op verlenging van nog eens 3 jaar.

inZet is het samenwerkingsverband van Fonteynenburg, impegno, Kwadraad Maatschappelijk Werk, LIMOR, MEE Zuid-Holland-Noord, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis en WMO Maatwerk. De organisatie werkt als algemene voorziening met een integraal budget van ruim 10 miljoen euro per jaar.

De negen organisaties waren allemaal al actief in Zoetermeer en zijn daardoor goed ingebed in de Zoetermeerse samenleving. inZet heeft ook samenwerkingsafspraken met een aantal onderaannemers met elk een eigen specialisme.

inZet verbindt inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en professionals in de wijk met elkaar. Met de komst van inZet komt de kennis en jarenlange ervaring in ondersteuning en zorg bijeen in één centrale organisatie voor inwoners met een hulpvraag:

• Voor inwoners is er één centrale en laagdrempelige ingang voor elke hulp-, ontwikkel- of ondersteuningsvraag zonder eerst te moeten uitzoeken waar je met een (vaak meerledige) vraag terecht kunt;

• Een medewerker van inZet denkt en werkt als centraal aanspreekpunt mee aan de oplossingen op maat die voor de inwoner of het gezin passend is;

• Een medewerker van inZet denkt met de inwoners mee over het ontwikkelen van basis- en gezondheidsvaardigheden en passende invulling van hun dag;

• Hoofddoel is naast een efficiëntere ook een effectievere werkwijze te realiseren waarbij inwoners makkelijker, sneller en preciezer de hulp en (specialistische) ondersteuning krijgen die ze op dat moment nodig hebben.

De ondersteuners van inZet zijn te vinden op zes inlooplocaties in het hart van de wijken en via één centrale website en één centraal telefoonnummer.

De Coöperatie

De negen organisaties hebben als alliantiepartners met elkaar afgesproken hoe ze inhoud en vorm willen geven aan de onderlinge samenwerking en de gezamenlijke inhoudelijke opgave. Er is besloten om de coöperatie InZet Zoetermeer op te richten: een samenwerkingsverband waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten.

De coöperatie wordt aangestuurd door de Directeur-bestuurder die bijgestaan wordt door een compacte Raad van Commissarissen (een voorzitter, een lid audit en een lid kwaliteit en innovatie). Het hoogste orgaan van de coöperatie is de Algemene Leden Vergadering (ALV), die gevormd wordt door de directeuren en bestuurders van de alliantiepartners, aangevuld met de Directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen als adviseur.

inZet is Lean en Mean ingericht met een bescheiden bestuursbureau: de bedrijfsvoering wordt ondergebracht bij een van de alliantiepartners. De 150 medewerkers en talloze bevlogen vrijwilligers van inZet blijven in dienst bij hun eigen organisaties (die een dienstverleningsovereenkomst hebben met inZet). Aan de medezeggenschap wordt veel waarde gehecht en dat moet nog verder worden vormgegeven, waarbij de huidige formele lijnen de basis vormen.

Functie

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen telt 3 leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen inZet. Daarnaast zal de RvC een belangrijke adviseur en sparringpartner zijn voor de Directeur-bestuurder. De RvC treedt op als werkgever van de Directeur-bestuurder. Voor meer beeld over de functie van de Directeur-bestuurder verwijzen wij u graag naar https://www.voor.nl/vacatures/779/directeur-bestuurder-inzet. Recent is Bertine Spijkers als Directeur-bestuurder aangetreden en is Ben Pluijmers door de ALV als voorzitter RvC benoemd en Roel de Bruijn als lid Kwaliteit en Innovatie. In oktober zal de gehele RvC officieel geinstalleerd worden.

De RvC inZet volgt de Governancecode Zorg. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC, de ALV en de Directeur-bestuurder zijn vastgelegd in de statuten en worden op dit moment verder uitgewerkt in reglementen. Ook zijn de dienstverleningsovereenkomsten in de maak tussen inZet en de 9 aangesloten organisaties en tussen inZet en een aantal onderaannemers. Een en ander zal binnen enkele weken gereed zijn.

Lid RvC audit

Als RvC draag je gezamenlijk verantwoordelijkheid over het totaal; het lid RvC (audit) heeft daarbinnen het specifieke aandachtsgebied financien en bedrijfsvoering. Je brengt advies uit aan de RvC over de begroting en jaarrekening. Ook ben je een belangrijke adviseur ten aanzien van de (nieuwe) verantwoording (zowel aan de ALV als aan de Gemeente). Je zorgt binnen je expertisegebied voor kennis en diepgang binnen de RvC. En vanuit je expertisegebied ben je een kritisch sparringpartner en inspirator voor de Directeur-Bestuurder. Je doorziet financiele consequenties en vertaalt deze naar scherpe vragen.

Wie wij zoeken

Wij zoeken integere en deskundige leden RvC die een warm hart voor mensen die het (even) lastig hebben combineren met een koel hoofd. Leden die vanuit verbinding samenwerken en een onafhankelijk geluid geven. Alle 3 de leden zijn in staat om complexiteit te ontleden tot eenvoud. Ze kunnen alle drie goed schakelen tussen de verschillende rollen die van een RvC gevraagd worden: kritisch toezichthouder, werkgever, constructieve adviseur van de Directeur-bestuurder. Tot slot voel je je aangesproken door de ambitieuze opdracht in Zoetermeer en geloof je in het populatiegebonden organiseren en financieren van ondersteuning van inwoners.

Je hebt ruime ervaring met en kennis van financiering en bedrijfsvoering binnen het maatschappelijk domein. Bij voorkeur heb je toezichthoudende ervaring binnen een auditcommissie. Je bent bekend met complexe financieringsstromen waaronder gemeentelijke financiering. Je denkt vanuit businesscases en procesoptimalisatie. Je doorziet kansen en risico’s achter de cijfers en vertaalt dat naar kritische/scherpe vragen. Op aanvraag fungeer je als sparringpartner/adviseur voor de directeur/bestuurder op het vlak van bedrijfsvoering. Je bent analytisch, kritisch en je weet hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden. Je bent precies, vasthoudend en rolzuiver.

inZet hecht aan diversiteit en ziet dat graag terug in de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichthoudende positie bij een net opgerichte organisatie waar je dus ook als RvC van scratch af aan begint. De positie zal daarom vermoedelijk wat meer nabijheid vragen dan gebruikelijk als toezichthouder. inZet heeft een uitdagende en mooie transformatie opdracht waaraan je als lid van de RvC op afstand een waardevolle bijdrage aan kan leveren.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier. 

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen (Skype, Facetime of ZOOM). Die gesprekken vinden plaats in de periode van 6 tot en met 17 september aanstaande. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens graag kennis in een live persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op 28 september a.s.. VOOR volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 28 september a.s. overdag. De exacte tijden maken wij zo snel mogelijk bekend. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.