Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Twee leden voor de Raad van Toezicht

Sint Nicolaasga

08-12-2018

Twee leden voor de Raad van Toezicht

‘Moderne toezichthouders met hart voor de zorg in Friesland’

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van twee leden is de Raad van Toezicht van Maeykehiem op zoek naar twee enthousiaste toezichthouders.

Maeykehiem is een specialistische en relatief kleine organisatie die in het noorden van het land ondersteuning, zorg en behandeling biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De kleinschaligheid maakt deze organisatie uniek en altijd dichtbij: de lijnen zijn kort en alle medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers hebben een naam. Maeykehiem werkt op basis van haar kernwaarden ‘met hart en ziel’, ‘verbindend’, ‘ondernemend en Fries’ aan eigentijdse en hoogwaardige zorg.


Organisatie

Stichting Maeykehiem werd in 1965 opgericht op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De naam Maeykehiem is afkomstig van Marijke Meu, de erenaam voor Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel, de echtgenote van stadhouder Johan Willem Friso. Maaike Meu werd geroemd om haar innemende karakter en bescheiden voorkomen. Ze zette zich in voor het welzijn van armen, zieken en ouderen. Deze kernwaarden zijn binnen Maeykehiem tot op de dag van vandaag voelbaar.

Ruim 300 betrokken medewerkers zorgen en ondersteunen dagelijks ongeveer 150 cliënten van Maeykehiem. De organisatie staat van oudsher lokaal en in de regio bekend om haar uitstekende zorg en expertise op het gebied van intramurale intensieve zorg aan cliënten met meervoudige beperkingen en aan cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.

De ondersteuning en zorg worden geboden vanuit locaties in onder meer Sint Nicolaasga, Sneek en Langweer. Maeykehiem biedt meerdere vormen van ondersteuning en zorg: van begeleid zelfstandig wonen met persoonlijke begeleiding tot en met wonen met intensieve zorg en behandeling. De kleinschaligheid van de organisatie en de persoonlijke benadering van cliënten wordt door cliënten, hun verwanten en door de medewerkers zeer gewaardeerd. Opleiden van nieuwe zorgmedewerkers is binnen Maeykehiem heel belangrijk. Vanwege haar relatief kleine schaal en grote betrokkenheid is Maeykehiem bij onderwijsinstellingen en studenten zeer in trek bij het invullen van de ‘praktijk route’. Voor het garanderen van kwaliteit en continuïteit van de backoffice is Maeykehiem aangesloten bij de Carante Groep.

Maeykehiem wordt sinds kort aangestuurd door een nieuwe bestuurder. Maeykehiem heeft een turbulente periode achter de rug waarin zowel bedrijfsvoering, financiën als interne relaties onder druk stonden. Na een korte periode met een interim bestuurder staat Maeykehiem nu aan het begin van een nieuwe fase. Rust en vertrouwen in de toekomst zijn hersteld. Iedereen is vol energie om te bouwen aan een duurzame toekomst voor Maeykehiem. De uitdaging voor alle betrokkenen (verwanten, medewerkers, MT, bestuurder en Raad van Toezicht) is om, ieder vanuit zijn/haar eigen rol, in een kleinschalige organisatie warme, eigentijdse, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte zorg te leveren.Functie

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 6 leden. De leden van de raad kijken positief terug op de samenwerking binnen de raad in het intensieve afgelopen jaar. De kwaliteit van het toezicht is in deze periode versterkt. De raad is gegroeid in het rolvast invullen van de taken als toezichthouder, werkgever en sparringpartner/ adviseur van de bestuurder. In het team wordt goed geluisterd, de leden staan open voor feedback en zij steunen elkaar indien nodig. Raad en bestuurder kiezen nadrukkelijk voor samenwerking op basis van een open dialoog ; ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht neemt jaarlijks als toehoorder twee keer deel aan de overleg vergaderingen tussen de Bestuurder en CR en OR. Beide gremia hebben de wens een constructieve samenwerking aan te gaan met de raad waarbij vooral informeel en constructief contact over inhoudelijke onderwerpen als heel belangrijk wordt gezien. De Raad van Toezicht heeft zich voorgenomen daaraan nadrukkelijk aandacht te besteden in haar nog op te stellen toezichtsvisie. De raad volgt de governancecode zorg 2017.

De Raad van Toezicht is op zoek naar twee collega toezichthouders die de volgende expertise en/of ervaring toevoegen aan het intern toezicht van Maeykehiem:

* stevige deskundigheid op meerdere van de volgende vakgebieden: financiën, bedrijfsvoering, human resources, vastgoed, organisatieleer, verandermanagement en het juridisch domein.

* kennis van en/of ervaring met (zorg)onderwijs; gezonde leefstijl en healthy aging

* visie op moderne governance in (zorg-)organisaties.


Daarbij is er bij de kandidaten aantoonbaar sprake van:

* brede maatschappelijke betrokkenheid

* affiniteit met de sector zorg en welzijn, bij voorkeur de VG zorg

* bij voorkeur een relevante/recente opleiding op het terrein van Toezicht in maatschappelijke organisaties

* een actueel en relevant regionaal netwerk bij zorgverzekeraar(s), gemeente(n) en/of collega zorgaanbieders bij (minimaal) één van de twee nieuwe toezichthouders

* ruime en actuele bestuurlijke en toezichthoudende ervaring bij (minimaal) één van de twee nieuwe toezichthouders.


Wie wij zoeken

Wij zoeken twee toezichthouders met ervaring en/of affiniteit met de (VG)zorg en aantoonbare betrokkenheid bij de Friese regio. Kandidaten die passen in de persoonlijke cultuur van een kleinschalige organisatie in een dorpsgemeenschap en die hechten aan korte lijnen en direct contact. Kandidaten die goed luisteren naar wat er leeft binnen de organisatie, in het netwerk en in de maatschappij en dit weten te vertalen naar het juiste toezicht voor Maeykehiem. Kandidaten die de bestuurder ruimte geven voor het ondernemen binnen een regionale context en tegelijkertijd kritisch zijn.

De kandidaten die wij zoeken moeten, naast zijn/haar eigen specifieke expertise en rol, in staat zijn de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen overzien en beoordelen. In de Friese context waarin Maeykehiem functioneert is de verwachting dat de toezichthouders laagdrempelig opereren, benaderbaar zijn, en onder alle omstandigheden rolvast in de toezichthoudersrol zijn.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het cruciaal dat er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de raad als sterk team kan functioneren. Wij zoeken daarom kandidaten die bij uitstek goede teamspelers zijn met een hoge organisatie- en omgevingssensitiviteit. Je bent een sterke communicator en in staat om mensen mee te nemen.

Je bent analytisch sterk en hebt visie op de toekomst van Maeykehiem en kan een integrale belangenafwegingen maken. Je beschikt over natuurlijk gezag, bent onafhankelijk en niet statusgevoelig. Je bent positief kritisch en energiek. Je kan de bestuurder (en je collega toezichthouders) ‘uitdagen’, motiveren en inspireren. Je bent evenwichtig en rolvast en je houdt een rechte rug ook onder moeilijke omstandigheden. Je stuurt op binding en vertrouwen.

Je voelt je thuis binnen een nuchtere en pragmatische omgeving en je bent tegelijkertijd ambitieus voor Maeykehiem. Je hebt voldoende tijd voor Maeykehiem beschikbaar.Ons aanbod voor de beste kandidaat

Twee aantrekkelijke toezicht functies bij een Friese, maatschappelijk betrokken en waarde gedreven organisatie. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding gebaseerd op klasse 2 WNT die past in de maatschappelijke context waarin Maeykehiem opereert. De raad is voornemens om de nieuwe leden per 1 februari 2019 te benoemen. Voor meer informatie over Maeykehiem: http://maeykehiem.nl/over-maeykehiem/jaarverslagen/


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacatures uit te voeren. Eric de Macker en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Bij interesse in de functie van toezichthouder bij Maeykehiem ontvangen wij graag uiterlijk 4 januari 2019 uw motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) via het reactieformulier bij deze vacature op onze site.(http://www.voor.nl/vacatures/596/twee-leden-voor-de-raad-van-toezicht). Referentenonderzoek en ondertekening van een integriteitsverklaring maken standaard onderdeel uit van de procedure.