Wij zijn VOOR.

Ingevuld

HR-Adviseur regio Noord/Oost

Leeuwarden / Zwolle

27-05-2022

HR-Adviseur regio Noord/Oost

'Ambitieuze adviseur die midden in de regio staat, ontwikkelgericht adviseert en samen werkt aan de verdere ontwikkeling van het HR-beleid.’

Organisatie

LIMOR is een bevlogen en ondernemende organisatie die zich beweegt op het snijvlak van Maatschappelijke Opvang (MO) en de openbare Geestelijke Gezondheidszorg (oGGz). LIMOR richt zich op alle mensen met complexe problematiek die psychische begeleiding en rehabilitatie nodig hebben bij hun herstel en het meedoen in de samenleving. Dit ongeacht de onderliggende aandoening of beperking en gericht op alle levensgebieden. LIMOR biedt crisisopvang (inclusief vangnetvoorzieningen), beschermd- en begeleid wonen. De organisatie is gespecialiseerd in producten als ‘Housing First’ en begeleiding op het gebied van ‘Hoarding’. De organisatie heeft een eigen begeleidingsmethodiek ontwikkeld: Situationeel Begeleiden. Bij LIMOR werken ruim 450 medewerkers vanuit 23 locaties. Bekijk de LIMORfilm.

De organisatie is actief in 2 regio’s. In de regio Noord/Oost werkt zij in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. In de regio West werkt LIMOR in Zuid-Holland. De ambities van LIMOR voor de komende jaren zijn de ontwikkeling van innovatieve dienstverlening, het verdiepen van de kwaliteit van dienstverlening en de ontwikkeling van personeel.

Functie

Als HR-adviseur adviseer je Teammanagers en stakeholders van de organisatie op alle aspecten van jouw vakgebied. Je staat midden in de regio. Je zoekt jouw Teammanagers actief op en werkt met hen samen op de thema’s verzuimbegeleiding, personeelsplanning- en ontwikkeling, zichtbaarheid op de arbeidsmarkt en het welbevinden van medewerkers in de regio. Zo draag je bij aan de uitvoering van de regio- en organisatiestrategie. Je coacht jouw Teammanagers bij de complexe situaties die ze als leidinggevende tegen komen. Daarbij heb je oog voor de belangen van de werkgever en de werknemer. Omdat jij er in gelooft dat je in samenwerking verder komt.


Met jouw 5 collega’s van het HR-team werk je aan de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid. Beleid dat er op gericht is de organisatiestrategie goed te kunnen uitvoeren, waarbij er specifiek aandacht is voor de ontwikkeling van personeel. Je hebt een voortrekkersrol in de analyse van het verzuim. Je analyseert, rapporteert en adviseert over het organisatiebrede verzuim aan de directie en het management. Daarnaast liggen er voldoende thema’s om extra aan te pakken, waarbij je de ruimte hebt om beleid en projecten vorm te geven. Dat doe je overigens samen. Want net als LIMOR hecht jij grote waarde aan de inspraak van medewerkers en cliënten op alle thema’s die hen raken.


Hoe ziet een dag bij LIMOR eruit?

Je start jouw dag vanuit huis. Vanochtend heb je eerst een gesprek met een Teammanager. Je bereidt samen een moeilijk gesprek voor. Vanmiddag nog even evalueren! Vandaag zijn de verzuimcijfers bekend. Je gaat er eens lekker voor zitten. Wat zijn de trends in beide regio’s, hoe verhouden de data zich tot het verloop en de resultaten? Je stelt een eerste analyse op en de vragen die daaruit voortkomen stel je in een mail aan diverse collega’s. Na een bakje digitale koffie met je collega’s van het HR-team, ga je onderweg. Je hebt vanmiddag afspraken op het regiokantoor. Er wordt een nieuwe voorziening geopend in jouw regio. Vandaag overleggen jullie de personeelsplanning. Met teammanagers en een lid van de OR bespreken jullie jouw voorstel voor een wervingsplan. Je eindigt de dag met een overleg met 1 van jouw teammanagers. Samen kijk je naar het verzuim in het team en je adviseert over een teamtraining waarvoor een offerte is binnengekomen. Nog even bellen, hoe het gesprek vanochtend is gegaan. En dan op naar huis. Morgen weer een nieuwe dag!

Wie wij zoeken

Je wilt van betekenis zijn en werken in een organisatie die er is om mensen met grote problemen te helpen. Je bent Betrokken, Integer, Ondernemend en Samenwerkend. Je past bij het unieke karakter van een organisatie in de Maatschappelijke Opvang. Dat wil zeggen: je functioneert goed in een situatie die zo regelarm is als mogelijk, waar je collega’s ‘leven’ voor hun cliënten en waar van jou autonomie wordt verwacht.


Je bent gericht op samenwerken. Je basishouding in jouw werk is vertrouwen. Je hebt een luisterend oor en daarbij aandacht voor de behoefte van de ander. En weet daarbij op een natuurlijke wijze jouw positie en die van de ander te bevestigen. Je coacht en ondersteunt, maar neemt verantwoordelijkheden niet over.


Je hebt ervaring in de functie HR-adviseur. Je bent sterk in het begeleiden van complexe casussen en conflicten. Je combineert daarbij op een prettige wijze jouw oplossings- en mensgerichtheid. Je bent analytisch sterk.


Met al deze karaktereigenschappen en ervaringen ben je al een prettige collega om mee samen te werken. Het wordt nog mooier als jij daarbij ook nog eens creativiteit, plezier en hard werken weet te combineren. Daarmee sluit jij zeker aan bij het HR-team en de Teammanagers in jouw regio.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een functie waarin je een hele waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het mooie werk van LIMOR. In een organisatie die veel ruimte biedt voor jouw ontwikkeling. Binnen een bevlogen en samenwerkend team dat samen veel plezier heeft. Je hebt veel ruimte om zelf jouw werk en werkweek in te delen.


De functie is voor 24 – 32 uur per week en is ingedeeld in schaal 9 (maximaal € 4.358,-) van de CAO Sociaal Werk. Daarnaast biedt LIMOR een individueel keuzebudget bovenop je jaarsalaris, bestaande uit o.a. 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en de waarde van het bovenwettelijk vakantieverlof (26 uur op jaarbasis bij een voltijd dienstverband) en 1,5% opbouw per maand voor je loopbaanbudget.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Mariët Hofenk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats uiterlijk op 11 juli 2022.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.